เดือน: กรกฎาคม 2022

ประวัติวัดหลวงขุนวิน วัดสวย กลางป่า จังหวัดเชียงใหม่

         ประวัติวัดหลวงขุนวิน สำหรับความเป็นมาของวัดหลวงขุนวินซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่โบราณ  แห่งหนึ่งประจำจังหวัดเชียงใหม่วัดแห่งนี้นั้นว่ากันว่าในสมัยอดีตกาล พระพุทธองค์ก็เคยเดินทางมายังวัดแห่งนี้  ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีของการก่อสร้างวัดแห่งนี้นั้นเกิดขึ้นจาก ชาวลัวะจำนวน 2 คนด้วยกันคนนึงชื่อขุนสะเมิงส่วนอีกคนหนึ่งชื่อขุนสาบ  

          เนื่องจากว่าทั้งสองคนมีความคิดอยากจะสร้างวัดขึ้นมาจึงได้ตัดสินใจเดินทางไปหาพระพุทธองค์หลังจากนั้นก็ได้มีการร้องขอพระเกศาธาตุของพระพุทธองค์ซึ่งพระพุทธองค์นั้นก็ได้มีการให้พระเกศาธาตุแก่ขุนสะเมิงและขุนสาบหลังจากที่ทั้งสองคนได้พระเกศาธาตุมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ก็นำมาประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้หลังจากนั้นก็ได้มีการสร้างเจดีย์ขึ้นมาเป็นเจดีย์ที่เตี้ยๆเอาไว้ครอบที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธองค์นั่นเอง ซึ่งเจดีย์ที่มีการสร้างขึ้นมานี้มีชื่อเรียกว่าพระธาตุม่อนเปี๊ยะ 

          อย่างไรก็ตามหลังจากที่วัดหลวงขุนวินได้มีการสร้างเสร็จแล้วและมีการสร้างเจดีย์เพื่อใช้ในการครอบพระเกศาธาตุของพระพุทธองค์แล้วต่อมาพระพุทธองค์ก็ได้เดินทางมาที่วัดหลวงขุนวินอีกครั้งหนึ่งซึ่งการเดินทางมาในครั้งนี้พระพุทธองค์ได้มีการประทับรอยพระบาทเอาไว้บนก้อนหินด้วย

แต่เนื่องจากว่าก้อนหินนั้นมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนักทำให้รอยประทับฝ่าพระบาทของพระพุทธองค์นั้นเห็นเพียงแค่ บางส่วนซึ่งจะไม่เห็นบริเวณนิ้วและส้นพระบาทของพระพุทธองค์ 

         อย่างไรก็ตามตามหลักฐานทางโบราณคดีการเล่าว่าการที่ก้อนหินที่พระพุทธองค์ได้มีการฝากรอยพระบาทเอาไว้มีรอยที่แหว่งขาดหายไปนั้นภาษาท้องถิ่นเรียกชื่อว่า หวิดไป ซึ่งแปลว่าหายไป 

ดังนั้นชาวบ้านจึงได้มีการเรียกเมืองนี้ว่าเมือง หวิดนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานั้นเองอย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการพูดชื่อเมืองหวิดมาเป็นระยะเวลานานก็ได้มีการเพี้ยนมาเป็นเมืองวินในปัจจุบัน 

          ตามข้อมูลหลักฐานทางโบราณระบุว่า  หลังจากสิ้นขุนสะเมิงและขุนสาบแล้ว  วัดแห่งนี้ก็ไม่มีคนคอยดูแลทำให้กลายเป็นวัดร้างในที่สุด   ต่อมามีครูบาอุ่นเรือน สุภทโท เข้ามาบูรณะซ่อมแซมวัดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ซึ่งตรงกับช่วง ปี พ.ศ. 2497 อย่างไรก็ตามวัดแห่งนี้นับตั้งแต่การสร้างขึ้นมาจนอายุมาถึงปัจจุบันนั้นก็มีอายุมากกว่า 700 ปีแล้ว

       นอกจากนี้ชาวบ้านยังมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับวัดหลวงขุนวินเพิ่มเติมอีกด้วยว่าในยุคสมัยที่มีการเข้ามาบูรณะซ่อมแซมวัดแห่งนี้ขึ้นมาใหม่นั้นได้มีคำทำนายว่าจะมีต้นไม้ยืนต้นอยู่ต้นหนึ่งซึ่งต้นไม้นี้จะถูกนำมาเป็นพุทธบูชา โดยคำทำนายระบุว่าต้นไม้ยืนต้นที่มีการกล่าวถึงนี้จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งปัจจุบันก็มีการนำต้นไม้ยืนต้นมาทำเป็นพุทธบูชาเหมือนกับคำทำนายนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย.    ufabet สมัคร