ป้ายกำกับ: เซ็กซี่ บาคาร่า ขั้นต่ำ10บาท

ประวัติกำเนิดการใช้ไฟฟ้าของไทย

คุณรู้หรือไม่ไฟฟ้านั้นเกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่และใครเป็นคน ที่เป็นคนนำไฟฟ้ามาให้คนไทยของเราทุกคนได้ใช้กันเป็นคนแรกแน่นอนว่าทุกบ้านมีไฟฟ้าใช้กันแล้วแต่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเลยว่าแท้ที่จริงแล้วก่อนที่ประเทศไทยนั้น

จะมีไฟฟ้าใช้กันนั้นเราเคยอยู่กันอย่างที่ต้องใช้เทียนและตะเกียงเป็นตัวให้แสงสว่างซึ่งแน่นอนว่าก่อนเราจะมีไฟฟ้าเราก็ใช้ตะเกียงและเทียนกันอยู่นานพอสมควรทีเดียวแต่หลังจากเมื่อมีไฟฟ้าเข้ามาในประเทศไทยก็ทำให้แต่ละพื้นที่เริ่มมีการขยายการใช้ไฟฟ้ากันมากยิ่งขึ้นซึ่งปัจจุบันไฟฟ้านั้นก็มีการขยายให้ประชาชนได้ใช้งานเกือบทุกภาคของประเทศไทยแล้ว

แต่มีใครเคยคิดถึงมีคำว่าใช้ที่จริงแล้วไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่นี้เราใช้กันตั้งแต่ตอนไหนสำหรับข้อมูลนี้หากไปค้นจากประวัติข้อมูลจากทางด้านการไฟฟ้าแล้วคุณจะพบว่าประเทศไทยนั้นมีการใช้ไฟฟ้าครั้งแรกเกิดขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระมหากษัตริย์ของไทยเราในสมัยรัชกาลที่ 5 นั่นเอง

โดยการใช้ไฟฟ้าในครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นเพราะว่า มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งชื่อว่าจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีซึ่งท่านนั้นมียศฐาบรรดาศักดิ์เป็นถึงเจ้าหมื่นไวยวรนาถโดยท่านได้มีการนำเงินส่วนตัวของท่านไปซื้อเครื่องปั่นไฟฟ้ามาจากประเทศอังกฤษโดยท่านหวังว่าจะนำเครื่องปั่นไฟฟ้านั้นมาปั่นไฟฟ้าเพื่อใช้ในการจัดงานเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเอง

ซึ่งในวันดังกล่าวนั้นตรงกับวันที่ 20 เดือนกันยายน ปีพุทธศักราช 2427 รายการไปซื้อเครื่องปั่นไฟครั้งแรกนั้นทางด้านจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีนั้นได้ใช้เงินส่วนตัวของตนเองถึง 14,400 บาท หรือถ้าคิดเป็นเงินในสมัยโบราณก็อยู่ที่ประมาณ 180 ช่างไปทำการซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาจำนวนทั้งหมด 2 เครื่องด้วยกัน

แล้วมาใช้ในการจัดงานให้กับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 หลังจากนั้นเมื่อชาวเมืองต่างก็ได้เห็นว่ามีการเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นในพระราชวังของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทุกคนต่างก็พากันตื่นเต้นยินดีเป็นอย่างมากและแน่นอนว่าด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 นั่นเอง

พระองค์ได้ประทานให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นได้มีการเชื่อมต่อไฟฟ้าส่งจ่ายออกมาจากพระราชวังเพื่อให้แจกจ่ายกันไปถึงประชาชนแต่ขั้นตอนแรกนั้นก็จะมีการส่งต่อให้กับพวกขุนนางชั้นผู้ใหญ่ก่อนหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงการแจกจ่ายให้กับประชาชนและนับจากนั้นเป็นต้นมาก็มีการติดตั้งโรงไฟฟ้าขึ้นซึ่งการติดตั้งโรงไฟฟ้าขึ้นครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นจากการที่มีบริษัทจากต่างประเทศมาขอสัมปทานเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งบริษัทนั้นมาจากประเทศเดนมาร์กนั่นเอง

 

ขอขอบคุณ  เซ็กซี่ บาคาร่า ขั้นต่ำ10บาท

งานศิลปะแขนงต่างๆ 

งานศิลปะแขนงต่างๆ 

งานศิลปะแขนงต่างๆ  เป็นศิลปะเกี่ยวกับการวาดภาพเขียนภาพ หรือแม้แต่จะเป็นศิลปะเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ศิลปะเกี่ยวกับปฏิมากรรม งานปั้น หรือแม้แต่จะเป็นงานแกะสลัก งานเพลง นี่จึงแสดงให้เห็นว่างานศิลปะมีมากมายหลายแขนงอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามผู้คนมีความต้องการหรือเสาะแสวงหาสุนทรียภาพแห่งการใช้ชีวิตในการเสพสื่อต่างๆเหล่านี้

ช่วยกล่อมเกลาจิตใจมนุษย์ ว่าจะเป็นความสุข ความเศร้า ความกลัว สิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกถ่ายทอดมาเป็นงานศิลปะจากสิ่งใดก็ตามที่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันการส่งต่อเรื่องราวต่างๆหรือแนวคิดต่างๆถูกถ่ายทอดโดยศิลปินมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือในยุคปัจจุบันผู้คนต่างๆก็มีความต้องการในการเสพเรื่องราวต่างๆที่เพิ่มมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงยุคสมัยในการพัฒนาชีวิตต่างๆที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ผู้คนมีความต้องการในการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในเหตุการณ์อดีตที่เกิดขึ้น ศิลปะคือ 1 สิ่งที่จดบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายหรือแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านสังคมหรือกิจกรรมต่างๆก็ถูกบันทึกไว้ในงานศิลปะทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามมีจุดประสงค์สำคัญอย่างยิ่งที่แต่ละยุคแต่ละสมัยงานศิลปะที่ถูกส่งต่อให้คนรุ่นหลังเพื่อพัฒนาหรือบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงยุคสมัยหรืองานแตกต่างผู้คนที่มีการพัฒนาตลอดเวลา

ปัจจุบันก็ยังศึกษาเกี่ยวกับงานศิลปะต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามมีจุดประสงค์สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมหรือการใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อสามารถเข้าถึงงานศิลปะใดทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันที่ระบบอินเตอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทำให้การพัฒนางานหลังจากนั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการติดต่อสื่อสาร ส่งต่อเรื่องราวต่างๆ หรือแม้แต่จะเป็นการทำงานศิลปะร่วมสมัยในยุคปัจจุบันมีการเผยแพร่ที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นส่วนของ Social Media

สื่อสังคมออนไลน์ที่มีขนาดใหญ่ในโลกในยุคปัจจุบันการที่ศิลปินต่างๆที่มีการผลิตงานจึงสามารถส่งต่องานอาการเหล่านี้สู่สายตาผู้คนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยหากย้อนกลับไป 10 ปีก่อนการเผยแพร่งานก็คงต้องมีการจัด Event งานศิลปะแห่งชาติ หรือแม้แต่จะเป็นการใช้หอศิลป์ นี่จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเยอะ

อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงานหรือการใช้ชีวิตของผู้คนที่เดินผ่านเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนจึงทำให้งานต่างๆสามารถรับรู้หรือมองเห็นได้ง่ายขึ้นอย่างไร

ก็ตามที่จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนารูปแบบงานในยุคปัจจุบันที่ช่วยผู้คนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น เฉพาะในยุคปัจจุบันที่ผู้คนมีความต้องการในการเข้าถึงงานศิลปะ นี่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่งานศิลปะแขนงต่างๆสามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   เซ็กซี่ บาคาร่า ขั้นต่ำ10บาท