Author: adminone

การพัฒนางานศิลปะ 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่จำเป็นจะต้องมีการรับรู้เรื่องราวต่างๆหรือแม้แต่มนุษย์มีความต้องการ ในการค้นหาจุดยืนในศิลปะต่างๆเหล่านี้จึงถูกสร้างขึ้น

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือว่าแนวคิดของผู้คนอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันงานต่างๆมีการพัฒนาตลอดเวลาให้มีการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้เรื่องราวในอดีตการจดบันทึกว่าต่างๆและส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยพัฒนารูปแบบคุณภาพชีวิตจิตใจผู้คนหรือแม้แต่เป็นการรื้อฟื้นระยะทางต่างๆ

เข้ามาพัฒนาตลอดเวลาโดยเฉพาะในปัจจุบันเราสามารถหาศึกษาเรื่องราวต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาจากงานศิลปะตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาหรือแม้แต่จะเป็น ในส่วนของหอศิลปะแห่งชาติ ที่รวบรวมงานศิลปะหรือแม้แต่เป็น Museum ต่างๆที่จัดแสดงงานศิลป์ นิทรรศการต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของ Social Media internet ต่างๆเว็บ

เว็บไซต์ต่างๆที่รวบรวมข้อมูลต่างๆในยุคปัจจุบันจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่โครงสร้างมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสังคมความคิดเห็นหรือแม้แต่จะเป็นแนวคิดต่างๆมีการพัฒนาตลอดเวลาและศิลปะก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นส่วนช่วยให้รูปแบบต่างๆมีการพัฒนาตลอด ศิลปะที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นลักษณะของรูปแบบหรือแม้แต่จะเป็นแนวคิดต่างๆ ทำให้งานศิลปะต่างๆมีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ทุกคนแต่ละยุคสมัยมีการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเป็นการพัฒนาโครงสร้างในการใช้ชีวิตอย่างไรก็ตามที่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่อยู่ปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจในการศึกษาเรื่องราว หรือแม้แต่จะเป็นสถานที่ต่างๆที่เกิดขึ้นมาก ระบบอินเตอร์เน็ตหรือแม้แต่จะเป็นเทคโนโลยีต่างๆที่มีการพัฒนาทำให้มีงานศิลปะรูปแบบต่างๆโดยรูปแบบใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น ในส่วนของ interaction ระบบ AR ระบบ VR ตอนนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยหรือแม้แต่จะเป็นแนวคิดของผู้คนที่มีการพัฒนาตลอดเวลา ผู้คนให้ความสนใจในการพัฒนาโครงสร้างของงานศิลปะโดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของระบบงานศิลปะที่ค่อนข้างมาก หรือแม้แต่จะเป็นงานศิลปะในยุคสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการแสดงออกทางความคิดเห็นของผู้คนที่มีความกว้างที่เพิ่มมากขึ้น

สีเทานี้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการใช้ชีวิตของมนุษย์หรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการพัฒนางานที่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยผู้คนมีการเรียนรู้รูปแบบงานใหม่ๆอย่างไรก็ตามนี้จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ผู้คนให้ความสนใจในการพัฒนางานศิลปะต่างๆ

หรือแม้แต่จะเป็นแนวคิดต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรมและสังคม อย่างไรก็ตามที่สำคัญสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจในการศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต งานศิลปะหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของวรรณคดีหรือวรรณกรรมต่างๆ 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    บาคาร่า เว็บไหนดีสุด

หลักการในการสร้างสรรค์ศิลปะที่จำเป็น

ศิลปะถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่บอกว่าเกิดจากจอนตนาการความคิดสร้างสรรค์ของคนๆนั้นหรือผู้สร้างสร้างศิลปิน แต่แน่นนอว่าศิลปะก็ยังเป็นสิ่งที่คงซึ่งความมีหลักการเพื่อให้ผลงานและสิ่งที่ศิลปินสร้างสรรค์นั้นออกมาสวยงามและสมบูรณ์แบบที่สุด แน่นอนว่าสิ่งที่จะสามารถสร้างสรรค์ให้ศิลปินคนหนึ่งนั้นประสบความสำเร็จ

ได้ไผลงานที่ศิลปินสร้างสรรค์ออกมานั้นไม่จำเป็นจพต้องเป็นผลงานที่สมบูรร์แบบทั้งหมดแต่แน่นอนก็ยังคงต้องสร้างสรรค์อยู่บนหลักการของการคทำงานศิลปะนั่นเอง ซึ่งหลักการโดยทั่วไปที่จะทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้สวยงามและเป็นผลงานที่สมบูรร์แบบในด้านความเป็นศิลปะนั้นก็มีอยู่ไม่กี่ประเภท

ยกตัวอย่างเช่น การจินตนาการ หลักการในการจินตนาการนั้นก้จะเป็นหลักการที่ผู้สร้างสรรค์จะต้องมีความคิดที่มีจินตนาการที่ดีและเป็นจินตนาการที่แปลกและแตกต่างไปจากผู้อื่น เพื่อให้ผลงานที่ถูกสร้างสรรคืออกมาจากจินตนาการนั้นมีความน่าสนใจ ซึ่งจินตนาการสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นความฝัน

ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดจินตนาการ การได้พบหรือเผชิญเหตุการร์ต่างๆที่ศิลปินนั้นเก็บมาคิดหรือเป็นเหตุการณืที่ฝังใจก็สามารถมสร้างเป็นจินตนาการได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้เองหรืออาจจะเกิดขึ้นเพราะเหตุการร์ใดเหตุการณ์หนึ่ง

หลักการความคิดสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่มักจะกเดต่อจขากการจินตนาการเมื่อจินตนาการแล้วศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานก็จะต้องนำมาคิดและต่อยอดว่าสิ่งที่จินตนาการนั้นสามารถสร้างสรรค์ผลงานไปในแนวทางใดเพื่อให้เกิดความน่าสนใจในผลงานที่ตนเองนั้นจะสร้างขึ้นมา ซึ่งการเพิ่มลูกเล่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งเติมสิ่งที่มากกว่าจินตนาการเข้าไปถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่จะช่วยทำให้ให้ผลงานมีความน่าสนใจ สวยงามและมีความสมบูรณ์มากขึ้นได้ 

การสังเกต เป็นอีกหนึ่งหลักการที่ถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าในปัจจุบันทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลวไปแล้ว สำหรับการสังเกตจะช่วยทำให้เรานั้นได้เห็นสภาพแวดล้อมรอบตัวเราได้กว้างมากขึ้นและสามารถที่จะนำไปต่อยอดผลงานให้เกิดความแปลกใหท่ได้มากขึ้นอีกด้วย เมื่อผลงานเกิอความแปลกใหม่ก้จะเป็นผลงานที่น่าสนใจมากขึ้นด้วยนั่นเอง

การฝึกฝน หลักการฝึกฝนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัยในการทำงานทุกประเภทและก็สำคัยต่องานศิลปะเช่นกัน เพราะถึงแม้ว่าศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะคนนั้นจะมีพรสวรรค์และฝีใอที่ดีอยู่แล้วแต่การฝึกฝนจะเป้นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้พัฒนาในเรื่องของฝีมือให้มีการเติบโตขึ้นและสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้มากขึ้นอีกด้วย

การเรียนรู้และศึกษาผลงานต่างๆ เพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ถือเป็นหลักการที่จะใช้นำมาพัฒนาผลงานของตัวเรานั่นเองการเปิดใจและยอมรับสิ่งต่างๆ และการศึกษาจากผลงานคนอื่นๆ ถือว่าจะเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในการพัฒนาผลงานของเราได้ดีขึ้นไปได้

 

ขอบคุณ  บาคาร่าทดลอง  ที่ให้การสนับสนุน

ศิลปินชื่อดัง จอร์จ ไมเคิล

เสียงแซกโซโฟนอันเป็นเอกลักษณ์และเนื้อหาเพลงที่มีการพูดและกล่าวถึงความรู้สึกที่มีความรู้สึกผิดกับความรัก เป็นคนไม่ซื่อสัตย์ ทำให้บทเพลงอย่าง Careless Whisper ได้รับการยกย่องว่าเป็นเพลงในตำนานและเป็นเพลงที่ถือว่าเป็นเพลงอมตะของ จอร์จ ไมเคิลที่โด่งดัง

และไม่เพียงโด่งดังในประเทศของตัวเองเท่านะเนแต่สามารถสร้างชื่อเสียงด้วยการขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในชาร์ตเพลงในยุคนั้นถึง 20 ประเทศทั่วโลกด้วย สิ่งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มีการพิสูจน์ให้ได้เห็นว่าเขานั้นได้ประสบความสำเร็จทั้งในฐานะการเป็นนักร้องดูโอและศิลปินเดี่ยวที่โดดเด่นและได้รับการยอมรับในวงการเพลงป๊อปดิสโก้ในช่วงยุค 80 อย่างมากเลยทีเดียว

เขานั้นมีบทเพลงที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเพลงที่ไพเราะและเป็นเพลงที่ใครๆต่างก็จดจำมากมายหลายเพลงอาทิเช่น Young guns (Go for it) ที่ได้มีการร้องและออกมาตั้งแต่สมัยที่เขานั้นยังเป็นศิลปินวัยรุ่น ,Wake me up before you Go-go , Bad boy และรวมถึงเพลงที่มึความไพเราะอย่างมาก อย่าง Last Christmas ด้วยที่ถือว่าเป็นเพลงประจพเทศกาลอย่างคริสมานต์ที่มักจะถูกนำไป Cover โดยนักร้องรุ่นใหม่อยู่เสมอ และในวันคริสมาสต์นั้น

ก้ถือว่าเป็นวันที่น่าเศร้างวันหนึ่งเพราะเขานั้นได้จากโลกไปในวันคริสมาสต์นั่นเอง ซึ่งสาหตุของการเสียชีวิตนั้นทางครอบครังของเขาไม่ได้มีการแจ้งหรือเปิดเผยออกมา มีการเปิดเผยเพียงแค่ว่าเขานั้นได้เสียชีวิตลงอย่างสงบในบ้านของเขานั่นเอง โดยในตอนที่เขาเสียชีวิตนั้นเขามีอายุได้เพียง 53 ปี ก็ถือว่าเป็นศิลปินคนหนึ่งที่น่าเสียดายอย่างมากที่เขานั้นต้องมาเสียชีวิตในขณะที่อายุยังไม่มากนัก

ในตอนที่ทุกคนรได้รู้ข่าวของจอร์จ ไมเคิลนั้นว่าเขานั้นได้เสียชีวิตลง ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ช็อควงการเพลงและวงการบรรเทิงอย่างมาก โดยเฉพาะคู่หูดูโอ้ของเขาตั้งแต่ยังเด็กอย่าง แอนดรูว์ ริดเจลีย์ ได้มีการกล่าวถึงจอร์จ ไมเคิลว่า เขานั้นรู้สึกใจสลายในตอนที่เขานั้นได้รับรู้ถึงการจากไปของจอร์จ ไมเคิลหรือเพื่อนอันเป็นที่รักของเขา

และก็มีศิลปินต่างๆมากมายที่เคยได้ร่วมงานและได้รู้จักกับนั้นก็ล้วนออกมากล่าวผ่านสื่อโซเชียลต่างๆว่าพวกเขานั้นรู้สึกตกใจและเสียใจอย่างมากกับการจากไปของจอร์จ ไมเคิล และน่าเสียดายด้วยที่จอร์จ ไมเคิลนั้นไม่ได้อยู่ร้องเพลงหรือสร้างสรรค์ผลงานให้พวกเราชาวแฟนคลับเพลง

ป๊อปดิสโก้ได้ฟังอีกแล้ว แต่ถึงแม้ว่าจอร์จ ไมเคิลนั้นจะจากไปแล้วแต่สิ่งที่ยังคงอยู่ก็คือความทรงจำที่เขานั้นได้สร้างกับเหล่าศิลปิน เพื่อนรวมงาน หรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทของเขารวมถึงผลงานเพลงที่เขาได้สร้างสรรค์ไว้ ให้คนในยุคหลังได้ฟังและได้ให้แฟนคลับนั้นยังคงได้ระลึกและคิดถึงจอร์จ ไมเคิลตลอดไป

 

สนับสนุนโดย  ทดลองเล่นบาคาร่าฟรี se

เรานั้นเติบโตมากับศิลปินในยุคไหน

  ศิลปินนั้นเป็นผู้สร้างความสุขและเสียงเพลงในใจและศิลปินนั้นก้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทุกยุคสมัยทำให้ในแต่ลุคสมัยนั้นการฟังเพลงและแนวดนตรีจึงมีความแตกต่างกันไปและถึงแม้ว่าศิลปินตั้งแต่ในยุคก่อนนั้นจนถึงยุคปัจจจุบันที่มีการทำเพลงอยู่ก็มีการทำเพลงที่แตกต่างไปเช่นกัน

แต่ก้อาจจะยังคงความเป็นตัวตนของตัวเองอยู่บ้าง สำหรับศิลปินในแต่ละยุคนั้นถือว่ามีความพิเศษและความน่าสนใจในทุกยุคแต่ในแต่ละยุคนั้นจะมีความพิเศษที่ต่างกัน

ทำให้แฟนคลับหรือแฟนเพลงนั้นก็มีหลากหลายช่วงอายุด้วย เพราะศิลปินแต่ละคนหรือแต่ละวงนั้นก็ล้วนมีการสร้างสรรคืผลงานออกมาไม่เท่ากัน บางคนนั้นในปัจจุบันก็ยังคงสร้างสรรค์ผลงานอยู่หรือบางคนก็สร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับความนิยมแต่เพียงช่วงสั้นๆในยุคนั้น

เริ่มต้นในยุคแรกๆของวงการเพลงที่ถือว่าเป็นช่วงที่ผู้คนนั้นให้สำคัญกับการฟังเพลงหรือฟังดนตรีกันมากขึ้น ดดยในยุคนั้นเริ่มมีการติดต่อสื่อสารแล้วและสามารถฟังเพลงได้จากสื่อวิทยุได้แล้วนั่นเอง โดยในช่วงยุค 60-70 นั้นเป็นยุคแห่งศิลปินร็อคโดยในยุคนั้นจะเป็นร็อคแต่มีการผสมผสานแนวดนตรีที่เป็นป๊อปร็อค

เพราะได้อิทธิพลการทำเพลงและการสร้างสรรค์ด้านดนตรีมาจากฝั่งยุโรปนั่นเอง ซึ่งในยุคนั้ถือว่าเพลงร็อคเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมและโด่งดังมาก สำหรับในช่วงยุคนี้นั้นก็จะเป็นช่วงยุคของศิลปินวงดังๆอย่างดิอิพอสซิเบิลถือว่าเป็นวงดนตรีในช่วงยุคแรกๆของวงการเพลงไทยเลยก็ว่าได้

และเป็นวงที่ถือว่าได้สร้างชื่อเสียงโด่งดังและได้มีโอกาสไปเล่นในต่างประเทศด้วย สำหรับคนที่เติบโตในยุคนี้นั้นก็ถือว่าได้สัมผัสความเป็นดนตรีที่มีที่ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ในยุคนั้นเลยนั่นเอง

เมื่อยุค 70 จนถึงในช่วงยุค80 การสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรียังคงเป็นที่นอยมและได้รับกรแสะตอบรับจากแฟนเพลงเป็นอย่างดี ทางด้านวงการเพลงและดนตรีนั้นก็ได้มีการผลิตสิลปินที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์ดนตรีที่มีความแตกต่างและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนในช่วงยุคปลายปี70ไปถึงยุค80นั้นก็จะเป็นแนวเพลงที่เป็นร็อค

และก็ยังคงความเป็นร็อคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นป๊อปร็อค แจ๊สร็อค ซึ่งก็มีการพัฒนามาจากในช่วงยุคก่อนหน้านี้ให้ดนตรีแนวร็อคนั้นมีความน่าสนใจมากขึ้น แต่ในช่วงปลายปี80นั้นก้เริ่มมีการปฏิวัติและเริ่มมีการฟังเพลงที่ค่อนข้างสวนกระแส โดยเฉพาะแนวดนตรีที่ได้รับความนิยมในตอนนั้นก็คือแรวเมทัลร็อค เฮฟวี่ร็อค ซึ่งเน้นไปในเพลงร็อคที่มีความหนักแน่นมากกว่ายุคก่อนหน้า ซึ่งในยุคนั้นศิลปินที่ได้รับความนิยม

และถือว่าสร้างชื่อเสียงอย่างมากในยุคนั้นก็คือ  ดิ อินโนเซนต์นั่นเอง ซึ่งเพลงที่ถือว่าได้รับความนิยมและยังคงเป็นเพลงที่โด่งดังมาจนถึงปัจจุบันและมีการนำมาร้องใหม่อยู่เสมอนั่นก็คือเพลงเพียงกระซิบ ก็ถือว่าเป็นศิลปินที่โด่งดังและเป็นที่ยอมรับในยุคนั้นอย่างมากเลยทีเดียว สำหรับคนที่ได้เติบโตมากับเพลงทั้งสองยุคนี้นั้น

ก้ถือว่าจะต้องมีดายุที่ไม่น้อยกันเลยทีเดียวเพราะทั้งสองยุคนี้นั้นก็ผ่านมา40-50ปีได้แล้ว อย่างไรก็ตามถึงแม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเพียงใด ศิลปินผู้สร้างสรรค์เพลงในยุคเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิลปินที่ยังคงอยู่ในใจของผู้ฟังตลอดไป

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  ufabet

ทำไมคนส่วนใหญ่เล่นกล้องฟิล์มมากขึ้น

กล้องฟิล์ถือว่ากลับมาเป็นกระแสอย่างมากและยังคงทเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย เนื่องจากความนิยมที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ราคาของกล้องฟิล์มนั้นยังคงมีราคาที่สูงและในบางตัวนั้นก้ราคาสูงจนเกินจริงมากด้วย แต่ถึงแม้กล้อมฟิล์มจะมีราคาสูงแต่ความต้องการก็ยังคงสูงเช่นเดียวกัน

ทำให้ตลาดกล้องฟิล์มในช่วง4-5ปีหลังมานี้ถือว่ากลับมาครึกครื้นอย่างมากและเนื่องจากการกลับมาเล่นกล้องฟิล์มที่มากขึ้นก็มีการส่งผลไปถึงในเรื่องของราคาฟิล์มถ่ายรูปอีกด้วยในชาวง 1-2ปีที่ผ่านมานั้นราคาฟิล์มถ่ายรูปก็พากันปรับขึ้นราคาและอ้างว่าฟิล์มนั้น

ผลิตยากและเป็นที่ต้องการของคนเล่นกล้องมากขึ้นทำให้บางครั้งฟิล์มถ่ายรูปนั้นเกิดการขาดตลาดด้วยแต่เรื่องนี้นั้นก็ไม่ได้ทำให้จำนวนคนเล่นกล้องฟิล์มนั้นลดลงไปแต่อย่างใด จึงเกิดเป็นคำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเพราะเหตุใดคนจึงหันมาเล่นกล้องฟิล์มกันมากขึ้น

โดยส่วนใหญ่ร้อยละประมาณ 60% นั้นจะเล่นตามกระแสเพราะกระแสกล้องฟิล์มนั้นถือว่ามาแรงมากเนื่องจากเหล่าคนดัง ดารา เน็ตไอดอลนั้นก็พากันใช้กล้องฟิล์มเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้คนเหล่านี้นั้นเป็นเหมือนคนที่ปลุกปั่นกระแสกล้องฟิล์มขึ้นมาอีกครั้งและนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหลักเลยก็ว่าได้ที่ทำให้คนนั้นหันมาใช้และเล่นกล้องฟิล์มกันมากขึ้น

เล่นตามความชอบ แน่นอนว่าคนที่ชื่นชอบการเล่นกล้องฟิล์มจริงๆเลยนั้นมีอยู่จำนวนไม่น้อย แต่ก่อนหน้านี้นั้นในตอนที่กล้องฟิล์มไม่ได้เป็นกระแสหรือฮิตมากพวกเขาเหล่านี้นั้นก็อาจจะเลิกเล่นไปชั่วคราวเนื่องจากอุปกรณ์อาจจะหายากเพราะไม่มีคนขายหรือปล่อยแต่เมื่อกล้องฟิล์มกลับมาได้รับความนิยมทำให้อุปกรณ์และกล้องฟิลืมนั้นหาง่ายจึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้พวกเขานั้นกลับมาเล่นกล้องฟิล์มกันอีกครั้งนั่นเอง

เล่นเพราะต้องการลองสิ่งใหม่ๆ สำหรับเด็กยุคใหม่นั้นที่ไม่เคยผ่านช่วงเวลาการใช้หรือรู้จักกับกล้องฟิล์ม กล้องฟิลมนั้นจึงเป็นสิ่งใหม่สำหรับเด็กในยุคนี้เพราะเนื่องจากเก็กที่เกิดในยุคใหม่ๆนั้นก็เกิดมาพร้อมเทคโนโลยีต่างๆหรือเกิดมาในยุคดิจิตอล ก็จะเจอกับสิ่งที่เป็นดิจิตอลเท่านั้นทำมห้การเล่นกล้องฟิล์มนั้นเป็นสิ่งที่แปลกใหม่และเด็กยุคใหม่

ก็ต้องการที่จะหาสิ่งที่แปลกใหม่และท้าทายให้กับตัวเองนั่นเองรวมถึงการค้นหาตัวตนในสิ่งที่ตัวเองนั้นชอบด้วยนี่จึงเป็นเหตุผลหลักของคนในยุคนี้ที่นิยมเล่นกล้องและใช้กล้องฟิล์มกันมากขึ้น แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดมที่คนเราส่วนใหญ่นั้นหันมาเล่นกล้องฟิล์มกันมากขึ้นกล้องฟิล์มนั้นไมว่าจะผ่านไปกี่ยุคหรือกี่สมัยก้ยังคงเป็นสิ่งที่คลาสสิคและทำให้เรานั้นหลงไหลและเพลิดเพลินไปกับการใช้มันนั่นเอง จึงไม่แปลกที่ทำไมคนเรานั้นจึงชอบและอยากที่จะเล่นกล้องฟิล์มเป็นจำนวนมาก

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    ufabetcn

ความสำเร็จจากการเป็นศิลปิน

สำหรับคนที่ชื่นชอบในศิลปะ การฟังเพลง ร้องเพลงและเล่นดนตรีนั้น การเป็นศิลปินนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนนั้นใฝ่ฝันและอยากที่จะเป็นให้ได้แต่การที่ก้าวมาเป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับจากคนฟังเพลงและเป็นศิลปินที่มีความสามารถนั้นก็ไม่มช่เรื่องง่าย

เพราะการเป็นศิลปินนั้นนอกจากในเรื่องของพรสวรรค์ที่จะต้องมีแล้วยังมีเรื่องอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความตั้งใจและการฝึกฝนรวมทั้งความอดทนในการจะมาเป็นศิลปินอีกด้วยนั่นเอง ไม่เพียงเท่านี้การจะเป็นศิลปินได้นั้นในเรื่องโอกาสถือว่าเป็นสิ่งสำคัยมากๆ

เพราะถ้าหากต่อให้เรานั้นจะเก่งหรือมีความสามารถมากเพียงใดแต่ไม่ได้รับดอกาสความสามารถและพรสวรรค์ที่เรามีนั้นก็จะไม่ได้มีการแสดงออกมาหรือถ่ายทอดให้ผู้อื่นนั้นได้รับรู้ดังนั้นแล้วสิ่งที่ต้องมีมากกว่าพรสวรรค์ก็คือพรแสวงซึ่งแสวงหาทั้งในเรื่องความสามารถและแสวงหาทางด้านโอกาสด้วยนั่นเอง

เมื่อเข้าสู่วงการเพลงและเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วนั้นก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของการจะเป็นศิลปินแต่อย่างไรก็ตามการก้าวสู่วงการเพลงได้นั้นยังไม่ใช่สิ่งที่จะการันตีได้ว่าเรานั้นประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

เพราะสำหรัยอาชีพศิลปินนั้นการประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงนั้นก็คือการสร้างสรรค์ผลงานให้ผู้ฟังได้รับหังอย่างมีความสุขและผลงานนั้นจะต้องได้รับความนิยมจากผู้ฟังจำนวนมาก สิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งที่สามารถการันตีได้ว่าเป็นความสำเร็จที่สุดของอาชีพศิลปิน ไม่เพียงแค่นั้นการจะประสบความสำเร็จได้อีกขึ้นก็คือการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆอยู่ซึ่งผลงานจะต้องตรางตามความนิยมในยุคนั้นๆด้วย

แต่ยังคงต้องมีเอกลักษณ์และสต์ที่คงความเป็นตัวเองอยู่นั่นเอง ไม่เพียงเท่านี้ความสำเร็จของอาชีพศิลปินนั้นถือว่าเป็นความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในลักษณะขั้นบรรได โดยจุดที่เป็นความสำเร็จสูงสุดของอาชีพศิลปินนั้นก็คือ สิ่งที่ศิลปินนั้นได้สร้างสรรค์จะต้องเป็ที่จดจำหรือที่เรียกว่าตำนานนั่นเอง

โดยส่วนใหญ่นั้นคนทั่วไปที่ฟังเพลงมักจะจดจำเพลงมากกว่าตัวศิลปิน การสร้างสรรค์ผลงานเพลงให้ประสบความสำเร็จถึงจุดสูงสุดนั้นจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ผู้คนนั้นจดจำตัวศิลปินไปด้วยและสำหรับความสำเร็จขั้นสูงสุดของศิลปินนั้นก็คือการจดจำแม้ในวันที่ศิลปินคนนั้นจะล่วงลับหรือลาโลกไปแล้วแต่ว่าศิลปินยังคงเป้นศิลปินที่ได้รับการยอมรับและอยู่ในใจของผู้ฟังตลอดไป

ความสำเร็จจากการเป็นศิลปินนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายกย่องอย่างมาก เพราะเป็นความสำเร็จที่เกิดจากความสามารถของบุคคลคนนั้นอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการร้องเพลง การเล่นดนตรี หรือการสร้างสรคค์ด้านใดก็ตามที่เป็นความสามารถและสร้างสิ่งที่สวยงาม

และความเพลิดเพลินบันเทิงใจให้แก่ผู้ชมและผู้ฟัง ดังนั้นแล้วสำหรับศิลปินการประสบความสำเร็จที่พวกเขานั้นต้องการก็คือการที่ได้ถ่ายทอดบทเพลงหรือเสียงดนตรีไปให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบและหลงไหลทั้งในความเป็นตัวตนของศิลปินและเสียงเพลงในสไตลืของเขาเท่านั้นเอง

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริง

ประเพณีการไหว้ครู

เมื่อเราพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับประเพณีวันไหว้ครูเรานั้นจะมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วนั่นเองเพราะว่าการไหว้ครูจะมีประจำทุกปี และมีเพียงปีละครั้งนั่นเอง 

ดังนั้นการที่เราเป็นศิษย์เราก็ควรที่จะไหว้ ครูกันอยู่แล้ว  เพราะว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประเพณีก็ได้นั่นเอง เพราะว่าปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียว  ในการที่เราไหว้ครูก็อย่างที่เรารู้ว่าครูเป็นคนที่อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็กนั่นเอง  เพราะว่าเมื่อเราพอที่จะรู้เรื่องพ่อแม่ของเราก็จะส่งให้เราไปเรียนนั่นเอง โดยเป็นการที่เราไปเรียนก็จะต้องมีการเรียนหนังสือเกี่ยวกับการที่เราต้องอยู่กับคนอื่นที่เราไม่รู้จัก  หรือว่าเป็นการที่ครูคอยที่จะสอนว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเอง  

      ถ้าจะให้เราพูดง่ายว่าเราอยู่กับครูมากกว่าที่เราอยู่กับพ่อแม่อีกเพราะว่าครูเราอยู่กันตั้งแต่เช้าจนเย็นแต่ว่าพอแม่อยู่แค่เวลาที่เราออกจากบ้านและเวลาที่เราเข้าบ้านนั่นเอง  ครูจะเป็นคนที่คอยสอนเรื่องการเรียน  การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเพื่อน  การที่เราต้องทำตามกฎ หรือว่าจะเป็นการพูด การกินต่างๆนั่นเอง  ดังนั้นเมื่อเราเข้าไปเรียนครูก็จะเป็นคนที่คอยสอนเด็กอย่างเรา เปรียบสะเหมือนเป็นแม่อีกคนนั่นเอง   

    ดังนั้นก็เลยมีพิธีในการไหว้ครูอย่างที่เรารู้นั่นเอง เป็นการขอโทษคุณครูในแต่ละปีที่เรากะทำอะไรลงไปนั่นเอง โดยจะมีพิธีนี้เกิดขึ้นทุกที่ทุกโรงเรียน  โดยที่เราต้องมีดอกไม้ธูปเทียน  หญ้าแพรก ดอกมะเขือ  และดอกเข็มนั่นเองเป็นการที่เราไปไหว้ครู  ในเมื่อก่อนจะเป็นการที่เราหาเองนั่นเอง แต่ว่าเดี่ยวนี้ก็สามารถที่จะหาซื้อกันได้ง่ายตามร้าน

เพราะว่าบางคนเขาก็ทำขายนั่นเอง  และต้องมีตัวแทนในแต่ละห้องที่มีการจัดพานเพื่อที่จะเป็นการแสดงเกี่ยวกับการจงรักภักคดีต่อคุณครูนั่นเอง  และเราก็จะส่งนักเรียนหรือว่าตัวแทนของห้องไป ก็จะมีเด็กผู้ชายหนึ่งคนและเด็กผู้หญิงหนึ่งคน เป็นตัวแทนของห้องโดยเป็นการถือพานไปกราบไหว้คุณครูนั่นเอง   

    จากนั้นก็จะมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องของวันครูโดยที่เป็นนักเรียนเป็นคนที่ทำการพูดเพื่อที่จะเป็นการบรรยายต่างๆให้แก่เด็กฟังนั่นเองเพราะว่าการที่เราเข้าไปเรียนคุณครูต้องคอยที่จะทำการสอนเราแต่ละคนอย่างไรนั่นเอง  หรือว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการการเรียนการใช้ชีวิตที่อยู่ร่วมกับเพื่อน 

การที่เราต้องออกไปอยู่ข้างนอกและเมื่อเราโตขึ้นเพราะว่าเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งรอบข้างอีกมากมายนั่นเอง  ดังนั้นคุณครูก็จะเป็นคนที่คอยอบรมสั่งสอนเรานั่นเอง

 

สนับสนุนโดย  ufabet เว็บตรง

ความน่าสนใจของศิลปะ Ero Guro

ศิลปะแนว Ero Guro Nansensu เรียกแบบง่ายๆ คือ งานศิลปะ Guro เราจะสามารถเห็นงานเหล่านี้ได้ตามวารสารสำหรับคนมีอายุ ซึ่งงานศิลป์  Guro  จะเล่นประเด็นหลักสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้ายแรงที่พบได้จริงในสังคม และอาจจะไม่ได้มีให้เห็นนักในหมู่คนไทย เนื่องจากผลงงานนั้นค่อนข้างมีความสยอง ซึ่งอาจไม่เหมาะกับวัฒนธรรมของไทยสักเท่าไหร่

หลายคนก็อาจจะทราบดีแล้วว่าศิลปะแนวนี้จะเป็นศิลปะแนวสยอง เพราะพูดถึงในเรื่องหลังความตาย แต่ว่าหากได้ชื่นชมผลงานแนวนี้ไปสักระยะจะพบว่าศิลปะแนวนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพียงเพราะจะให้ดูน่ากลัวเท่านั้น แต่งานเหล่านี้มักจะซ่อนเร้นนัยยะวิพากษ์สังคมเอาไว้ด้วย

ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่อาจที่จะสามารถการันตีได้ว่าผลงานแนวนี้มีแต่ควาน่ากลัวเท่านั้น แต่ผลงานนี้ยังคงต้องการการแปลความหมายของศิลปะแนวนี้ด้วย แนวความคิดที่ที่ลึกซึ้งของศิลปะแนว Ero Guro ถ้ามองดูภาพรวมแล้ว ก็เสมือนเพียงแค่วาดอะไรให้สยองขวัญ ฉูดฉาดแนวจิตนิดๆ หรือหากร้ายแรงหน่อยจะต้องมีอวัยวะที่ขาดออกมาจากกันอยู่ในองค์ประกอบ 

แม้กระนั้นถ้าเกิดมองดูแบบลงลึกไปอีกนิดหน่อย มันมีอะไรน่าดึงดูดมากยิ่งกว่าความน่ากลัวนั้น เนื่องจากในงานแนวนี้จะบ่งบอกถึงความ ไม่เที่ยง หรือ ความแปลกประหลาดของสังขารอย่างปกติแล้ว และก็ชอบที่จะมีการวิพากษ์วิจารณ์มุมมองของสังคมที่มีต่อเรื่องเพศ หรือบางครั้งบางคราวก็ผ่านไปจิกกัด หรือล้อเลียนแนวความคิดระบบทุนนิยมด้วย แต่ว่าในหลายๆครั้ง ผู้ที่สร้างงานแนวนี้ก็ชอบบรรยายว่างานของพวกเขามิได้มีควาหมายอะไรเป็นพิเศษ

การเกิดขึ้นของงานศิลปะแนว Ero Guro Nansensu นั้น มีผู้สันนิษฐานไว้ว่า เป็นผลงานคนญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 100 ปีที่แล้ว ในบางบุคคลก็เห็นว่าแนวความคิดผลงานนี้อยู่ในวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่นมานานกว่านั้น เนื่องจากมักจะพบในงานศิลป์ชุนกะ หรือภาพแนวร่วมเพศของประเทศญี่ปุ่นนั้นก็ชอบมีอะไรที่แปลกประหลาดเกินจินตนาการ และลึกลับกว่าที่จะสามารถเกิดขึ้นได้จริง ราวกับว่าได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าอนาคตของโลก มนุษย์จะเป็นอย่างไร

อย่างไรก็ตาม ผลงานศิลปะแนว Guro ก็ยังคงปรากฏอยู่ในผลงานศิลปะของชาวญี่ปุ่นตลอดมา เพราะผลงานนั้นมีความน่าสนใจมากกว่าการวาดภาพแนวสยอง แต่กลับมีความนึกคิดของผู้สร้างผลงานซ่อนไว้อยู่และรอให้ผู้คนที่ได้พบเห็นนั้น ถกเถียงแสดงความคิดเห็นกัน นี่จึงอาจเป็นสาเหตุที่งานศิลป์แนวนี้ยังคงมีการสืบทอดและมีผู้สนใจกันมาตลอดไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  sexybaccarat

ประวัติพระเจ้าอโศกมหาราช

      สำหรับประวัติของพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นแต่เดิมพระองค์ถือได้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีจิตใจโหดเหี่้ยมเป็นอย่างมากพระองค์ชอบทำศึกสงครามขยายอาณาเขตกับคนอื่นไปทั่วซึ่งพระองค์ได้รับสมญานามว่าจันทราโศกราช

แต่ต่อมาภายหลังนั้นพระองค์ได้รู้จักกับพระพุทธศาสนานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระองค์ถือด้วยว่าเป็นผู้ที่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและเป็นผู้ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้คนรู้จักกันอย่างแพร่หลายจนต่อมาสมญานามของพระองค์ก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นธรรมมาโศกราชหรือที่สามารถแปลได้นั่นก็คือว่าพระเจ้าอโศกผู้ทรงธรรมซึ่งประวัติความเป็นมาของพระเจ้าอโศกมหาราชนั้น

พระองค์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าพินทุสารพระองค์มีจิตใจคอที่โหดร้ายแล้วพระองค์นั้นฟังฆ่าคนหลายร้อยคนเพียงเพราะไม่พอใจหากใครไม่เชื่อฟังหรือพระองค์รู้สึกว่าผู้คนเหล่านั้นมีความกระด้างกระเดื่องไม่อ่อนน้อมให้กับพระองค์พระองค์ก็จะสั่งประหารชีวิตทันทีมีการเล่ากันว่าครั้งหนึ่งมีนางกำนัลคนหนึ่งไม่มีการไปหักกิ่งไม้

ซึ่งเก่งดังกล่าวนั้นเป็นกิ่งไม้ของต้นอโศกเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชทรงรู้เรื่องก็เกิดความไม่พอใจสั่งให้ทหารไปจับนางกำนันคนดังกล่าวมาเผาทั้งเป็นทันทีและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระองค์จึงได้รับสมญานามว่าอโศกผู้ดุร้ายส่วนสาเหตุที่พระองค์ได้เปลี่ยนมาจากคนดุร้ายมาเป็นคนที่มีใจบุญสุนทานโอบอ้อมอารีนั่น

ก็เพราะว่าพระองค์ได้ไปทำศึกสงครามที่แคว้นกาลิงกะ หลังจากที่พระองค์เห็นประชาชนต่างพากันล้มตายจากการทำศึกสงครามเป็นจำนวนมากพระองค์ก็เริ่มคิดได้และเริ่มสนใจเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมมันขึ้นซึ่งในครั้งนั้นพระองค์ได้พบกับสามเณรรูปหนึ่งซึ่งสามเณรองค์ดังกล่าวนั้นมีลักษณะสงบกิริยามารยาทเรียบร้อย

และพระองค์ได้ฟังธรรมเทศนาจากสามเณรรูปนั้นจนในที่สุดก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาต่อมาพระองค์ก็ได้พบกับพระสมุทรเถระและได้ฟังพระธรรมเทศนาอีกรอบหนึ่งยิ่งทำให้พระองค์นั้นเข้าใจถึงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระองค์ก็เลิกออกไปสู้รบแต่หันมาสร้างวัดสร้างเจดีย์แทน

และที่สำคัญในขณะที่พระองค์ยังคงครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์อยู่นั้นพระองค์ได้มีการบวชและมีการเล่าถึงพระองค์ว่าช่วงที่พระองค์กำลังจะสิ้นพระชนม์นั้นพระองค์ได้มีการจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับพระพุทธศาสนาแต่เหล่าขุนนางได้ทำการคัดค้านทำให้พระองค์นั้นทรงกริ้วและพระองค์เสียชีวิตขณะที่กำลังเกี่ยวอยู่จึงทำให้พระองค์เสียชีวิตไปแล้ว

กลับมาเกิดใหม่กลายเป็นงูเหลือมต่อมางูเหลือมตัวดังกล่าวนั้นได้ไปฟังธรรมเทศนาอีกครั้งหนึ่งทำให้หลังจากที่งูเหลือมตัวดังกล่าวตายไปก็ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสรวงสวรรค์นั่นเอง

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  gclub ทดลองเล่นฟรี

ตุ๊กตากลางบึงในรัฐ อลาบาม่า 

 ในปี 2014  เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการพบเห็นสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นในบึงแห่งหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ตั้งของรัฐ อลาบาม่า ประเทศสหรัฐอเมริกา   ซึ่งตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับรายงานและเข้าไปเจอนั้น ที่บึ่งดังกล่าวปรากฏว่ามีใครก็ไม่รู้ได้นำตุ๊กตามาผูกติดกับไม้ไผ่ แล้วได้นำตุ๊กตาเหล่านั้นไปปักไว้ตรงบริเวณกลางบึง

ซึ่งตุ๊กตาที่ถูกนำมาปักนั้นมีทั้งหมด 21 ตัวด้วยกัน และเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับพื้นที่ดังกล่าวพบว่า พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ของบริษัทๆ หนึ่งที่เปิดกิจการทำเกี่ยวกับไม้ ซึ่งทางด้านเจ้าของที่เองก็บอกว่าพวกเขาเองก็เห็นว่าตุ๊กตาทั้ง 21 ตัวนั้นถูกนำมาผูกติดกับไม้แล้วนำมาปักเอาไว้ที่กลางบึงแห่งนี้นานแล้ว

แต่ไม่ได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะไม่ได้มีเรื่องอะไร ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามที่จะติดตามหาว่าใครกันที่นำตุ๊กตาทั้ง 21 ตัวนั้นไปไว้ในบึงแต่ก็ไม่สามารถค้นหาข้อมูลเจอได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจทำได้เพียงแค่ เอาตุ๊กตาทั้งหมดขึ้นมาเท่านั้น  และก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการนำตุ๊กตาทั้งหมดขึ้นมาจากบึงนั้น

ชาวบ้านบริเวณดังกล่าวเล่าว่า พวกเขามักจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนมาจากทางด้านกลางบึงดังกล่าวและยังเคยมีชาวบ้านบางคนก็เคยพบเห็นดวงไฟประหลาดลอยอยู่ที่บริเวณกลางบึงอีกด้วย และบางคนก็เห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คนอยู่แถวบริเวณกลางบึงเช่นเดียวกัน ซึ่งที่บึงแห่งนี้มีเรื่องเล่าน่ากลัวที่ชาวบ้านมักจะพบเห็นกันอยู่เป็นประจำนั่นเอง

  ซึ่งที่บึงแห่งนี้ยังมีตำนานเล่ากันอีกว่า จะมีดวงวิญญาณของคุณแม่คนหนึ่งที่จะคอยวนเวียนตามหาลูกลูกของเธออยู่ใกล้ใกล้กับบริเวณบึงแห่งนี้เพราะว่าลูกลูกของเธอหลงทางหายไป และทำให้วิญญาณของเธอนั้นไม่ยอมไปผุดไปเกิด และยังมีตำนานบอกอีกว่าที่บึงแห่งนี้จะเป็นบึงน้ำศักดิ์สิทธิ์และหากใครก็ตามที่นำน้ำในบึงนี้ไปดื่มกิน

จะทำให้คนทีดื่มน้ำในบึงแห่งนี้มีชีวิตที่เป็นอัมตะนิรันดร์ แต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการนำตุ๊กตาทั้ง 21 ตัวขึ้นมาจากหนองน้ำหรือในบึงดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านบอกว่าพวกเขาก็ไม่เคยได้ยินเสียงร้องโหยหวน และไม่เคยเห็นลูกไฟ หรือแม้แต่สิ่งแปลกประหลาดที่ลอยไปมาที่บึงน้ำแห่งนั้นอีกเลย

ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่ออย่างมากทีเดียว แต่ตามตำนานไม่ได้บอกว่า สุดท้ายแล้วตุ๊กตาทั้ง 21 ตัวที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำขึ้นมาจากบึงนั้น พวกเขานำตุ๊กตาเหล่านั้นไปไว้ที่ไหน และที่อยู่ใหม่ของตุ๊กตาพวกนั้น มีใครได้พบเห็นสิ่งประหลาดหรือได้ยินเสียงร้องโหยหวนหรือไม่

 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  sa gaming สูตร