Category: ศิลปะ

ลัทธิอิมเพรสชั่นนิสม์และงานศิลปะในยุคต่างๆ 

การระบายอารมณ์หรือการถ่ายทอดสิ่งต่างๆมีมาเป็นเวลาช้านาน ผู้คนในการให้ความสนใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวงการศิลปะพร้อมป้ายต่างๆเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยผู้คนมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจหรือว่าสุนทรียภาพแห่งการใช้ชีวิต

โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นที่มีลักษณะของการทำงานศิลปะค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นศิลปะการใช้ชีวิต ศิลปะการพูด ศิลปะการชงชา นี่เองจึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าผู้คนต่างๆมีสิ่งที่เกี่ยวข้องและยึดโยงกับชีวิตต่างๆงานศิลปะต่างๆถูกถ่ายทอดออกมาเป็นประติมากรรมหรือแม้แต่จะเป็นภาพพิมพ์ต่างๆรวมถึงจะมีงานแกะสลักมากมาย

เพราะผู้คนในแต่ละยุคสมัยมีลักษณะในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน  บาทสำคัญที่การระบายอารมณ์หรือการถ่ายทอดสด นี่จึงเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่ง วิธีการระบายอารมณ์หรือการถ่ายทอดข้อมูลต่างๆลงบนงานศิลปะต่างๆเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยพัฒนาผู้คนหรือแม้แต่เป็นการบันทึกข้อมูลต่างๆ

เพราะผู้คน จำเป็นจะต้องมีการระบายลมผ่านทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นการระบายอารมณ์ความโกรธ ความรู้สึกเศร้า ความดีใจ หรือความตื่นเต้น ศิลปะก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผู้คนสามารถระบายอารมณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีต่างๆ งานภาพหรืองานเขียน 

ลัทธิอิมเพรสชั่นนิสม์เป็นอีกหนึ่งรัฐที่เป็นขบวนการศิลปะในยุคใหม่ซึ่งเป็นศิลปินอิมเพรสชั่นนิสม์มีแนวโน้มที่จะทำงานที่ไม่บ่งบอกถึงรายละเอียดของงานต่างๆเหล่านั้นมากนะ เน้นการระบายลมและการสร้างสรรค์ที่มีความซ้ำซากจำเจ อย่างไรก็ตามลัทธิอิมเพรสชั่นนิสม์ได้รับความนิยมอย่างมากมีผู้ทำงานในยุคนั้นค่อนข้างเยอะอย่างไรก็ตามทางด้านชาวฝรั่งเศส

โดยตรงปลาที่ชอบวาดภาพระบายสีหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของการทำงานเพื่อการระบายอารมณ์ ยุคต่างๆเหล่านี้มีการพัฒนาการสร้างงานต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนารูปแบบการทำงานหรือเปล่าเพราะผู้คนต่างๆมีหน้าที่การทำงานที่แตกต่างกันออกไปอีกหนึ่งอย่างนั้นก็คือรูปแบบงานที่ซ้ำซากจำเจจะช่วยให้ผู้คนมีการเบื่อหน่ายหรือว่ามองภาพนั้นไร้คุณค่า

นี่จึงเป็นส่วนสำคัญที่ลัทธิอิมเพรสชั่นนิสม์ เล่นการพัฒนารูปแบบการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบความเข้าใจเกี่ยวกับงานต่างๆมีการพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลประติมากรรมหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างงานศิลปะมากมายออกมา

ในยุคต่างๆเหล่านี้เองที่ผู้คนต่างมีการเรียนรู้รูปแบบการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานเพราะการใช้งานศิลปะต่างๆตามยุคตามสมัยนี้จะช่วยผู้คนมีการพัฒนารูปแบบงานได้ดีมากยิ่งขึ้น ความหมายจริงๆของ impressions นั่นก็คือลัทธิที่เน้นความประทับใจในหมู่งานที่เกิดขึ้น

โดยไม่จำเป็นจะต้องมีการบ่งบอกถึงรายละเอียดงาน สร้างสุนทรียภาพหรือปรากฏการณ์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการปั้นหรือแม้แต่เป็นการสร้างรูปแบบงานใหม่ๆที่มีการทรงคุณค่า ไม่จำเป็นจะต้องมีความละเอียดในงานมากนะนี่จึงเป็นส่วนสำคัญที่ลัทธิอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมอย่างมาก

 

ขอบคุณ  UFABET เว็บตรง  ที่ให้การสนับสนุน

ประวัติของศิลปะ 

ประวัติของศิลปะ 

ประวัติของศิลปะ  คือสิ่งที่กล่อมเกลาจิตใจมนุษย์มัน ไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของผู้คนต่างมนุษย์มีความกลัวอยู่ในจิตใจนี้จึงเป็นสาเหตุที่มนุษย์จำเป็นจะต้องมีการ มองหาผู้ที่สามารถควบคุมเสียงหน้าต่างได้

ยกตัวอย่างพระเจ้า ผู้คนต่างจะเห็นได้ว่างานศิลปะต่างๆไม่ว่าจะเป็นในยุคปัจจุบันหรืออดีตที่ผ่านมาก็จะมีพระเจ้าอยู่ในงานศิลปะ นั่นเป็นเพราะว่ามนุษย์มีความกลัวทางด้านต่างๆการถ่ายทอดพระเจ้าลงบนงานศิลปะต่างๆจะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของการทำงานศิลปะต่างๆของแต่ละยุคสมัยก็มีความแตกต่างกัน

ยกตัวอย่างเช่นยุคเริ่มต้นของงานศิลปะ เป็นยุคที่เริ่มมีการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆลงบนฝาผนังรูปต่างๆใช้วัสดุจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นดิน เลือด กระดูกสัตว์ ใช้ในการจดบันทึกเพื่อบ่งบอกว่าสถานที่นี้มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ฟ้าผ่า เหตุการณ์พายุ หรือหิมะตก

รวมทั้งยังเป็นการจดบันทึกแหล่งการล่าสัตว์ต่างๆจึงเป็นสาเหตุที่งานศิลปะต่างๆไม่ใช่เพียงแต่เพื่อศิษย์สุนทรียภาพแห่งความงดงามเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนี่จึงเป็นสาเหตุที่ผู้คนในความสนใจในการใช้ศิลปะในการทำงานหรือสร้างงานต่างๆเกิดขึ้นมา

ผลงานที่เกิดขึ้นมานั่นคือปฏิมากรรมแห่งมนุษย์ต่างๆเกิดขึ้นค้นพบมากมายการสร้างสิ่งต่างๆอย่างไรก็ตามนี้จึงเป็นสาเหตุที่ผู้คนต่างๆให้ความสนใจในการสร้างงานศิลปะมากมายในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีประติมากรรมเกิดขึ้นมาก งานศิลปะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่น งานศิลปะต่างๆที่ถูกผลิตออกมามากมาย

อย่างไรก็ตามแต่ละยุคแต่ละสมัยจิตรกรรมต่างๆโดยการบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ การเขียนวรรณคดีหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของการจดบันทึกงานสร้างสรรค์ต่างๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะ อย่างไรก็ตามนี้เธอแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยต่างๆส่งผลโดยตรงต่อการแสดงภาพ

ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นวัสดุต่างๆก็มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามที่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ลักษณะของงานศิลปะที่มีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะการทำงานและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการใช้ชีวิตของผู้คน

แล้วผักจึงเป็นสิ่งที่มีการพัฒนาและการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเพราะมนุษย์มีความต้องการในการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางการเมือง เศรษฐกิจ นี่จึงทำให้งานศิลปะได้เข้ามาอยู่ในบทบาทในทุกๆสมัยอย่างไรก็ตามเราสามารถจำแนกยุคสมัยของศิลปะได้มากมาย

นั่นเป็นเพราะว่าในทุกๆยุคสมัยที่เราอยู่นะ มีงานศิลปะแทรกอยู่ตลอดเวลาที่ซึ่งเป็นการแสดงเล่าเรื่องราวความเชื่อ สิ่งต่างๆ ส่งต่อมายังยุคต่อไปนี้จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ศิลปะที่มีบทบาทอย่างมากในการใช้ชีวิตของผู้คนและการเปลี่ยนแปลงของลักษณะในการใช้ชีวิตต่างๆนี้ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา 

 

สนับสนุนโดย  เซ็กซี่ บาคาร่า ทดลองเล่น

งานศิลปะแขนงต่างๆ 

งานศิลปะแขนงต่างๆ 

งานศิลปะแขนงต่างๆ  เป็นศิลปะเกี่ยวกับการวาดภาพเขียนภาพ หรือแม้แต่จะเป็นศิลปะเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ศิลปะเกี่ยวกับปฏิมากรรม งานปั้น หรือแม้แต่จะเป็นงานแกะสลัก งานเพลง นี่จึงแสดงให้เห็นว่างานศิลปะมีมากมายหลายแขนงอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามผู้คนมีความต้องการหรือเสาะแสวงหาสุนทรียภาพแห่งการใช้ชีวิตในการเสพสื่อต่างๆเหล่านี้

ช่วยกล่อมเกลาจิตใจมนุษย์ ว่าจะเป็นความสุข ความเศร้า ความกลัว สิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกถ่ายทอดมาเป็นงานศิลปะจากสิ่งใดก็ตามที่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันการส่งต่อเรื่องราวต่างๆหรือแนวคิดต่างๆถูกถ่ายทอดโดยศิลปินมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือในยุคปัจจุบันผู้คนต่างๆก็มีความต้องการในการเสพเรื่องราวต่างๆที่เพิ่มมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงยุคสมัยในการพัฒนาชีวิตต่างๆที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ผู้คนมีความต้องการในการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในเหตุการณ์อดีตที่เกิดขึ้น ศิลปะคือ 1 สิ่งที่จดบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายหรือแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านสังคมหรือกิจกรรมต่างๆก็ถูกบันทึกไว้ในงานศิลปะทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามมีจุดประสงค์สำคัญอย่างยิ่งที่แต่ละยุคแต่ละสมัยงานศิลปะที่ถูกส่งต่อให้คนรุ่นหลังเพื่อพัฒนาหรือบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงยุคสมัยหรืองานแตกต่างผู้คนที่มีการพัฒนาตลอดเวลา

ปัจจุบันก็ยังศึกษาเกี่ยวกับงานศิลปะต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามมีจุดประสงค์สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมหรือการใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อสามารถเข้าถึงงานศิลปะใดทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันที่ระบบอินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทำให้การพัฒนางานหลังจากนั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการติดต่อสื่อสาร ส่งต่อเรื่องราวต่างๆ หรือแม้แต่จะเป็นการทำงานศิลปะร่วมสมัยในยุคปัจจุบันมีการเผยแพร่ที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นส่วนของ Social Media

สื่อสังคมออนไลน์ที่มีขนาดใหญ่ในโลกในยุคปัจจุบันการที่ศิลปินต่างๆที่มีการผลิตงานจึงสามารถส่งต่องานอาการเหล่านี้สู่สายตาผู้คนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยหากย้อนกลับไป 10 ปีก่อนการเผยแพร่งานก็คงต้องมีการจัด Event งานศิลปะแห่งชาติ หรือแม้แต่จะเป็นการใช้หอศิลป์ นี่จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเยอะ

อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงานหรือการใช้ชีวิตของผู้คนที่เดินผ่านเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนจึงทำให้งานต่างๆสามารถรับรู้หรือมองเห็นได้ง่ายขึ้นอย่างไร

ก็ตามที่จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนารูปแบบงานในยุคปัจจุบันที่ช่วยผู้คนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น เฉพาะในยุคปัจจุบันที่ผู้คนมีความต้องการในการเข้าถึงงานศิลปะ นี่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่งานศิลปะแขนงต่างๆสามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   เซ็กซี่ บาคาร่า ขั้นต่ำ10บาท

การเปลี่ยนแปลงงานศิลปะแต่ละยุคสมัย

การเปลี่ยนแปลงงานศิลปะแต่ละยุคสมัย

การเปลี่ยนแปลงงานศิลปะแต่ละยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงงานศิลปะที่ง่ายมากขึ้นในยุคปัจจุบันที่มีระบบอินเตอร์เน็ตหรือระบบคอมพิวเตอร์ที่ดีมากยิ่งขึ้น ผู้คนในยุคปัจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับงานศิลปะนั้นเป็นเพราะว่างานศิลปะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงอดีตเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น

ความเป็นอยู่อย่างยากลำบากหรือว่าการทำงานต่างๆในอดีตที่มีการจับกลุ่มกัน หรือการสร้างสังคมต่างๆ ของผู้คนมนุษย์เป็นสิ่งที่อยู่อาศัยกันเป็นสังคมแต่ละยุคสมัยมีการพัฒนางานหรือแม้แต่จะเป็นการส่งต่อทางด้านความเชื่อ ส่งต่อเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า สิ่งที่เหนือธรรมชาติประติมากรรมต่างๆเกิดขึ้นมามากมาย

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยของผู้คนไม่ว่าจะเป็นความเชื่อลักษณะในวรรณคดีหรือแม้แต่จะเป็นเหตุการณ์ต่างๆทำให้คนรุ่นหลังได้มีการศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของลักษณะการทำงานและการใช้ชีวิตของผู้คนต่างก็มีการพัฒนาที่ว่างเยอะผู้คนมีการนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ในการทำงานหรือการจับกลุ่มกันเพื่อล่าสัตว์ทำการเกษตร

สิ่งต่างๆเหล่านี้เองสามารถค้นหาได้จากงานศิลปะต่างๆเพื่อบ่งบอกได้ว่าผู้คนเริ่มมีวิวัฒนาการอย่างไร และมีพัฒนาการในการทำงานหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้ชีวิตอย่างไร ศิลปะคือ 1 สิ่งที่เป็นหลักฐานที่ยืนยันสำหรับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยต่างๆในการใช้ชีวิตของผู้คนต่างๆ

ยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทยที่มีศิลปะในยุคสมัยต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป ด้านความเชื่อตามวัดโบสถ์ต่างๆ หากเราเข้าไปก็จะเห็นรูปวาดหรือแม้แต่จะเป็นประติมากรรม ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาทั้งสิ้นเกี่ยวกับพระเจ้า แต่การเปลี่ยนแปลงทางด้านศาสนานี้ถูกส่งต่อรวมถึงตัวละครในวรรณคดีต่างๆก็ถูกจับหรือมากมายอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงยุคสมัย

และการส่งต่อเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มีการพัฒนาอยู่เสมอในยุคปัจจุบันมนุษย์มีการต้องการในการทำงานศิลปะต่างๆมาพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการส่งต่อความรู้ต่างๆที่มีส่วนสำคัญมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตของผู้คนก็มีการพัฒนาอยู่เสมอ คำว่าผู้คนมีความต้องการในการพัฒนาความเป็นอยู่หรือแม้แต่สมัยนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง

จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงลักษณะในการทำงาน หรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ ไม่ว่าจะเป็นการขูดขีดต่างๆ การเขียน การปั้น การแกะสลัก ทุกอย่างคืนสิ่งต่างๆที่ถูกพัฒนาตารางงานศิลปะคืองานที่ถูกส่งต่อตลอดเวลาที่มีความหยุดนิ่ง

บันทึกเรื่องราวต่างๆการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมช่วยให้ผู้คนมีการรับรู้เรื่องราวในอดีตหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ทุกคนต่างให้ความสนใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความรู้ความสามารถหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้ชีวิต นั่นเป็นเพราะว่างานศิลปะคือหนึ่งสิ่งที่ช่วยพัฒนาจิตใจผู้คนให้ดีมากยิ่งขึ้น 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ufabet

ดนตรีเพื่อประโยชน์ต่อสมอง

ดนตรีเพื่อประโยชน์ต่อสมอง

ดนตรีเพื่อประโยชน์ต่อสมอง เวลาที่นักดนตรีนั้นหยิบเครื่องดนตรีขึ้นมานั้นจะมีกชดอกไม้ไฟปะทุขึ้นเต็มอยู่ในในสมองของพวกเขา ภายนอกของผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรีหรือนักดนตรีนั้นอาจจะดูเป็นคนที่สงบและดูนิ่งขรึมมีสมาธิ แนโน๊ตดนตรีและกระทำการต่างๆรวมถึงการเคลื่อนไหวสำคัญต่างๆอย่างาแม่นยำและมีการผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี แต่ภายในสมองของนักดนตรีนั้นเป็นสิ่งที่เรานั้นไม่รู้เลยว่าสมองของพวกเขานั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นอย่างมากทีเดียว 

สิ่งนี้นั้นผ่านการทดลองทางวิทยาศาตร์ โดยมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งได้ค้นพบบางสิ่งเกี่ยวกับดนตรีที่มีผลกีบสมอง ถือว่าเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่เลยด้วย ทำให้ทราบถึงการทำงานของสมองขณะที่เล่นหรือบรรเลงดนตรีนี่นเอง โดยในการทำทดลองนี้นั้นเป็นการวัดผลโดยการติดตามผลอย่างตลอดเวลาและมีการติดตามผลตามเวลาจริงในการทำงานของสมองด้วย

ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราทำโจทย์คณิตนั้นสมองเราก็จะมีการทำงานเช่นกันในการเล่นดนตรีหรือฟังดนตรีนั้นก็มีการวิเคราะห์ออกมาว่า ผู้ที่เล่นดนตรีและฟังดนตรีนั้นก็มีการตอบสนองในลักษณะเดียวกันนั่นเอง โดยในสมองนั้นมีการเกิดปฎิกิริยาเมื่อเล่นดนตรีหรือฟังเพลงมาในลักษณะเป็นพลุลักษระมีความสว่างในสมองทันทีหลังจากที่เล่นดนตรีหรือฟังดตรีต่างๆ

โดยนักวิทยาศาสตร์มีการวิเคราพห์เสียงและมีการแบ่งเสียงดนตรีออกไปเป็นประเภทต่างๆ เช่น ทำนอง จังหวะ จากนั้น็นำมารวมเข้าด้วยกัน ก็เป็นการรวมประสบการณ์ในการฟังดนตรีให้เป็นหนึ่งและสมองของเรานั้นสามารถทำงานได้ในเพียงเสี้ยววินาที ในการที่รัน้นได้ยินเสียงดนตรีครั้งแรก

สังเกตได้ว่าขาของเรานั้นมักจะมีการเคลื่อนไหวไปตามจังหวะดนตรี ทำให้นักวิทยาศาสตร์นั้นวิเคราะหืได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้ฟังดนตรีและผู้เล่นดนตรี ผู้เล่นดนตรีนั้นจะมีการทำกิจกรรมทางสมองบางปย่างหลังจากที่มีการเล่นหรือบรรเลงดนตรีนั่นเอง 

ยังมีการวิเคราะห์ต่ออีกว่าดนตรีนั้นนอกจะเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แล้วยังเป็นสิ่งที่ทำให้เมื่อเล่นดนตรีสมองมีการทำงานและทำให้ร่างกายนั้นมีการใช้สมองและเป็นการเหมือนการออกกำลังกายทั้งตัวในการใช้สมองด้วย ดนตรีจึงเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่เรานั้นสามารถนำมาช่วยในเรื่องของการพัฒนาสมองให้มีประสิทธิภาพได้

การเล่นดนตรีนั้นเป็นการใช้สมองในทุกๆส่วนพร้อมกันในขณะเล่นดนตรีนั่นเอง ดดยเฉพาะสมองชั้นนอกนั้นที่เป็นส่วนเกี่ยวกับการมองเห็น การฟัง การเคลื่อนไหว วินัยในการฝึกฝนการเล่นดนตรีหรือการเล่นดนตรีอยู่สม่ำเสมอนั้นเป็นการฝึกสมองให้แข็งแรงและสามารถทำให้เรานั้นสามารถใช้ความแข็งแกร่งของสมองที่มีการฝึกจากการเล่นดนตรีในการที่จะช่วยทำกิจกรรมอื่นๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ดังนั้นแล้วการเล่นดนตรีก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ไม่ได้เพียงให้ความเพลิดเพลินเท่านั้นแต่ยังสามารถช่วยในเรื่องของการพัฒนาสมองได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย   ดูบอลสด

แนวเพลงที่น่าสนใจ

แนวเพลงที่น่าสนใจ

แนวเพลงที่น่าสนใจ เป็นสิ่งที่มีมานานมากแล้ว แต่รูปแบบการฟังนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามยุคตามสมัย การฟังเพลงนั้นเป็นการฟังเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายทางอารมณ์และทำให้จิตใจ

โดยส่วนใหญ่แล้วนั้นผู้ที่ชอบในการฟังเพลงมักจะมีแนวเพลงที่ตนเองชอบหรือโปรดปรานอย่างน้อย1แนวเพลงและอาจจะมีแนวเพลงที่ชอบมากกว่านั้นด้วย เพราะการที่เราชอบหรือหลงไหลในการฟังเพลงแล้ว การฟังเพลง1แนวเพลงสามารถพาเราไปในหลายๆแนวเพลงบนโลกใบนี้ได้นั่นเอง

ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นทั้งในไทยหรือต่างประเทศก็มักมีการเกิดแนวเพลวใหม่ๆขึ้นอยู่เสมอ เนื่องจากการทำเพลงแบบในยุคเก่าๆเริ่มมีความน่าเบื่อทำให้คนฟังเพลงนั้นเลิกฟังเพลงไหรือหากิจกรรมอย่างอื่นทำอทน แต่เมื่อมีการเกิดและการทำเพลงแนวใหม่ๆขึ้นมา เพลงที่มีการเปลี่ยนแปลงในทั้งด้านดนตรี

จังหวะ เนื้อร้อง รวมถึงการเอาเครื่องดนตรีที่มีความแปลกใหม่เข้ามาผสมผสานกันให้เกิดดนตรีแนวใหม่ๆด้วยนั่นเอง เมื่อเพลงเริ่มมีความแปลกใหม่วงการเพลงทั้งคนฟังและคนทำเพลงเริ่มมีการแข่งขันที่สูงขึ้น คนฟังก็จะไปหาฟังส่วนคนทำเพลงห็อาจจะต้องเจอคนเลียนแบบหรือทำตามอีกมากมายด้วย

ในปัจจุบันถือว่าแนวเพลงที่น่าสนใจนั้นมักจะเป็นแนวเพลงที่มีการผสมผสานเครื่องดนตรีหรือการผสมผสานเนื้อร้องที่แปลกและแตกต่าง เช่น เพลงดนตรีช้าๆแต่มีการเพิ่มเนื้อหรือท่อนแร็ปเข้ามาในเพลง ทำให้เพลวนั้นรู้สึกมีความพิเศษขึ้นและดูแปลกใหม่จากเดิม เมื่อฟังไปแล้วอาจจะเกิดอารมณ์ร่วมหรือคล้อยตามเพลงไปนั่นเอง

และถือว่าการนำเพลงทั่วๆไปที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีที่แปลกใหม่และเนื้อร้องหรือท่อนแร็ปเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก ทำให้เพลงนั้นไม่ใช่เพลงขอคๆเดียวแต่จะกลายเป็นเหมือนของคนสองคนหรือที่เค้าเรียกกว่าการ Feautring นั่นเอง ถือว่าในยุคนี้การ Ft. ระหว่างนักร้อปกติกับนักร้องแร็ปนั้นเป็นที่นิยมทำกันอย่างมาก

และเมื่อมีคนทำแน่นอนว่าต้องมีผู้ฟังด้วย และไม่ว่าจะเป็นเพลงของใครที่มีการ Ft. กันนั้นส่วนมากก็จะดังเป็นพลุแตกเลยทีเดียว อาจจะเป็นเพราะว่าถ้าหากเป็นเพลงช้าในช่วงแรกอาจจะฟังแล้วรู้สึกหน่วงรู้สึกเศร้าแต่พอเมื่อมีท่อนแร็ปเข้ามามันเลยทำให้ดูไม่ได้เป็นเพลงเศร้าทั้งหมดและการแต่งRhythm Rap ต้องชื่นชมคนแต่งอย่างมาก

เพราะถือเป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มความน่าสนใจในเพลงนั้นที่มีการแร็ปด้วยได้เป็นอย่างดี และถือว่าวงการเพลงแร็ปในปัจจุบันนั้นเป็นแนวเพลงที่ถึงแม้จะมีมานานแล้วก็ตามแต่ก็กลับมาได้รับความนิยมมากกว่าเมื่อก่อนเสียอีก

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  บาคาร่า sa gaming

ปลูกต้นไม้มงคลเสริมฮวงจุ้ยให้กับบ้าน

ปลูกต้นไม้มงคลเสริมฮวงจุ้ยให้กับบ้าน

ปลูกต้นไม้มงคลเสริมฮวงจุ้ยให้กับบ้าน นอกจากจะสร้างความสวยงามแล้วยังเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านหลังดังกล่าวได้อีกด้วย

ดังนั้นเราจึงมาดูกันว่าวันนี้ทางเว็บ  ufabet  ของเรามีต้นไม้อะไรที่จะมาแนะนำให้คุณนำไปปลูกในบริเวณบ้านแล้วต้นไม้เหล่านั้นช่วยเสริมสร้างความเป็นมงคลให้กับผู้อยู่อาศัยภายในบ้านได้อย่างไรบ้าง

1 ต้นกล้วยไม้  กล้วยไม้มีมากมายหลายสายพันธุ์เราอาจจะเลือกสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ที่เหมาะกับประเทศไทยก็ได้โดยเลือกกล้วยไม้ที่เหมาะกับการปลูกในพื้นที่เขตร้อนกล้วยไม้เป็นต้นไม้ที่ปลูกได้ไม่ยากเพียงแค่การแยกหนอทำต้นก็สามารถที่จะได้กล้วยไม้หนึ่งต้นมาปลูกได้แล้วซึ่งการปลุกกล้วยไม้มีความเชื่อกันว่าหากปลุกกล้วยไม้ภายในบ้านจะช่วยให้คนในบ้านเกิดความรักความสามัคคีคอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันทำให้คนในบ้านมีแต่ความสุขความเจริญรักใครกลมเกรียวกัน

2 ต้นแก้ว การปลูกต้นแก้วไว้ในบริเวณบ้านจะช่วยให้บริเวณบ้านมีกินหอมเพราะนิยามคือกินของดอกแก้วจะกระจายฟุ้งไปทั่วบริเวณใกล้เคียงมันแก้วปลูกง่ายเป็นต้นไม้ขนาดเล็กและเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดและน้ำปานกลางมีความทนทานแข็งแรงไม่ต้องดูแลมากความเชื่อในเรื่องของการปลูกต้นแก้วไว้ในบ้านนั้นเชื่อว่าจะช่วยเสริมฮวงจุ้ยของบ้านให้มีแต่ความเป็นสิริมงคล

จะมีแต่การดึงดูดสิ่งดีดีเข้ามาให้กับคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวและยังเชื่อกันอีกว่าต้นแก้วจะช่วยขัดเกลาให้กับคนในบ้านมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องมีความรักให้กรุงเกรียวกันช่วยเหลือกันและหากบ้านไหนปลูกต้นแก้วไว้บ้านนั้นก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข          

3 ต้นโมกสำหรับต้นโมกเป็นต้นไม้ขนาดกลางที่คนส่วนใหญ่นิยมปลูกไว้เป็นรั้วรอบรอบบ้านต้นโมกดอกจะมีกินหอมและต้นไม้เป็นต้นไม้ที่ไม่ได้ดูแลอะไรมากเลยไม่ต้องรดน้ำบ่อยก็สามารถยืนต้นอยู่ได้แถมดอกออกตลอดปีมีความหอมในเวลากลางคืนความเชื่อในเรื่องของการไปปลูกต้นโมกข์ไว้ภายในบริเวณบ้านเชื่อกันว่าจะช่วยปกป้องคุ้มครองคนในบ้านให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเธอมีแต่ความสุขกายสบายใจและช่วยขจัดปัดเป่าทุกข์โศกให้กับคนในบ้าน

4 ต้นดาวเรืองเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายมากๆเพียงแค่นำดอกไปตากแห้งแล้วมาลอยลงดินก็สามารถปลูกต้นดาวเรืองได้แล้วการดูแลก็เพียงรถน้ำปานกลางสลับดาวเรืองจะชอบแดดจัดและความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกดาวเรืองภายในบ้านนั้นเชื่อกันว่าจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความก้าวหน้ามีเงินทองไหลมาเทมาเพราะสีของดาวเรืองเป็นสีเหลืองอรามเรืองรองหากปลูกต้นดาวเรืองไว้ในบริเวณบ้านแล้วจะมีแต่ความเป็นศิริมงคล     

สื่อถึงอารมณ์ของนองแบบได้ชัดเจน

สื่อถึงอารมณ์ของนองแบบได้ชัดเจน

สื่อถึงอารมณ์ของนองแบบได้ชัดเจน หนึ่งในเทคนิคการถ่ายรูปกับกระจกให้น่าสนใจ

ในหลายๆงานระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นผลงานใหม่หรือผลงานเก่า จะเห็นได้ว่า ผลงานถ่ายแบบ Portrait เหล่านั้นที่มีการสื่อถึงอารมณ์เป็นหลัก จะเป็นภาพขาวดำเกือบจะทั้งนั้นเลย เรียกได้ว่า 99เปอร์เซ็นเลยละกัน อาจจะเว่อไป แต่ผมขอนับในงานที่ผมมองว่าสื่ออารมณ์ได้ดีละกันนะ การที่เป็นแบบนั้น ที่ช่างภาพที่ถ่ายด้วยโจทย์ของการสื่ออารมณ์นั้นใช้ภาพขาวดำ

ก็เพราะมันมีเหตุผลของมันอยู่นะ หลักๆแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกับสิ่งที่เคยบอกไปแล้ว มันคือเรื่องของการรบกวนของสีในภาพ ที่คนมองภาพจะมีความคิดถึงเรื่องสีอยู่ตลอดที่มองภาพ ทำให้ไม่ได้คิดถึงความหมายหรืออารมณ์ของภาพที่เต็มที่ ซึ่งมันก็เพราะเห็นผลนี้แหละ แต่ว่า เหตุผลนี้มันก็สามารถแยกออกมาเป็นเหตุผลอื่นๆอีกหลายอย่าง เพราะมันคือการใช้ข้อดีตรงนี้ในการสร้างผลงานขึ้นมานั้นเอง

การที่ไม่มีสี เราจะสามารถมองเห็นภาพที่ความหมายและอารมณ์ของมันอย่างแท้จริง ข้อนี้เป็นเหตุให้เกิดเป็นการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ของข้อดีข้อนี้ นั้นก็คือการใช้แสงและเงาบนตัวแบบที่สื่ออารมณ์ร่วมกับการแสดงของตัวแบบ ถ้าเกิดเศร้า ก็ทำแสงให้หม่นไว้ เป็นเงาตกเยอะสักหน่อย

และการใช้เอกลักษณ์ของการเลนส์เก่าๆที่อาจจะทำให้เกิดอะไรแปลกๆ เช่นโบเก้ที่เป็นหัวหอม หรือโบเก้ที่เป็นแบบวนๆ และมีอีกหลายลักษณ์แล้วแต่เลนส์ยุคเก่าๆนั้น เพื่อนำมาสร้างเป็นส่วนเสริมของอารมณ์ในภาพ อย่างการสร้างภาพที่มีความโลเล จะสื่อให้นางแบบนั้นอยู่ในโลกที่ทำให้เกิดความงุนงง สร้างความโลเลในการใช้ชีวิต

ก็ใช้โบเก้วนๆสร้างเป็นภาพขาวดำที่สื่อได้อย่างชัดเจนว่า อยู่ในพื้นที่ที่มีความโลเล แต่ถ้าเกิดภาพสี โบเก้วนเหล่านั้นอาจจะมีสีที่ไม่ได้ทำให้เกิดความโลเลนั้นได้ อย่างสีสดใสทั้งหลาย นี่คือข้อดีของภาพขาวดำยังไงล่ะ ที่ทำให้ไม่ว่าใช้ส่วนประกอบไหนมาช่วยเพิ่มอารมณ์ตัวแบบ ก็จะได้มาแบบเต็มๆเลย ไม่มีดร็อป ดังนั้นแล้ว เราเหมือนจะรีดอารมณ์ของภาพและสิ่งที่นางแบบจะสื่อได้เต็มร้อยจริงๆ

แน่นอนแหละว่า มีช่างภาพที่เขาถ่ายแบบภาพสีด้วยโจทย์นี้ได้ด้วยเช่นกัน และสื่อออกมาได้เต็มร้อยเหมือนกัน แต่เขาต้องคิดหลายต่อหลายองค์ประกอบเพื่อที่จะทำให้คนมองมุ่งไปทางสื่ออารมณ์มากกว่าอยากจะมองสี ซึ่งเป็นเรื่องยากอย่างมาก แต่ทำได้ก็ถือว่าเทพเลยล่ะ เพราะยังไงก็แล้วแต่ ภาพสีก็มีเสน่ห์ของมันนะ

 

สนับสนุนโดย  Gclub ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

ฮวงจุ้ยกับเลขที่บ้าน

ฮวงจุ้ยกับเลขที่บ้าน

ฮวงจุ้ยกับเลขที่บ้าน  การดูฮวงจุ้ยไม่ได้ดูแค่เรื่องการหาสถานที่ที่เหมาะสม หรือแค่เรื่องการจัดวางสิ่งของตามจุดที่เหมาะสม ภายในบ้านเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงเลขที่บ้านที่ส่วนเกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ยอีกด้วย ซึ่งหากเราได้ลองศึกษาตามหลักฮวงจุ้ยแล้วจะพบว่าเลขที่บ้านก็มีส่วนสำคัญต่อศาสตร์ของฮวงจุ้ย ต่อผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านหลังนั้นเป็นอย่างยิ่ง

ซึ่งหลักการดูฮวงจุ้ยกับตัวเลขนั้นมีผลเกี่ยวพันกันหมดไม่ว่าจะเป็นเลขที่บ้านหรือเลขทะเบียนรถรวมถึงหมายเลขของเบอร์โทรศัพท์มือถือ ซึ่งวันนี้  Gclub ฝากขั้นต่ำ50  ของเราจะนำความรู้เกี่ยวกับฮวงจุ้ยตัวเลขที่บ้านมาแนะนำให้ทราบกันค่ะ

            เพราะมีความเชื่อกันที่ว่า ตัวเลขนั้นสามารถกำหนดชะตาชีวิตของคนเราได้เหมือนกัน ตัวเลขจะมีพลังที่จะส่งเสริมให้เรามีโชคลาภ วาสนา มีเงินทองมากมาย หรือจะส่งผลให้เราอับโชค ก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขทีเราใช้งานด้วย ซึ่งจะเห็นจากวัฒนธรรมของต่างประเทศที่จะไม่นิยมเลข 13 เพราะถือว่าเลขนี้ไม่เป็นมงคล

ดังนั้นผู้คนส่วนใหญ่ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับฮวงจุ้ยมักจะหลีกเลี่ยงเลข 13 นี้เช่นตึกบางแห่ง จะมีการสร้างชั้นโดยจะกำหนดชั้นข้ามเลข 13 ไปเลยเช่น มีชั้น 12 แล้วก็เป็นชั้น 14 จะมีมีระบุชั้น 13 เอาไว้เพราะต่างก็มีความเชื่อกันว่าเลข 13จะทำให้โชคร้าย ส่วนฮวงจุ้ยเลขที่บ้านนั้นมีความเชื่อกันว่าบ้านไหนที่มีเลข 8 จะนำมาซึ่งความร่ำรวย และหากมีเลข 9 จะนำมาส่งความสมบูรณ์และมีอายุที่ยืนยาวของคนที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน

ส่วนเลข 2 เน้นเกี่ยวกับชีวิตรักที่สุขสมหวังและเลข 6 จะเป็นตัวเลขที่คอยขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากคนในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ แต่ก็ยังมีความเชื่ออื่นๆเกี่ยวกับตัวเลขของบ้านอีกว่า หากใครที่ซื้อบ้านแล้วชอบซื้อบ้านเลขที่ที่มีตัวเลขเดียว มักจะมีแนวโน้มว่าเจ้าของบ้านหลังนั้นหากจะขายบ้านจะมีโอกาสทำกำไรจากการขายบ้านได้ราคาที่สูงกว่าปกติ

ซึ่งโดยปกติแล้วคนที่มีความเชื่อเรื่องตัวเลขของบ้านมักจะพยายามให้บ้านเลขที่มีเลข 8 เยอะๆเพราะเลขนี้มีเยอะจะทำให้ร่ำรวยเงินทอง   อย่างไรก็ดีนอกจากเลข 13 ที่ชาวต่างประเทศไม่นิยมใช้กันแล้ว

เพราะถือว่าเป็นเลขอัปมงคล ยังมีเลข 4 อีกเลขที่ชาวจีนมีความเชื่อกันว่าเป็นเลขอัปมงคลและไม่นิยมใช้เช่นกันเพราะในภาษาจีน เลข 4 จะมีการออกเสียงคล้ายกับคำว่าตายนั่นก็คือ ซี้ จึงทำให้คนจีนไม่นิยมใช้เลขนี้กันนัก 

ศิลปะแขนง ภาพถ่าย

ศิลปะแขนง ภาพถ่าย

ศิลปะแขนง ภาพถ่าย คืออะไร

ศิลปะแขนง ภาพถ่าย อย่างที่หลายๆคนทราบกันว่า ศิลปะ ไม่ได้มีแค่การวาดรูป บทความนี้จะมาพูดถึงศิลปินแขนงของงานภาพถ่ายกัน ภาพถ่าย หรือ Photography เป็นศิลปะที่เกิดขึ้นครั้งแรกในทวีปแถบทางยุโรป และเป็นเช่นเดียวกับศิลปะแขนงอื่นๆอีกด้วย

หลายๆครั้งมีการตั้งคำถามเรื่องงานภาพถ่ายขึ้นมาว่า ภาพถ่ายนั้นถือว่าเป็นศิลปะจริงหรือ การสร้างความสงสัยนี้นั้นมาจากที่ภาพถ่ายนั้นเกิดจากการถ่ายภาพโดยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

การถูกยอมรับให้ภาพถ่ายเพิ่มเข้ามาเป็นอีกหนึ่งแขนงของผลงานทางศิลปะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ปิดกั้นและแคบมากที่สุดเท่าที่จะยอมรับได้ ซึ่งสืบเนื่องมาจากความไม่เข้าใจความหมายของภาพถ่ายอย่างถ่องแท้ ซึ่งอันที่จริงแล้วภาพถ่ายเป็นศิลปะที่มีลักษณะที่โดดเด่นและพิเศษเฉพาะทาง มีความแตกต่างจากศิลปะแขนงอื่นๆหลายอย่าง

เพราะความแตกต่างเหล่านี้แหละที่ทำให้ใครหลายคนถึงตั้งคำถามขึ้นมาว่าภาพถ่ายถือว่าเป็นศิลปะจริงๆหรือไม่ แต่หากได้ทำการประมวลแล้วจะสามารถแยกนำมาพิจารณาได้ดังนี้

ปีกัสโซ่ (Picasso) คงไม่มีใครไม่รู้จักกันหรอกใช่หรือไม่ เขาคือศิลปินเอกของโลก

ได้ถึงพูดถึงของงานภาพถ่ายเอาไว้เมื่อปีพ.ศ.2482 ว่า “เมื่อเราสามารถเห็นสิ่งที่เราปรารถนาแสดงออกมาจากภาพถ่ายได้ นั้นแสดงให้เห็นได้อย่างเด่นชัดแล้วว่า จิตรกรหมดภาระแล้ว” ถึงแม้ว่าสิ่งที่ปีกัสโซ่จะไม่ได้เป็นความจริงไปเสียทั้งหมด

เพราะในปัจจุบันก็ยังมีจิตรกรที่รังสรรค์ผลงานภาพวาดออกมาอยู่เรื่อยไป แต่คำพูดของปัสโซ่นั้นมีความหมายและมีความสำคัญในอีกแง่คือ ขนาดปีกัสโซ่ยังสามารถมองเห็นว่าศิลปะในงานภาพถ่าย และให้ความสำคัญกับภาพถ่าย จึงไม่มีข้อกังขาใดๆมาโต้แย้งแล้วว่าภาพถ่ายนั้นเป็นงานศิลปะหรือไม่แต่อย่างใด

ในเรื่องของชีวิตและจิตวิญญาณในภาพถ่าย สามารถอธิบายได้ดังนี้

การเล่าเรื่องราวหรือเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารออกมานั้น ผู้ถ่ายภาพจะต้องนำมาบรรจุลงในภาพนั้นเอง ซึ่งผู้ถ่ายภาพจะต้องมีความคิด ใช้จินตนาการ ต้องได้รับแรงบันดาลใจจากสภาพของสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบข้าง และต้องทำความใจมันอย่างถ้องแท้ก่อนที่จะนำความรู้สึกเหล่านั้นถ่ายทอดลงไปบนภาพถ่ายอีกที หากเป็นในด้านนี้แล้วจึงจะกล่าวได้ว่า ศิลปินที่จะสามารถสร้างความสมจริง

เรื่องราวเหตุการณ์จริงของชีวิตและจิตวิญญาณให้แก่ภาพถ่ายได้ เช่นนั้นแล้วภาพถ่ายจึงไม่ใช่เพียงแค่รายงานที่แสดงความเป็นอย่างตรงไปตรงมาเท่านั้น แต่ภาพถ่ายยังสามารถสื่อสารและสอดแทรกให้กับเราได้อย่างรอบด้านทั้งแนวความคิด ความรู้สึกของผู้ถ่ายที่ต้องการถ่ายทอดออกมาผ่านทางภาพถ่าย ให้เกิดเป็นศิลปะที่จะสอดคล้องกับสภาพสังคม เพื่อเป็นการเสนอชี้แนะถึงปัญหา

สิ่งที่ดีงามและยกระดับของมมนุษย์ความเป็นมนุษย์ ซึ่งเหตุผลเหล่านี้ดังนั้น ภาพถ่ายย่อมสมควรที่จะได้รับการยอมรับได้แล้วว่าเป็นอีกหนึ่งแขนงงานศิลปะ

 

 

สนับสนุนโดย ทดลองเล่นบาคาร่าฟรี