ป้ายกำกับ: บาคาร่าทดลอง

หลักการในการสร้างสรรค์ศิลปะที่จำเป็น

ศิลปะถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่บอกว่าเกิดจากจอนตนาการความคิดสร้างสรรค์ของคนๆนั้นหรือผู้สร้างสร้างศิลปิน แต่แน่นนอว่าศิลปะก็ยังเป็นสิ่งที่คงซึ่งความมีหลักการเพื่อให้ผลงานและสิ่งที่ศิลปินสร้างสรรค์นั้นออกมาสวยงามและสมบูรณ์แบบที่สุด แน่นอนว่าสิ่งที่จะสามารถสร้างสรรค์ให้ศิลปินคนหนึ่งนั้นประสบความสำเร็จ

ได้ไผลงานที่ศิลปินสร้างสรรค์ออกมานั้นไม่จำเป็นจพต้องเป็นผลงานที่สมบูรร์แบบทั้งหมดแต่แน่นอนก็ยังคงต้องสร้างสรรค์อยู่บนหลักการของการคทำงานศิลปะนั่นเอง ซึ่งหลักการโดยทั่วไปที่จะทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้สวยงามและเป็นผลงานที่สมบูรร์แบบในด้านความเป็นศิลปะนั้นก็มีอยู่ไม่กี่ประเภท

ยกตัวอย่างเช่น การจินตนาการ หลักการในการจินตนาการนั้นก้จะเป็นหลักการที่ผู้สร้างสรรค์จะต้องมีความคิดที่มีจินตนาการที่ดีและเป็นจินตนาการที่แปลกและแตกต่างไปจากผู้อื่น เพื่อให้ผลงานที่ถูกสร้างสรรคืออกมาจากจินตนาการนั้นมีความน่าสนใจ ซึ่งจินตนาการสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นความฝัน

ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดจินตนาการ การได้พบหรือเผชิญเหตุการร์ต่างๆที่ศิลปินนั้นเก็บมาคิดหรือเป็นเหตุการณืที่ฝังใจก็สามารถมสร้างเป็นจินตนาการได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้เองหรืออาจจะเกิดขึ้นเพราะเหตุการร์ใดเหตุการณ์หนึ่ง

หลักการความคิดสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่มักจะกเดต่อจขากการจินตนาการเมื่อจินตนาการแล้วศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานก็จะต้องนำมาคิดและต่อยอดว่าสิ่งที่จินตนาการนั้นสามารถสร้างสรรค์ผลงานไปในแนวทางใดเพื่อให้เกิดความน่าสนใจในผลงานที่ตนเองนั้นจะสร้างขึ้นมา ซึ่งการเพิ่มลูกเล่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งเติมสิ่งที่มากกว่าจินตนาการเข้าไปถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่จะช่วยทำให้ให้ผลงานมีความน่าสนใจ สวยงามและมีความสมบูรณ์มากขึ้นได้ 

การสังเกต เป็นอีกหนึ่งหลักการที่ถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าในปัจจุบันทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลวไปแล้ว สำหรับการสังเกตจะช่วยทำให้เรานั้นได้เห็นสภาพแวดล้อมรอบตัวเราได้กว้างมากขึ้นและสามารถที่จะนำไปต่อยอดผลงานให้เกิดความแปลกใหท่ได้มากขึ้นอีกด้วย เมื่อผลงานเกิอความแปลกใหม่ก้จะเป็นผลงานที่น่าสนใจมากขึ้นด้วยนั่นเอง

การฝึกฝน หลักการฝึกฝนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัยในการทำงานทุกประเภทและก็สำคัยต่องานศิลปะเช่นกัน เพราะถึงแม้ว่าศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะคนนั้นจะมีพรสวรรค์และฝีใอที่ดีอยู่แล้วแต่การฝึกฝนจะเป้นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้พัฒนาในเรื่องของฝีมือให้มีการเติบโตขึ้นและสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้มากขึ้นอีกด้วย

การเรียนรู้และศึกษาผลงานต่างๆ เพื่อนำมาสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ถือเป็นหลักการที่จะใช้นำมาพัฒนาผลงานของตัวเรานั่นเองการเปิดใจและยอมรับสิ่งต่างๆ และการศึกษาจากผลงานคนอื่นๆ ถือว่าจะเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในการพัฒนาผลงานของเราได้ดีขึ้นไปได้

 

ขอบคุณ  บาคาร่าทดลอง  ที่ให้การสนับสนุน