ป้ายกำกับ: กว่าจะมาเป็นประติมากรรมไทยร่วมสมัยKAMA

กว่าจะมาเป็นประติมากรรมไทยร่วมสมัยKAMA

กว่าจะมาเป็นประติมากรรมไทยร่วมสมัยKAMA

กว่าจะมาเป็นประติมากรรมไทยร่วมสมัยKAMA นั้นมีความสวยงามทั้งหมดและสมบูรณ์แล้วนั้นบางชิ้นงานไม่ได้เกิดจากจิตนาการลามกหรือผิดแปลกอย่างที่ผู้เห็นส่วนใหญ่นั้นคิด เพราะส่วนใหญ่นั้นผู้คนที่คิดว่าผลงานต่างๆนั้นมีความลากมก นั่นก็เกิดจากใจของเราที่คิดว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นสิ่งลามกหรือจะพูดได้ว่าใจเรานั้นมีความลามกไปเองเป็นต้น

ดังนั้นเราจึงเห็นว่าสิ่งเรานั้นเป็นเรื่องที่มีความลากมกหรือผิดแปลกไปนั่นเอง ซึ่งความจริงแล้วนั้นศิลปินส่วนใหญ่มักบอกว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นแค่เพียงความงามของสรีระร่างกายเท่านั้น ทุกคนล้วนต้องพบเจอสิ่งเหล่านี้เหมือนกันทั้งนั้น สิ่งที่ทำให้เราคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป้นเรื่องลามากหรือผิดแปลกนั้น เกิดจากสิ่งที่เรานั้นรู้สึกเขินอายหรือการที่เรานั้นถูกสังคมส่วนใหญ่สั่งสอนมาว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องน่าอาย เราจึงยึดติดว่าศิลปะเช่นนี้นั้นเป็นสิ่งที่น่าอายนั่นเอง

ถ้าหากเรานั้นลองมองใหม่หรือลองมอง คิดอีกมุมหนึ่ง ศอลปะเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายเลย เป็นเรื่องที่สามารถเปิดเผยได้และเป็นเรื่องที่สามารถยอมรับกันได้

ถ้าหากพูดถึงศิลปะประติมากรรมร่สมสมัยนั้น ในยุโรปโดยส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นประติมากรรมเดวิดที่มีการเปลื่อยร่างกายอยู่ ซึ่งผลงานนี้นั้นเป็นการสร้างสรรค์ของนักประติมากรรมในยุคสมัยก่อนที่มีชื่อเสียงอย่างมาก และประติมากรรมเดวิดนั้นถือว่าเป็นประติมากรรมที่ได้รับการยกย่องในวงการศิลปะโลกอย่างมาก โดยงานประติมากรรมเดวิดนั้นที่มีการตั้งในสถานที่ต่างๆล้วนก็เป็นงานประติมากรรมที่เปลื่อยร่างกายทั้งสิ้น ซึ่งคนยุโรปนั้นก้ไม่ได้มีการมองวางงานประติมากรรมเห่านี้เป็นผลงานที่สร้างความลามกหรือความอุจาดตาแต่อย่างใด

ถ้าหากมองแล้วนั้นในเรื่องของการสร้างสรรค์ในเรื่องสุนทรยภาพในการสร้างสรรค์แบบยุโรปนั้น ในฝั่งเอเชียของเรานั้นไม่ค่อยจะมีการเปิดรับหรือการสร้างสรรค์ในบักษณะนั้นสักเท่าไหร่ เพราะส่วนใหญ่คนไทยและคนฝั่งเอเชียมักจะนิยมนับถือในสิ่งที่ไม่ค่อยจะเป็นจริงสักเท่าไหร่ แต่ประติมากรรมโดยส่วนใหญาของทางยุโรปนั้นมักจะเป็นงานที่มีสุนทรียภาพเพราะเป็นงานที่เป็นความจริงและมักเป็นงานที่สามารถจับต้องได้

คำว่า KAMA หรือ กามนั้นเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่มีการนำหลักธรรมพูดถึงกามมาใช้ในการทำงานและการสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัตถุงกรรม หู ตา  จมูก ปาก ลิ้น รวมถึวกิเลสกามต่างๆ ก็มีการเลือกในเรื่องของจิตใจของเรานั้นเช่นการไปติดในรสสัมผัสเหล่านั้นและทำให้ตั้งเป็นข้อที่เกิดขึ้นในจิตว่าจะต้องเกิดเป็นเช่นนั้นหรือเช่นนี้

หรือความลุ่มหลงในจิตของเราที่เรานั้นไปสัมผัสมานั่นเอง ไม่ว่าจะเป็รเรื่องเพศ การสืบพันธ์ ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในการดำรงชีวิตขิงมนุษย์ ซึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งนี้นั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยไม่ยอมรับอย่างมากในช่วงมแรก เพราะคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่สมครและเป็นเรื่องที่ลามก แต่ซึ่งความเป็นจริงแล้วนั้น สิ่งเหล่านี้คือศิลปะงานประติมากรรมร่วมสมัยที่เกิดจากความสร้างสรรค์ภายใต้ความเป็นจริงและเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้

 

ขอขอบคุณ  เปิดบัญชีคาสิโนขั้นต่ำ100  ที่ให้การสนับสนุน