ประวัติพระเจ้าอโศกมหาราช

      สำหรับประวัติของพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นแต่เดิมพระองค์ถือได้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีจิตใจโหดเหี่้ยมเป็นอย่างมากพระองค์ชอบทำศึกสงครามขยายอาณาเขตกับคนอื่นไปทั่วซึ่งพระองค์ได้รับสมญานามว่าจันทราโศกราช

แต่ต่อมาภายหลังนั้นพระองค์ได้รู้จักกับพระพุทธศาสนานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระองค์ถือด้วยว่าเป็นผู้ที่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและเป็นผู้ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้คนรู้จักกันอย่างแพร่หลายจนต่อมาสมญานามของพระองค์ก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นธรรมมาโศกราชหรือที่สามารถแปลได้นั่นก็คือว่าพระเจ้าอโศกผู้ทรงธรรมซึ่งประวัติความเป็นมาของพระเจ้าอโศกมหาราชนั้น

พระองค์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพินทุสารพระองค์มีจิตใจคอที่โหดร้ายแล้วพระองค์นั้นฟังฆ่าคนหลายร้อยคนเพียงเพราะไม่พอใจหากใครไม่เชื่อฟังหรือพระองค์รู้สึกว่าผู้คนเหล่านั้นมีความกระด้างกระเดื่องไม่อ่อนน้อมให้กับพระองค์พระองค์ก็จะสั่งประหารชีวิตทันทีมีการเล่ากันว่าครั้งหนึ่งมีนางกำนัลคนหนึ่งไม่มีการไปหักกิ่งไม้

ซึ่งเก่งดังกล่าวนั้นเป็นกิ่งไม้ของต้นอโศกเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชทรงรู้เรื่องก็เกิดความไม่พอใจสั่งให้ทหารไปจับนางกำนันคนดังกล่าวมาเผาทั้งเป็นทันทีและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระองค์จึงได้รับสมญานามว่าอโศกผู้ดุร้ายส่วนสาเหตุที่พระองค์ได้เปลี่ยนมาจากคนดุร้ายมาเป็นคนที่มีใจบุญสุนทานโอบอ้อมอารีนั่น

ก็เพราะว่าพระองค์ได้ไปทำศึกสงครามที่แคว้นกาลิงกะ หลังจากที่พระองค์เห็นประชาชนต่างพากันล้มตายจากการทำศึกสงครามเป็นจำนวนมากพระองค์ก็เริ่มคิดได้และเริ่มสนใจเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมมันขึ้นซึ่งในครั้งนั้นพระองค์ได้พบกับสามเณรรูปหนึ่งซึ่งสามเณรองค์ดังกล่าวนั้นมีลักษณะสงบกิริยามารยาทเรียบร้อย

และพระองค์ได้ฟังธรรมเทศนาจากสามเณรรูปนั้นจนในที่สุดก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาต่อมาพระองค์ก็ได้พบกับพระสมุทรเถระและได้ฟังพระธรรมเทศนาอีกรอบหนึ่งยิ่งทำให้พระองค์นั้นเข้าใจถึงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระองค์ก็เลิกออกไปสู้รบแต่หันมาสร้างวัดสร้างเจดีย์แทน

และที่สำคัญในขณะที่พระองค์ยังคงครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์อยู่นั้นพระองค์ได้มีการบวชและมีการเล่าถึงพระองค์ว่าช่วงที่พระองค์กำลังจะสิ้นพระชนม์นั้นพระองค์ได้มีการจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับพระพุทธศาสนาแต่เหล่าขุนนางได้ทำการคัดค้านทำให้พระองค์นั้นทรงกริ้วและพระองค์เสียชีวิตขณะที่กำลังเกี่ยวอยู่จึงทำให้พระองค์เสียชีวิตไปแล้ว

กลับมาเกิดใหม่กลายเป็นงูเหลือมต่อมางูเหลือมตัวดังกล่าวนั้นได้ไปฟังธรรมเทศนาอีกครั้งหนึ่งทำให้หลังจากที่งูเหลือมตัวดังกล่าวตายไปก็ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสรวงสวรรค์นั่นเอง

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  gclub ทดลองเล่นฟรี