ป้ายกำกับ: ดูบอลสด

ดนตรีเพื่อประโยชน์ต่อสมอง

ดนตรีเพื่อประโยชน์ต่อสมอง

ดนตรีเพื่อประโยชน์ต่อสมอง เวลาที่นักดนตรีนั้นหยิบเครื่องดนตรีขึ้นมานั้นจะมีกชดอกไม้ไฟปะทุขึ้นเต็มอยู่ในในสมองของพวกเขา ภายนอกของผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรีหรือนักดนตรีนั้นอาจจะดูเป็นคนที่สงบและดูนิ่งขรึมมีสมาธิ แนโน๊ตดนตรีและกระทำการต่างๆรวมถึงการเคลื่อนไหวสำคัญต่างๆอย่างาแม่นยำและมีการผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี แต่ภายในสมองของนักดนตรีนั้นเป็นสิ่งที่เรานั้นไม่รู้เลยว่าสมองของพวกเขานั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นอย่างมากทีเดียว 

สิ่งนี้นั้นผ่านการทดลองทางวิทยาศาตร์ โดยมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งได้ค้นพบบางสิ่งเกี่ยวกับดนตรีที่มีผลกีบสมอง ถือว่าเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่เลยด้วย ทำให้ทราบถึงการทำงานของสมองขณะที่เล่นหรือบรรเลงดนตรีนี่นเอง โดยในการทำทดลองนี้นั้นเป็นการวัดผลโดยการติดตามผลอย่างตลอดเวลาและมีการติดตามผลตามเวลาจริงในการทำงานของสมองด้วย

ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราทำโจทย์คณิตนั้นสมองเราก็จะมีการทำงานเช่นกันในการเล่นดนตรีหรือฟังดนตรีนั้นก็มีการวิเคราะห์ออกมาว่า ผู้ที่เล่นดนตรีและฟังดนตรีนั้นก็มีการตอบสนองในลักษณะเดียวกันนั่นเอง โดยในสมองนั้นมีการเกิดปฎิกิริยาเมื่อเล่นดนตรีหรือฟังเพลงมาในลักษณะเป็นพลุลักษระมีความสว่างในสมองทันทีหลังจากที่เล่นดนตรีหรือฟังดตรีต่างๆ

โดยนักวิทยาศาสตร์มีการวิเคราพห์เสียงและมีการแบ่งเสียงดนตรีออกไปเป็นประเภทต่างๆ เช่น ทำนอง จังหวะ จากนั้น็นำมารวมเข้าด้วยกัน ก็เป็นการรวมประสบการณ์ในการฟังดนตรีให้เป็นหนึ่งและสมองของเรานั้นสามารถทำงานได้ในเพียงเสี้ยววินาที ในการที่รัน้นได้ยินเสียงดนตรีครั้งแรก

สังเกตได้ว่าขาของเรานั้นมักจะมีการเคลื่อนไหวไปตามจังหวะดนตรี ทำให้นักวิทยาศาสตร์นั้นวิเคราะหืได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้ฟังดนตรีและผู้เล่นดนตรี ผู้เล่นดนตรีนั้นจะมีการทำกิจกรรมทางสมองบางปย่างหลังจากที่มีการเล่นหรือบรรเลงดนตรีนั่นเอง 

ยังมีการวิเคราะห์ต่ออีกว่าดนตรีนั้นนอกจะเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แล้วยังเป็นสิ่งที่ทำให้เมื่อเล่นดนตรีสมองมีการทำงานและทำให้ร่างกายนั้นมีการใช้สมองและเป็นการเหมือนการออกกำลังกายทั้งตัวในการใช้สมองด้วย ดนตรีจึงเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่เรานั้นสามารถนำมาช่วยในเรื่องของการพัฒนาสมองให้มีประสิทธิภาพได้

การเล่นดนตรีนั้นเป็นการใช้สมองในทุกๆส่วนพร้อมกันในขณะเล่นดนตรีนั่นเอง ดดยเฉพาะสมองชั้นนอกนั้นที่เป็นส่วนเกี่ยวกับการมองเห็น การฟัง การเคลื่อนไหว วินัยในการฝึกฝนการเล่นดนตรีหรือการเล่นดนตรีอยู่สม่ำเสมอนั้นเป็นการฝึกสมองให้แข็งแรงและสามารถทำให้เรานั้นสามารถใช้ความแข็งแกร่งของสมองที่มีการฝึกจากการเล่นดนตรีในการที่จะช่วยทำกิจกรรมอื่นๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ดังนั้นแล้วการเล่นดนตรีก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ไม่ได้เพียงให้ความเพลิดเพลินเท่านั้นแต่ยังสามารถช่วยในเรื่องของการพัฒนาสมองได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย   ดูบอลสด