ประวัติของศิลปะ 

ประวัติของศิลปะ 

ประวัติของศิลปะ  คือสิ่งที่กล่อมเกลาจิตใจมนุษย์มัน ไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของผู้คนต่างมนุษย์มีความกลัวอยู่ในจิตใจนี้จึงเป็นสาเหตุที่มนุษย์จำเป็นจะต้องมีการ มองหาผู้ที่สามารถควบคุมเสียงหน้าต่างได้

ยกตัวอย่างพระเจ้า ผู้คนต่างจะเห็นได้ว่างานศิลปะต่างๆไม่ว่าจะเป็นในยุคปัจจุบันหรืออดีตที่ผ่านมาก็จะมีพระเจ้าอยู่ในงานศิลปะ นั่นเป็นเพราะว่ามนุษย์มีความกลัวทางด้านต่างๆการถ่ายทอดพระเจ้าลงบนงานศิลปะต่างๆจะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของการทำงานศิลปะต่างๆของแต่ละยุคสมัยก็มีความแตกต่างกัน

ยกตัวอย่างเช่นยุคเริ่มต้นของงานศิลปะ เป็นยุคที่เริ่มมีการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆลงบนฝาผนังรูปต่างๆใช้วัสดุจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นดิน เลือด กระดูกสัตว์ ใช้ในการจดบันทึกเพื่อบ่งบอกว่าสถานที่นี้มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ฟ้าผ่า เหตุการณ์พายุ หรือหิมะตก

รวมทั้งยังเป็นการจดบันทึกแหล่งการล่าสัตว์ต่างๆจึงเป็นสาเหตุที่งานศิลปะต่างๆไม่ใช่เพียงแต่เพื่อศิษย์สุนทรียภาพแห่งความงดงามเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนี่จึงเป็นสาเหตุที่ผู้คนในความสนใจในการใช้ศิลปะในการทำงานหรือสร้างงานต่างๆเกิดขึ้นมา

ผลงานที่เกิดขึ้นมานั่นคือปฏิมากรรมแห่งมนุษย์ต่างๆเกิดขึ้นค้นพบมากมายการสร้างสิ่งต่างๆอย่างไรก็ตามนี้จึงเป็นสาเหตุที่ผู้คนต่างๆให้ความสนใจในการสร้างงานศิลปะมากมายในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีประติมากรรมเกิดขึ้นมาก งานศิลปะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่น งานศิลปะต่างๆที่ถูกผลิตออกมามากมาย

อย่างไรก็ตามแต่ละยุคแต่ละสมัยจิตรกรรมต่างๆโดยการบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ การเขียนวรรณคดีหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของการจดบันทึกงานสร้างสรรค์ต่างๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะ อย่างไรก็ตามนี้เธอแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยต่างๆส่งผลโดยตรงต่อการแสดงภาพ

ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นวัสดุต่างๆก็มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามที่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ลักษณะของงานศิลปะที่มีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะการทำงานและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการใช้ชีวิตของผู้คน

แล้วผักจึงเป็นสิ่งที่มีการพัฒนาและการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเพราะมนุษย์มีความต้องการในการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางการเมือง เศรษฐกิจ นี่จึงทำให้งานศิลปะได้เข้ามาอยู่ในบทบาทในทุกๆสมัยอย่างไรก็ตามเราสามารถจำแนกยุคสมัยของศิลปะได้มากมาย

นั่นเป็นเพราะว่าในทุกๆยุคสมัยที่เราอยู่นะ มีงานศิลปะแทรกอยู่ตลอดเวลาที่ซึ่งเป็นการแสดงเล่าเรื่องราวความเชื่อ สิ่งต่างๆ ส่งต่อมายังยุคต่อไปนี้จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ศิลปะที่มีบทบาทอย่างมากในการใช้ชีวิตของผู้คนและการเปลี่ยนแปลงของลักษณะในการใช้ชีวิตต่างๆนี้ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา 

 

สนับสนุนโดย  เซ็กซี่ บาคาร่า ทดลองเล่น