ผู้เขียน: adminone

หอศิลปะแห่งชาติคือสถานที่ในการเข้าถึงงานศิลปะ

หอศิลปะแห่งชาติ เป็นสถานที่สำคัญที่ทำให้ผู้คนมีการศึกษาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มากมายหรือแม้แต่จะเป็นแนวคิดมากมายที่มีการพัฒนาอยู่เสมออย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าโครงสร้างการทำงานต่างๆ

หรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่างๆของผู้คนในยุคสมัยโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่การศึกษาต่างๆ ของงานศิลปะดังกล่าวนี้มีการศึกษาที่ง่ายมากยิ่งขึ้น เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนารูปแบบต่างๆของผู้คนในยุคปัจจุบันยุคก่อนประวัติศาสตร์นี้มนุษย์มีความพยายามจะพัฒนาโครงสร้างในการทํางานรูปแบบต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ในยุคปัจจุบันจึงมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาทางด้านความคิดในรูปแบบที่แตกต่าง ลักษณะของการทำงานหรือแม้แต่ใช้แนวคิดต่างๆที่มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดยังส่งผลให้การทำงานต่างๆของงานศิลปะถูกถ่ายทอดออกมามากมายเพราะในยุคปัจจุบันเราสามารถเข้าถึงรูปแบบงานศิลปะต่างๆได้

ยกตัวอย่างเช่นในยุคปัจจุบันเว็บไซต์ซึ่งมีการเติบโตอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ระบบอินเตอร์เน็ตก็มีความรวดเร็วที่เพิ่มมากขึ้นจึงทำให้ผู้คนในยุคปัจจุบันมีเงื่อนไขที่ง่ายมากขึ้นในการเข้าถึงรูปแบบงานศิลปะต่างๆ งานศิลปะคือการถ่ายทอดแนวคิดจินตนาการต่างๆของศิลปินมากมายหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของความรู้ความเข้าใจดังๆสภาพสังคมก็ถูกถ่ายทอดมาในงานศิลปะต่างๆทั้งสิ้นการประดิษฐ์รูปแบบในการทำงานศิลปะในยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนารูปแบบใหม่ๆอยู่เสมอ

แต่อย่างที่รู้กันว่าหอศิลปะแห่งชาติคือการนำเสนอผลงานต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอของจิตรกรแห่งชาติ หรือแม้แต่จะเป็นจิตรกรหน้าใหม่ที่มีความต้องการในการนำเสนอผลงาน ที่หน้าต่างยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนี่เป็นเครื่องยืนยันอย่างดีมากที่สุดว่ามนุษย์มีความต้องการในการเสพงานศิลปะ

โดยสุนทรียภาพในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะในการพบเห็นโครงสร้างในการทำงานต่างๆในปัจจุบันที่มีการพัฒนาและมีการแปรเปลี่ยนอยู่เสมอจึงทำให้นายกปฏิบัติการพัฒนาการทำงานต่างๆเหล่านี้มีการพัฒนาที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นของรูปแบบการทำงาน การดำรงอยู่ของรูปแบบในการทำงานศิลปะในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปจะสร้างโครงสร้างในการทำงานต่างๆ

และรูปแบบต่างๆเหล่านี้ศิลปะก็จะได้ทำงานในยุคสมัยนั้นๆ นี่จึงทำให้หอศิลปะแห่งชาติมีบทบาทอย่างมากในการนำเสนอผลงานต่างๆซึ่งสามารถทำให้คนสามารถเข้าถึงงานศิลปะในยุคสมัยนั้นได้ งานศิลปะต่างๆคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการรับรู้เรื่องราวต่างๆแนวคิด

หรือแม้แต่จะเป็นการส่งต่อในยุคสมัยก็แตกต่างกันโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่การพัฒนาการทำงานดังกล่าวนี้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น นำมาส่งซึ่งในยุคปัจจุบันที่เราสามารถพบเห็นงานศิลปะในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอศิลปะแห่งชาติ แคลอรี่ของเอกชนต่างๆ หรือ Social Media ในยุคปัจจุบันซึ่งณตอนนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่ทำให้มนุษย์สามารถเข้าถึงงานจะได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในทวีปหรือสถานที่ใดก็ตามคุณก็สามารถเข้าถึงงานศิลปะได้ผ่าน Social Media 

 

สนับสนุนโดย    sa gaming ทดลองเล่น

ร่องรอยการดำเนินชีวิตอยู่ในประวัติศาสตร์ 

หากจะถามถึงร่องรอยที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ มีร่องรอยมากมายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นซากที่นักโบราณคดีขุดค้นพบเกี่ยวกับมนุษย์ รวมถึงนักโบราณคดีทางด้านงานประวัติศาสตร์หรืองานที่เกี่ยวกับทางด้านศิลปะก็มีการศึกษาเกี่ยวกับงานประติมากรรมนามสกุลหรืองานศิลปะในยุคสมัยต่างๆที่ถูกผลิตขึ้นมา

ร่องรอยของงานศิลปะต่างๆเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ร่วมไม่ถึงมนุษย์ในยุคต่างๆเหล่านี้ที่มีการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันออกไป โครงสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือการรู้จักใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆเข้ามาพัฒนาอุปกรณ์เพื่อดำรงชีวิตหรือการต่อสู้ในการดำเนินชีวิตก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่ง

ที่ทำให้เผาโฮโมเซเปียนส์หรือมนุษย์มีการพัฒนาและอยู่รอด จะมาถึงในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งที่เป็นเครื่องในการย้อนเวลาที่ทำให้มนุษย์ต่างๆมีการกลับไปเรียนรู้ถึงแนวคิดต่างๆที่มนุษย์ในยุคนั้นมีความคิดเห็นต่อธรรมชาติ

หรือต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองมีการประดิษฐ์เครื่องใช้ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำริด รวมถึงยังมีในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆที่ถูกแกะสลักเป็นรูปลวดลายต่างๆทำให้ร่องรอยต่างๆในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ค่อนข้างเด่นชัดและในยุคปัจจุบันเราจึงสามารถเห็นงานต่างๆเหล่านั้นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นตามการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนต่างๆเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการศึกษาเรื่องราวต่างๆเพราะในยุคปัจจุบันเรื่องราวต่างๆที่เราขุดค้นพบหรือว่าการคิดเห็นต่างๆ เรานำมาพัฒนาและปรับเปลี่ยนโครงสร้างปรับปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนแปลงให้มีการเข้ากับสังคมที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นก็เป็นยุคที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งที่ในยุคปัจจุบันก็ยังปรากฏรูปแบบต่างๆในการปฏิบัติโครงสร้างการทำงานต่างๆ ปรับปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะในปัจจุบันที่การดำเนินชีวิตต่างๆของจิตรกรมากมาย เป็นการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาโครงสร้างของสภาพสังคมหรือการดำเนินชีวิตต่างๆการพัฒนาต่างๆเหล่านี้จึงล่องลอยมากมาย เป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมในการดำเนินชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติในทุกยุคทุกสมัยก็จะมีลักษณะในการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนี่จึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่ในยุคปัจจุบัน

เรายังมีการศึกษาเรื่องราวในประวัติศาสตร์ได้เป็นเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าอาจจะมียุคเก่ากว่านั้น ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ผู้คนหรือมนุษย์ในยุคปัจจุบันต่างๆมีความสนใจในการเข้ามา ศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นและทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการรับรู้เรื่องราวต่างๆให้ดีมากยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้มนุษย์มีการพัฒนาการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างในการใช้ชีวิตในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ร่องรอยต่างๆเหล่านี้ยังมีการศึกษาค้นคว้าหรือ ยังมีการนำมาพัฒนารูปแบบในการดำเนินงานในยุคปัจจุบัน 

 

สนับสนุนโดย.  ทางเข้า ufabet ภาษาไทย

ความสำคัญของยุคสมัยและการส่งต่องานศิลปะ 

ยุคสมัยปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่ค่อนข้างมีอิทธิพลต่องานศิลปะอย่างมากไม่ว่าจะเป็นหลักการพัฒนาโครงสร้างในการทำงานต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการปรับรูปแบบต่างๆเหล่านี้ ในยุคปัจจุบันเราจึงได้เห็นโครงสร้างการทำงานต่างๆที่ดีมากยิ่งขึ้นการนำเสนอผลงานหรือแม้แต่จะเป็นแนวคิดต่างๆ

ที่มีการสร้างรูปแบบหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือลักษณะที่มีการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ รูปแบบของงานศิลปะคือการสะท้อนถึงเรื่องราวแนวคิดหรือแม้แต่จะเป็นจินตนาการของผู้คนในยุคสมัยที่แตกต่างกันออกไปบางครั้งการนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

อาจจะเป็นถ้อยคำ คำกล่าวหรือคำบอกเล่าแต่อย่างไรก็ตามรูปแบบที่ถูกถ่ายทอดมาจนถึงในยุคปัจจุบันก็มีโครงสร้างที่ค่อนข้างสำคัญเช่นงานปฏิมากรรมต่างๆ งานที่ถูกสะท้อนมาเป็นงานศิลปะมากมายที่ถูกจดบันทึกเรื่องราวต่างๆโดยการนำเสนอโครงสร้างความเป็นอยู่ของผู้คนแนวคิดต่างๆทำให้มีการเรียนรู้ถึงคุณค่าการทำงานอย่างดีมากที่สุด

เรื่องเล่าที่สำคัญอย่างยิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงว่าความสำคัญของงานศิลปะที่มีการพัฒนาและการสร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆเหล่านี้ให้ดีมากยิ่งขึ้นเมื่อคืนการนำเสนอถึงโครงสร้างการทำงานระบบการทำงานต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนาส่งผลงานศิลปะในยุคปัจจุบันมีการเรียนรู้และพัฒนารูปแบบต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพที่มากที่สุด

บทบาทที่สำคัญที่สุดในยุคปัจจุบันได้คือกิจกรรมที่มนุษย์ทำในแต่ละวันหรือแม้แต่จะเป็นโครงสร้างที่มีความสำคัญในยุคนี้ที่ในการนำเสนอโครงสร้างต่างๆหรือแม้แต่การพัฒนาระบบทางความคิดต่างๆของมนุษย์

มนุษย์มีการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทางสังคมหรือแม้จะเป็นรูปแบบทางการใช้ชีวิตต่างๆจึงเป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจมากที่มนุษย์ต่างๆเหล่านี้ให้บทบาทสำคัญกับงานศิลปะที่มีรูปแบบที่ค่อนข้างแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ของการนำเสนอผลงานในยุคปัจจุบันที่มีความต้องการในการนำเสนอโครงสร้างการทำงานต่างๆ

หรือแม้จะเป็นส่วนใหญ่มนุษย์ที่มีการพัฒนาการทำงานหรือการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ ได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อย่างมากโดยเฉพาะในยุคหินซึ่งเป็นยุคที่เก่าที่สุดในการค้นพบเรื่องราวต่างๆที่ถูกค้นพบเครื่องสังคโลกเครื่องใช้ต่างๆ

หรือแม้แต่จะเป็นเครื่องใช้สำริด รวมถึงผนังถ้ำกระดูกสัตว์ต่างๆที่ถูกคิดเขียนและถูกทำเป็นลวดลายต่างๆอย่างสวยงาม ในยุคนั้นการทำงานศิลปะค่อนข้างมีความปราณีตมากนะ แต่ว่าสะท้อนถึงแนวคิดวิถีชีวิตหรือว่าจะเป็นรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคสมัยที่แตกต่างกันนี่จึงบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งที่แสดงออกถึงว่าผู้คนในยุคสมัยปัจจุบันมีการพัฒนาโครงสร้างในการทำงานต่างๆทางความคิดหรือการนำเสนอผลงานอยู่เสมอช่วยให้การพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้ดีมากยิ่งขึ้นและเข้าถึงผู้คนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

 

สนับสนุนโดย.    gclub

การเข้าถึงการศึกษาของผู้คน 

การศึกษาในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าในประเทศไทยต่างๆเหล่านี้งานศิลปะต่างๆที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่ายมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีหลักสูตรการเรียนการสอน งานศิลปะคือการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆในพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนนี้จึงทำให้ในยุคปัจจุบันเรื่องราวต่างๆหรือรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันมีการเข้าถึงการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆและการพัฒนาการทำงานต่างๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้คนมีการสังเกตงานที่เพิ่มขึ้นหรือมีการพัฒนาโครงสร้างการทำงานต่างๆ เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันโครงสร้างต่างๆหรือการพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงได้มีการพัฒนาตลอดเวลา

เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มีการเข้าถึงการศึกษาหรือแม้จะเป็นแนวทางความคิดของผู้คนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าในฐานะที่ศิลปะต่างๆเหล่านี้เข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้นจึงทำให้เด็กๆมีการฝึกเกี่ยวกับความคิดจินตนาการหรือแม้แต่เชิงโครงสร้างในการพัฒนาการทำงานต่างๆ

เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือระบบเทคโนโลยีต่างๆอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าโครงสร้างการทำงานต่างๆหรือแม้จะเป็นการพัฒนารูปแบบหรือเทคโนโลยีต่างๆในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น การศึกษาหากให้เด็กมีการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นการพัฒนาทางด้านการลงมือทำจะทำให้เด็กๆ

เข้าถึงงานศิลปะอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามนี้จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการพัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้คนมีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

ศิลปะต่างๆก็มีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นแนวทางรูปแบบการทำงานหรือไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำงานหรือมาใช้เป็นแนวทางด้านความคิดต่างๆของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาอยู่เสมอ ส่งผลให้ในยุคปัจจุบันการศึกษาที่เข้าถึงงานศิลปะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ยกตัวอย่างเช่นในยุคปัจจุบันมีการทำหอศิลปะ รวมทั้งยังมีในส่วนของการจัดแสดงงานศิลปะอีกมากมายสังคมในประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาสุนทรียภาพในการรับรู้และมีความเปิดกว้างคนข้างบ้านที่ทำให้งานไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้มีการเติบโตและมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบต่างๆอย่างดีมาก

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำงานหรือการเข้าถึงการศึกษาในยุคปัจจุบันทำให้ผู้คนต่างๆสามารถพัฒนาคุณภาพจิตใจ มีคนเคยกล่าวไว้ว่างานศิลปะต่างๆเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมนุษย์มาเป็นเวลาช้านานโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันงานศิลปะต่างๆที่ถูกพัฒนาหรือถูกเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆได้ช่วยผู้คนสามารถเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพจิตใจที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆเหล่านี้ทำให้มีการพัฒนารูปแบบหรือมีการส่งต่อถึงแนวทางความคิดต่างๆที่ส่งผลต่อผู้คนอย่างมากอย่างไรก็ตามนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ที่รูปแบบตามความคิดของผู้คนต่างๆจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการส่งต่อเรื่องราวต่างๆทางความคิดในการพัฒนาการทำงานต่างๆ 

 

สนับสนุนโดย.  gclub สมัครสมาชิก

ตึกผีร่างใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครย่านสาธร

ซึ่งตึกร้างผีสิงที่เรากำลังจะพูดถึงนี้หลายคงก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วที่มีชื่อว่าสาธรยูนีคทาวเวอร์ที่มีช่างภาพคนหนึ่งเขาได้เข้าไปทำการถ่ายรูปตั้งแต่ชั้นบนสุดและไล่ลงมาเรื่อยๆใกล้จะถึงชั้นล่างเขาได้พบกลิ่นปริศนาที่คาดว่าน่าจะเป็นศพ

ปรากฏว่าช่างถ่ายรูปได้เข้าไปสำรวจดูปรากฏว่าพบเจอศพฝรั่งที่ผูกคอตายอยู่ในตึกแห่งนี้หลังจากนั้นเขาทำอะไรไม่ถูกได้เขียนเรื่องราวดังกล่าวลงในบอร์ดพันทิปและก็ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่และทีมกู้ภัยให้เข้ามาสำรวจอีกที

นอกจากนี้ที่ทางทีมกู้ภัยได้ทำการค้นหาอยู่นานปราฏกว่าไม่พบเจอสิ่งใดๆที่ช่างภายได้กล่าวเลยจึงทำให้ช่างกล้องมีความเครียดเพราะจะโดนข้อหาแจ้งความเท็จเขาจึงให้ค้นหาอีกสักนิดปรากฏว่าก็พบเจอศพที่ตามมาด้วยกลิ่นเหม็นไปทั่วทั้งห้องและมีสิ่งลี้ลับมากมาย

โดยมันก็เลยทำให้คนยิ่งมาสนใจตึกแห่งนี้เข้าไปใหญ่ก็เลยต้องมีคนที่ต้องการที่จะเข้ามาลองของที่จะต้องการท้าพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องผีได้เข้ามาบุกตึกแห่งนี้มากขึ้นๆเรื่อยๆจนสุดท้ายตึกแห่งนี้ต้องทำการบังคับไม่ให้คนเข้ามาในตึกด้วยเหตุผลที่ว่าตึกแห่งนี้มีความเก่ามากมีอายุกว่า20ปีแล้วหากมีคนเข้าไปด้านในอาจจะเกิดอันตรายได้และตึกแห่งนี้ไม่มีรั้วกั้นเป็นเพียงตึกที่ได้โบกปูนเอาไว้เป็นชั้นๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆ

หากเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเจ้าของตึกหรือเจ้าของพื้นที่แห่งนี้ก็ต้องรับผิดชอบฉะนั้นแล้วเข้าก็เลยทำการปิดทางเข้าตึกแห่งนี้นั่นเองแต่ต่อให้ปิดตึกไปแล้วมัน็ยังมีคนบางคนใจกล้าน่าด้านเลือกที่จะบุกเข้าไปล่าท้าผีในตึกแห่งนี้จากข้อมูลที่ได้ไปหามาได้มันจะมีอยู่ประมาณ2-3บุกเข้าไปในตึกแห่งนี้และลองล่าท้าผี

เนื่องจากนี้คนแถวนั้นเขาได้อ้างว่าเขาได้เจอเหตุการณ์ประหลาดๆเยอะแยะมากมายบางคนในกลุ่มนั้นได้ยินเสียงของตกได้ยินเสียงของผู้หญิงร้องไห้และได้ยินเสียงขำก็มีหรือบางคนได้เห็นคนอยู่หางตาไปมาตลอดเวลาหรือบางคนหนักที่สุดถึงชั้นที่ว่าขนาดกลับจากสถานที่นี้ไปแล้วบุคคลนั้นเขากลับเห็นผู้หญิงที่อยู่ในตึกแห่งนี้ตามเขาไปถึงบ้านเลยก็มีเช่นกัน

ดงนั้นสิ่งที่ได้ฟังมาหาข้อมูลมามันน่าขนลุกมากๆแต่ถามว่าตรงนี้มันได้มีหลักฐานอะไรยืนยันไหมมันไม่มีหลักฐานอะไรเลยมันเป็นเพียงคำพูดและคำบอกต่อของคนเพียงแค่กลุ่มสองกลุ่มเท่านั้นเอง

 

สนับสนุนโดย.    ufabet เว็บแม่

ทหารพม่ากว่า30นายอาวุธครบมือในด่านชายแดนเจดีย์สามองค์

สำหรับข่าวสารที่ได้เกิดขึ้นในประเทศของเรากับทางด้านของประเทศเพื่อนบ้านมันก็ได้มีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาสำหรับด่านเจดีย์สามองค์ก็เป็นชายแดนระหว่างไทยกับทางด้านของพม่า

ซึ่งฝั่งของประเทศไทยนั้นก็อยู่ติดกับจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ทำให้ชาวบ้านที่ได้อาศัยอยู่ตรงบริเวณนั้นก็เกิดความตกอกตกใจกันขึ้นมาที่อยู่ดีๆกองกำลังทหารพม่าได้นำเอาอาวุธกันมาอย่างครบมือแล้วก็มาถึงจำนวน30นายก็ได้เข้ามาตึงกำลังบริเวณชายแดนก็เลยทำให้ชาวบ้านแถวนั้นเกิดความตกใจว่าทำไมทางด้านของทหารพม่า

จึงได้มีการนำเอาอาวุธเป็นอาวุธปืนกว่า30นายแล้วก็มาตึงกำลังอยู่บริเวณชายแดนช่องทางช่องทางซอยเกษตร9หมู่ที่9บ้านพระเจดีย์3องค์ตำบลหนองรูอําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีก็ทำให้ พ.อ.สิทธิพร จุลปานะ ผบ.หน่วยเฉพาะกิจรากหญ้าหรือว่ากองกำลังสุรสีห์ก็ได้รับรายงานดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจรากหญ้า

โดยกองกำลังสุรสีห์เช่นเดียวกันว่าเวลานี้ได้พบกองกำลังของทหารพม่ามีอาวุธครบมือ30นายโดยเข้ามาตึงกำลังโดยที่ไม่ทราบสาเหตุก็เลยทำให้ทางด้านพ.อ.สิทธิพร จุลปานะ ผบ.จก. รากหญ้ากองกำลังสุรสีห์นั้นจึงได้รายงานไปให้ทางด้านของผู้บังคับบัญชาทราบก็คือทางด้านของ พลตรี บรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองทหาราบที่9ค่ายสุรสีห์

นอกจากนั้นก็ได้มีการสั่งการมาก็มีทางด้านของ พลเอก เฉลิมพล สังข์ทอง รองผบ.จก.ราดหญ้ากองกำลังสุรสีห์แล้วก็มารวมกับนายประกรนายอำเภอสังข์บุรีแล้วก็ในส่วนของผู้กำกับการ สภ.สังข์บุรี พ.ต.อ. นันท์เศษส แล้วก็ทางด้านของรอง สวป. ตม. กาญจนบุรี ร.ต.อ.โชคชัย ไทยเจริญ ก็เข้ามาพร้อมกับชุดประสานงานชายแดนไทยพม่าประจำพื้นที่4เจ้าหน้าที่กองร้อย ตชด.ที่134พร้อมกับกองกำลังบางส่วนก็ได้ลงพื้นที่

โดยทางด้านของเจ้าหน้าที่จึงได้มีการไปลงพื้นที่เจรจากับทางด้านของฝ่ายพม่าแล้วก็มาสอบถามข้อเท็จจริงว่าทำไมพวกทหารพม่าทั้งหลายจึงได้มีการนำอาวุธแล้วก็มาตึงกำลังในพื้นที่ชายแดนดังกล่าว

ซึ่งทางด้านของพม่าก็ พ.ต.อ่าวเยซัน ก็เป็นรักษาการ ผบ.ร32 สังกัดกิ่งอำเภอพญาตองซู ก็เป็นในพื้นที่ของฝั่งของประเทศพม่าทางด้านของ ผบ.พม่าบอกว่า

เนื่องจากว่าพ่อค้าแม่ค้าชาวพม่าที่มีอาพีชเปิดร้านขายจำหน่ายของไม่มีภาษีเช่นเหล้าบุหรีกล้วยไม้ตรงบริเวณด่านเจดีย์สามองค์ปรากฏว่าได้รับความเดือดร้อนที่ประเทศไทยได้มีการปิดด่านเจดีย์สามองค์ก็ทำให้พวกเขาเหล้านี้ขาดรายได้เพราะว่าไม่สามารถที่จะเปิดขายสินค้าเหล้านี้ได้

อีกทั้งฝั่งไทยยังนำลวดหนามมาขวางกั้นเอาไว้แต่ว่าตรงกันข้ามแม่ค้าชาวไทยที่อยู่บริเวณด่านเจดีย์สามองค์ยังคงเปิดร้านขายได้ปกติก็เลยทำให้ร้านค้าในพม่าเกิดความไม่พอใจทางฝั่งไทย

 

ได้รับการสนับสนุนโดย.    เซ็กซี่เกม บาคาร่า

เกจิ พระชื่อดังของประเทศไทย

 

นอกจากพระพุทธรูปที่ชาวไทยและพุทธศาสนิกชนนั้น ได้ให้ความศรัทธาและเลื่อมใส กราบไหว้แล้วนั้น ในความเป็นจริง ประเทศไทยของเราก็ยังคงมี พระเกจิอาจารย์ ที่เมื่อครั้งที่ท่านเหล่านี้ยังคงมีชีวิตอยู่นั้น ก็ได้สร้างคุณงามความดีของชาวพุทธอย่างพวกเรานับถือและเลื่อมใส ตลอดจนเรื่องราวต่างๆที่เป็นปาฎิหารย์

ให้พุทธศาสนิกชนเห็นกันอย่างคาดไม่ถึง จนเป็นที่เล่าขานกันต่อๆมา ให้คนรุ่นหลังได้ยินและมีความศรัทธา จนถึงมีลูกศิษย์ลูกหาได้ร่วมแรงร่วมใจกันหล่อรูปท่านเพื่อเป็นสิริมงคลและให้ชาวพุทธทุกท่านได้มีโอกาสไปกราบไหว้ โดยท่านแรกที่อยากจะแนะนำให้พุทธศาสนิกชนได้ไปกราบไหว้กันนั้นก็คือ 

หลวงปู่มั่น พระเกจิดังที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพก็คือ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หรือพระอาจารย์มั่น ภูริทตโต พระอาจารย์ใหญ่สายวัดป่า วึ่งเป็นพระผู้เป็นเลิศทางธุดงควัตร

ซึ่งรูปหล่อของหลวงปู่มั่นขนาดใหญ่นั้น อยู่ที่พุทธอุทยานบ้านคำบง หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณ บ้านคำบง ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีความสูงที่รวมฐานแล้ว ถึงประมาณ 40 เมตร เลยทีเดียว

หลวงปู่ทิม หรือพระครูภาวนาภิรัต อิสริโก วัดละหารไร่ จังหวัดระยอง เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดละหารไร่ เป็นยอดพระคณาจารย์ที่มีพลังจิตแก่กล้าและพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่เคารพเลื่อมใสของชาวระยองและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ซึ่งรูปหล่อของหลวงปู่ทิมมีขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ที่วัดละหารไร่ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีขนาดหน้าตักกว้าง 12 เมตร และสูงถึง 29 เมตร

หลวงปู่ดูลย์ หรือพระราชวุฒาจารย์ ที่อุทยานหลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดป่าโยธาประสิทธิ์ จังหวัดสุรินทร์ ที่ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุด โดยมีลักษณะเป็นรูปเหมือนแบบปั้นขนาดใหญ่ที่สุด หน้าตักกว้าง 8.09 เมตร สูง 19.19 เมตร ซึ่งภายในรูปปั้นเหมือนนั้น ได้บรรจุกะโหลกส่วนหน้าผาก เส้นผม พระธาตุ จีวร ที่หลวงปู่เคยครองเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งได้จากคณะศิษยานุศิษย์ที่นำมามอบให้เพื่อบรรจุไว้ภายในองค์หลวงปู่ด้วย

หลวงพ่อท่านคล้าย พระเกจิอาจารย์ที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธากันอย่างยิ่ง ซึ่งท่านเองนั้นมีความศักดิ์สิทธ์ของวาจา พูดอย่างไร ก็จะเป็นอย่างนั้น โดยรูปหล่อของท่านที่วัดธาตน้อยหรือวัดพระธาตุน้อย ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็นรูปหล่อขนาดใหญ่ที่ประชาชนนิยมมากราบไหว้ขอพรกันมาก

ดังนั้นหากใครต้องการขอพรอะไร ใกล้ที่ไหน ก็ไปกราบไหว้เคารพสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลกันนะ

 

สนับสนุนโดย.  เวปยูฟ่าเบท

ตำนานพระนางสามผิว

                         สำหรับตำนานนี้ งานที่เกิดขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช 2155 – 2175   นางของพระนางสามสีนี้เป็นตำนานที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตพื้นที่ภาคเหนือโดยเรื่องราวของตำนานนี้เกิดขึ้นที่เมืองฝาง    สำหรับเรื่องราวของตำนานนั้นมีการพูดถึงเจ้าเมืองฝางซึ่งขนาดนั้นมีพระยาเชียงแสนเป็นผู้ขึ้นครองราชย์เป็นเจ้ามีอยู่

โดยพระยาเชียงแสนนี้มีพระมเหสีอยู่คนนึงซึ่งมีใบหน้าที่งดงามมากแต่ละองค์มีความแตกต่างจากหญิงสาวคนอื่นนั่นก็คือ พระนาง เป็นหญิงสาวที่มีสีผิว 3 สีโดยสีผิวของพระนางนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเช้าสีผิวจะเป็นสีขาวบริสุทธิ์มีความสวยงามเป็นอย่างมากแต่เมื่อใดก็ตามที่ตะวันคล้อยไปเป็นช่วงบ่ายเมื่อไหร่สีผิวของพระนางนั้นจะกลายเป็นสีแดงระเรื่อแต่ถ้าหากว่าเป็นช่วงที่ตะวันใกล้จะตกดินแล้วสีของพระนางก็จะอ่อนลงกลายเป็นสีชมพู

                  เนื่องจากพระนางมีสีผิวที่แตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไปทำให้ชาวเมืองต่างพากันเรียกชื่อของพระนามว่าพระนางสามผิว   และถึงแม้ว่าสีผิวของพระนางจะมีความแปลกประหลาดแต่พระนางนั้นก็มีรูปโฉมงดงามเป็นอย่างมาก

ซึ่งชาวบ้านนั้นก็ร่ำลือถึงความสวยงามของพระนางรวมถึงความแปลกของสีผิวของพระนางด้วยจนในที่สุดเรื่องนี้ก็รู้ไปถึงหูของกษัตริย์ของประเทศพม่าชื่อว่าพระเจ้าสุทโธทนะราชา   พระองค์อยากจะเห็นว่าที่ชาวบ้านร่ำลือกันน้ำจริงหรือไม่จึงได้มีการปลอมตัวเป็น พ่อค้านำสินค้าจากประเทศพม่ามาขายที่เมืองฝาง 

                โดยหวังว่าจะสามารถเห็นหน้าของพระชายาของเจ้าเมืองฝากได้ในสักวันหนึ่งซึ่งในที่สุดกษัตริย์ของพม่าก็สามารถออกอุบายเข้าไปในเมืองได้โดยมีการออกหมายที่จะนำผ้าซึ่งเป็นผ้าเนื้อดีของประเทศพม่าไปถวายให้กับพระชายาของเจ้าเมือง  และเมื่อได้เข้าไปในเมืองแล้วก็ใส่พม่าก็ได้เห็นหน้าตาของพระชายาของพญาเชียงแสนเมื่อเห็นใบหน้าครั้งแรกก็ตกหลุมรักทันทีดังนั้นเมื่อกษัตริย์เมืองพม่ากลับไปที่ประเทศพม่าจึงได้ไปจัดตั้งทัพขึ้นมาโดยหวังจะมาตีเมืองฝางเพื่อชิงตัวพระชายาพระนางสามผิวมาเป็นชายาของตนเอง

         ซึ่งในขณะนั้นพระนางสามผิวกับพระสวามีของพระนางนั้นไม่สามารถที่จะต่อกรกับกองทัพของพม่าได้และพระองค์เล็งเห็นว่าด้วยความสวยงามของพระองค์นั้นทำให้ราษฎรของพระองค์ได้รับความเดือดร้อนในที่สุดพระองค์ก็ตัดสินใจที่จะสละชีวิตตนเองไปกระโดดบ่อน้ำซาววา เพื่อฆ่าตัวตายเพื่อให้สงครามยุติลงและในการกระโดดบ่อน้ำในครั้งนั้นพระสวามีของพระนางก็โดดเป็นเพื่อนคู่กับพระนางด้วยเช่นเดียวกัน

 

สนับสนุนโดย  บาคาร่าอันไหนดี

ประเพณีตักบาตรเทโวท่ามกลางสายตาของชาวแม่ฮ่องสอน

          ในวันที่ 2 เดือนตุลาคมปีพ. ศ. 2563 วันนี้ตรงกับวันออกพรรษาซึ่งประชาชนทุกคนไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็ตามแต่ต่างจะพากันตื่นแต่เช้าเพื่อไปทำบุญตักบาตรที่วัดเพื่อความเป็นสิริมงคลและวัดแต่ละวัดก็มักจะมีการจัดงานประเพณีขึ้นมาเรียกว่างานประเพณีตักบาตรเทโวซึ่งในการตักบาตรเทโวนั้นชาวบ้าน

จะสามารถตักบาตรให้กับพระสงฆ์จำนวนหลายรูปด้วยกันอย่างเช่นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการรวมตัวกันชาวบ้านตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อมารอใส่บาตรในงานตักบาตรเทโวซึ่งในการตักบาตรในครั้งนี้มีพระสงฆ์ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ทั้งสิ้น 104 รูปซึ่งพระสงฆ์ทั้ง 104 รูปนี้ถูกนำมาจากวัดต่างๆกันในจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งรวบรวมมาได้ทั้งหมด 11 วัดด้วยกัน 

        นอนว่าไม่ใช่เพียงแค่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเท่านั้นที่จะมีการตักบาตรเทโวจังหวัดอื่นๆก็ยังมีการตักบาตรเทโวในวันสำคัญนี้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้มีการจัดงานใหญ่ขึ้นที่วัดพระธาตุดอยกองมูซึ่งเป็นวัดพระธาตุที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและมีอายุเก่าแก่มาแล้วหลายร้อยปีโดยการทำบุญตักบาตรเทโวที่วัดแห่งนี้นั้นมีผู้คนเป็นจำนวนมากต่างพากันเดินทางมาร่วมทำบุญในครั้งนี้ซึ่งชาวบ้านนั้นจะมีการมารอพระสงฆ์ตรงบริเวณบันไดซึ่งเป็นทางขึ้นไปที่วัดพระธาตุดอยกองมู

                เนื่องจากว่าวัดแห่งนี้อยู่บนเนินเขาดังนั้นจึงต้องมีการทำบันไดขึ้นไปบนเนินซึ่งพระสงฆ์ 104 รูปจะยืนอยู่ตรงบันไดและชาวบ้านจะต้องมีการเดินขึ้นบันไดเพื่อทำการใส่บาตรให้กับพระสงฆ์ตรงบันไดของวัดพระธาตุแห่งนี้ ซึ่งจะมีการใส่กันทั้งหมด 104 รูปนั่นเองและที่แม่ฮ่องสอนนั้นอากาศถือว่าเย็นสบายเป็นอย่างมากเนื่องจากว่ายังเช้าอยู่การทำบุญตักบาตรเทโวในปีนี้นั้นจึงทำบุญท่ามกลางสายหมอกที่มีอากาศเย็นสดชื่น  

        อย่างไรก็ตามในการตักบาตรเทโวที่แม่ฮ่องสอนในปีพศ2563 นี้นับว่าในปีนี้มีคนออกมาใส่บาตรกันค่อนข้างน้อยหากเทียบกับปีก่อนๆอาจจะเนื่องจากว่าสถานการณ์ของการระบาดของไวรัสโคโรน่ามาเป็นตัวกั้นทำให้ชาวบ้านบางคนอาจจะไม่กล้าออกมาเนื่องจากว่าการมาตักบาตรเทโวที่วัดแห่งนี้จะทำให้ต้องแออัดไปด้วยผู้คนซึ่งบางคนอาจจะยังหวั่นเกรงว่าจะมีการติดเชื้อไวรัสจากคนอื่นๆจึงไม่ได้เดินทางมาทำบุญที่วัด

     อย่างไรก็ตามการตักบาตรเทโวที่วัดพระธาตุดอยกองมูนี้นับเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่มีการตัดเป็นประจำกันทุกปีและชาวบ้านที่มาร่วมกันทำบุญที่วัดพระธาตุดอยกองมูก็จะมีการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามโดยจะเน้นการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าประจำท้องถิ่นของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งทำให้เราหาชมได้ยากยิ่งที่สำคัญหากใครอยากจะมาเที่ยวที่แม่ฮ่องสอนในช่วงเวลานี้คุณก็จะได้เห็นภาพความประทับใจที่ชาวเมืองพากันออกมาทำบุญในช่วงวันออกพรรษา

 

สนับสนุนโดย  ทดลองเล่นบาคาร่าเช็กชี่

ตำนาน ผาชู้ 

              กำลังพูดถึงต่อไปนี้เป็นตำนานที่มีการเล่าขานกันในจังหวัดน่านซึ่งที่จังหวัดน่านนั้นจะมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีน่านสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวนั้นมีชื่อว่า ผาชู้ ที่นี่มีเรื่องเล่าตำนานเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่ไม่สมหวังและเป็นรักสามเศร้าซึ่งมีการพูดถึงความรักระหว่างเจ้าเมืองหนุ่มคนหนึ่งกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งมีความงดงามและเจ้าเมืองหนุ่มคนนี้ก็มีภรรยาอยู่แล้วจึงทำให้เกิดเป็นตำนานความรักสามเศร้าขึ้นมานั่นเอง

โดยตำนานเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าเมืองหนุ่มที่ชื่อว่าเจ้าจ้วง พระองค์มีพระชายาอยู่แล้วซึ่งพระชายาของพระองค์นั้นก็มีความงดงามเป็นอย่างมากอยู่มาวันหนึ่งพระองค์เกิดรู้สึกเบื่อๆจึงได้ออกเดินทางเพื่อไปล่าสัตว์ป่าโดยมีการว่าจ้างนายพรานคนหนึ่งซึ่งเป็นคนชำนาญเส้นทางในป่าเป็นอย่างมาก

ซึ่งในบางคนดังกล่าวนั้นเขาได้มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่านางจันผาซึ่งลูกสาวของนายพรานคนดังกล่าวนั้นเป็นหญิงสาวที่งดงามเป็นอย่างมากเมื่อเจ้าจ้วง ได้เห็นนางจันร์ผาก็รู้สึกต้องตาต้องใจ  ตกหลุมรักนางคำถามและได้มีการเกี้ยวพาราสีนางจันผาในระหว่างที่ทั้งคู่นั้นออกไปล่าสัตว์ด้วยกันและในที่สุดนางจันทร์ผากับเจ้าจ้วงก็ได้เป็นสามีภรรยากันและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในขณะที่กำลังออกไปล่าสัตว์ป่านั่นเอง

  อย่างไรก็ตามทางด้านพระชายาของเจ้าจ้วงนั้นเห็นว่าพระสวามีของตนเองนั้นออกไปล่าสัตว์ป่าเป็นระยะเวลาหลายเดือนแต่ก็ไม่เดินทางกลับเมืองเสียทีจึงได้ออกไปตามหา และได้พบว่าพระสวามีของตนเองนั้นได้ไปมีภรรยาใหม่เพิ่มอีก 1 คนเป็นหญิงสาวชาวบ้านนางจึงได้ตัดสินใจเข้าไปแสดงตัวและให้พระสวามีของนางนั้นทำการเลือกว่าระหว่างพระนางกับหญิงสาวชาวบ้านที่เป็นภรรยาใหม่นั้นพระองค์จะเลือกใครซึ่งทางด้านเจ้าจ้วง นั้นเกิดความรักในตัวภรรยาของตนเองทั้งสองคนไม่สามารถตัดสินใจ

ที่จะเลือกใครคนใดคนนึงได้เมื่อถูกกดดันอย่างหนักเข้าพระองค์จึงได้เดินไปที่บริเวณหน้าผาแห่งหนึ่งและได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าพระองค์นั้นมีความรักต่อหญิงสาวทั้งสองคนด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์และไม่สามารถที่จะเลือกทิ้งคนใดคนหนึ่งได้ดังนั้นถ้าหากความรักของพระองค์นั้นบริสุทธิ์จริงขอให้พระองค์นั้นกระโดดลงไปแล้วร่างกายของพระองค์นั้น

กลายเป็นหินอยู่ตรงบริเวณหน้าผานี้ไปตลอดกาลด้วยหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้โจทย์หน้าผาลงไปเมื่อหญิงสาวชาวบ้านที่ชื่อจันผาหินว่าชายคนรักของตนเองกระโดดหน้าผาลงไปก็เสียใจได้กระโดดหน้าผาตามไปอีกคนนึงแต่ก่อนที่จะกระโดดหน้าผาไปนั้นเจอก็ได้อธิษฐานว่าขอใช้ชีวิต

อยู่กับชายคนรักของเธอตรงบริเวณหน้าผานี้เช่นเดียวกันซึ่งพระชายาของเจ้าจ้วง เห็นว่าสามีของเธอนั้นโดดหน้าผาฆ่าตัวตายอีกครั้งภรรยาใหม่ของสามีก็โดดหน้าผาลงไปด้วยเธอจึงได้โดดหน้าผาลงไปอีกคนเช่นเดียวกันซึ่งต่อมานั้นร่างกายของเจ้าจ้วง ก็ กลายเป็นต้นไม้ที่ ขึ้นอยู่ตรงบริเวณหน้าผาแห่งนั้น

ซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าต้นจ้าง   ทางด้านนางจันผาเมื่อโดดลงมาแล้วนางก็มาค้างอยู่ตรงบริเวณหินตรงบริเวณหน้าผาซึ่งต่อมาร่างของนางนั้นก็กลายเป็นต้นไม้ชาวบ้านเรียกต้นไม้ชนิดนี้ว่าต้นจันผา   และทางด้านพระชายาของเจ้าจ้วง ที่โดดลงมานั้นล่างไปเกี่ยวอยู่กับกิ่งไม้ทำให้ต่อมานั้นจบของพระนางได้กลายเป็นดอกกล้วยไม้ที่ว่าดอกเอื้องนั้นเองจึงทำให้เกิดที่มาที่ไปของพันธุ์ไม้ที่อยู่บริเวณผาชู้  ซึ่งชาวบ้านเรียกขาตรงที่เจ้าจ้วงและบรรดาพระสนมของพระองค์กระโดดลงไปนั้นว่าผาชู้นั้นเอง

 

สนับสนุนโดย  บาคาร่าออนไลน์ ได้เงินจริง