ป้ายกำกับ: ufabet

ประวัติปราสาทตาพรหม ประเทศกัมพูชา 

ประวัติปราสาทตาพรหม สำหรับประวัติความเป็นมาที่เราจะพูดถึงการในครั้งนี้เป็นประวัติความเป็นมาของปราสาทตาพรหม

ซึ่งได้รับว่าเป็นประสาทที่มีความเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของประเทศกัมพูชาด้วยที่นี่มีการสร้างเอาไว้ทางทิศตะวันออกห่างจากครูเมืองพระนครไปประมาณ 1 กิโลเมตรว่ากันว่าเป็นประสาทที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงอนาจักรจังหวัดเขมรตัวประสาทนั้นถูกสร้างมาจากหิน  

          ปัจจุบันปราสาทตาพรหมแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสถานที่สำหรับใช้ในการศึกษาหาความรู้เนื่องจากว่าปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาช่วงปลายศตวรรษที่ 12 ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 13 ที่นี่นับได้ว่าเป็นสถานที่สำคัญเกี่ยวข้องกับทางศาสนาพุทธ โดยเป็นศาสนาพุทธนิกายมหายาน 

           สำหรับการก่อสร้างปราสาทตาพรหมว่ากันว่าถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงประมาณปีพุทธศักราช 1729 ซึ่งเป็นการสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยระบุว่าปราสาทตาพรหมแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเนื่องจากว่าต้องการให้ปราสาทตาพรหมแห่งนี้เป็นวิหารหลวงในการจัดกิจกรรมต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับทางด้านพระพุทธศาสนา 

           สำหรับปราสาทตาพรหม แห่งนี้ว่ากันว่าเพิ่งได้รับการบูรณะและได้รับความสนใจจากรัฐบาล ในยุคศตวรรษที่ 21

เพราะก่อนหน้านี้หลังจากที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สิ้นพระชนม์ และสิ้นสุดจักรวรรดิเขมร ปรากฏว่าก็ไม่มีใครให้ความสนใจกับปราสาทตาพรหมแห่งนี้ซึ่งในยุคดังกล่าวนั้นจะเป็นช่วงศตวรรษที่ 15  ดังนั้นที่นี่จึงเป็นสถานที่ที่ถูกปล่อยให้รกร้างมีต้นไม้ที่ปกคลุมเต็มไปหมดแล้วกว่าจะมีคนให้ความสนใจและกลับมาบูรณะใหม่นั้นก็ผ่านไปหลายทศวรรษเลยทีเดียว 

           สำหรับการเข้ามาดูแลบูรณะซ่อมแซมปราสาทตาพรหมขึ้นมาใหม่    ufabet    นั้นจะเป็นทางหน่วยงานสำนักงานของประเทศฝรั่งเศส ได้ร่วมมือกันกับหน่วยงานโบราณคดีอินเดียและหน่วยงานโบราณคดีในพื้นที่ช่วยเหลือในการบูรณะปราสาทตาพรหมในช่วงประมาณปีค.ศ. 2013 

สำหรับการบูรณะซ่อมแซมนั้นมีการดูแลตั้งแต่พื้นทางเดินรวมถึงตัวปราสาทและต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นต้นไม้เก่าแก่โดยจะสังเกตเห็นได้ว่ารากต้นไม้บังต้นนั้นมีการเลื้อยพันขึ้นคร่อมตัวประสาทเลยทีเดียว    ดังนั้นการเข้ามาบูรณะก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมความสวยงามของปราสาทตาพรหมได้รับอันตรายจากการเดินเที่ยวภายในพื้นที่บริเวณปราสาทตาพรหมนั่นเอง 

          สำหรับบรรยากาศโดยรวมภายในอาณาเขตพื้นที่ของปราสาทตาพรหมนั้นจะเห็นได้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นจะมีต้นไม้ปกคลุมซึ่งส่วนใหญ่ต้นไม้ที่ขึ้นจะมีทั้งต้นสมพงยักษ์หรือที่ชาวกัมพูชาเรียกกันว่าต้นปะวง    นอกจากนี้ยังมีต้นมอสที่ขึ้นโครงตัวประสาทเอาไว้และบริเวณพื้นที่สภาพอากาศโดยรอบของตัวปราสาทตาพรหมนั้นเป็นลักษณะของป่าดิบชื้นตัวประสาทนั้นมีจุดเด่นที่สำคัญก็คือเป็นประสาทหินที่นี่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นตัวประสาทหรือต้นไม้จึงมีชื่อเสียงเรื่องของความสวยงามและความเก่าแก่โบราณ

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

         วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม   วัดที่มีความเก่าแก่และมีความงดงามซึ่งสร้างอยู่บนถนนเฟื่องนครอยู่ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นมาประจำพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นวัดประจำของรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 7

โดยวัดแห่งนี้นั้นมีชื่อเสียงเรื่องของความสวยงามเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างไทยและยุโรปเป็นสถานที่ที่ดึงดูดผู้คนให้เดินทางไปชมความงดงาม ของศาสนสถานซึ่งวัดแห่งนี้ก็คือวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามหรือถ้าหากว่าคนกรุงเทพฯหรือคนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีในนามของวัดราชบพิธนั่นเอง 

          สำหรับวัดแห่งนี้นั้นถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในสมัยนั้นพระองค์นั้นต้องการที่จะสร้างวัดประจำรัชกาลของพระองค์เองและอยากจะได้วัดที่มีการผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและยุโรปเพื่อให้เกิดความสวยงามและมีความแตกต่างดังนั้นพระองค์จึงได้มีการสั่งให้มีการสร้างวัดราชบพิธนี้ขึ้นมาซึ่งจะเห็นได้ว่าสถานส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์หรือวิหารนั้นจะมีความสวยงามโดดเด่นแตกต่างจากวัดอื่นๆ

ในเขตกรุงเทพฯอย่างเช่นบริเวณโบสถ์จะมีการออกแบบตกแต่งถ้าเป็นด้านนอกนั้นก็จะเป็นสถาปัตยกรรมของไทยแต่ถ้าเกิดเดินเข้าไปภายในโบสถ์นั้นจะเห็นได้ว่าลักษณะของการตกแต่งด้านในนั้นจะเป็นแบบตะวันตกซึ่งถือได้ว่าแตกต่างจากวัดอื่นๆหรือโบสถ์จากวัดอื่นๆเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

            นอกจากนี้ยังมีวิหารรวมถึงเจดีย์และระเบียงแก้วที่มีลักษณะของการออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามลงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการลงลายไทยลงรักประดับมุกที่วิจิตรงดงามเป็นอย่างมาก

ซึ่งเชื่อว่าหลายคนที่มีโอกาสได้เดินทางไปที่วัดราชบพิธแห่งนี้จะต้องรู้สึกประทับใจกับความงดงามของโบสถ์วิหารต่างๆภายในวัดอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามถ้าหากไปเห็นจะมีสถาปัตยกรรมบางส่วนที่มีการตกแต่งด้วยลวดลายคล้ายกับกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์นอกจากนี้สิ่งก่อสร้างภายในวัดราชบพิธแห่งนี้ยังมีการสร้างขึ้นตามแบบแผนประเพณีนิยมที่ทำกันมาตั้งแต่ในยุคการก่อนหรืออาจกล่าวได้ว่าตั้งแต่ยุคโบราณอาการนั่นเองอย่างเช่นพระเจดีย์ประดับกระเบื้องเคลือบทรงระฆังเป็นต้น 

           สำหรับด้านในภายในวัดนอกจากจะมีศาสนสถานที่มีการสร้างเอาไว้อย่างสวยงามลงตัวแล้วยังมีการนำต้นไม้มาปลูกประดับตกแต่งเอาไว้เพื่อให้ร่มเงาให้ความร่มเย็นร่มรื่นเหมาะอย่างยิ่งในการที่จะมาทำบุญวิปัสสนากรรมฐาน   อย่างไรก็ตามการเดินทางมาที่วัดแห่งนี้นั้นเดินทางมาได้อย่างสะดวกเพราะว่ามีรถหลายสายวิ่งผ่านและถ้าหากว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางด้วยขับรถมาเองนั้นก็สามารถที่จะจอดรถอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดซึ่งจะมีการเสียค่าจอดรถทั้งวันแค่เพียง 40 บาทเท่านั้นหรือว่านักท่องเที่ยวจะมาด้วยรถสาธารณะเช่นแท็กซี่หรือตุ๊กๆก็ได้เช่นเดียวกัน 

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    ufabet

ประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

         สำหรับในบทความนี้เราจะพาไปรู้จักประเพณีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ได้รับความนิยมจากบรรดานักท่องเที่ยวที่มักจะเดินทางไปเที่ยวในช่วงที่มีการจัดประเพณีนี้กัน ประเพณีชักพระทอดผ้าป่า

 ซึ่งโดยปกติแล้วการตัดนั้นจะจัดเป็นประจำทุกปีโดยจะมีการจัดในช่วงประมาณเดือนตุลาคมซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะจัดในช่วงที่ใกล้วันออกพรรษาโดยปกติแล้วการจัดงานนั้นจะมีการจัดขึ้น 9 วัน 9 คืนเลยทีเดียว

         สำหรับประเพณีที่เราพูดถึงที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการจัดขึ้นมานั่นก็คืองานประเพณีชักพระรวมถึงทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวซึ่งจะมีผู้คนเป็นจำนวนมากที่จะพากันเดินทางไปร่วมงานประเพณีนี้โดยทางจังหวัดจะมีการจัดขึ้นแถวบริเวณริมแม่น้ำตาปีเป็นการจัดเทศกาลอย่างยิ่งใหญ่อลังการเลยทีเดียวซึ่งชาวบ้านในพื้นที่และชาวบ้านในจังหวัดใกล้เคียงก็จะพากันเดินทางไปทำบุญและมีการทำกิจกรรมร่วมกัน  

         นอกจากนี้ชาวบ้านทั้งจังหวัดของสุราษฎร์ธานีจะออกมาช่วยกันจัดเตรียมแต่งเรือพนมพระทางบกและเรือพนมพระทางน้ำซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญเป็นอย่างมากของจังหวัดโดยจะมีการตกแต่งเรืออย่างประณีตวิจิตรบรรจงและงดงามมีการนำไฟนำสิ่งของต่างๆมาตกแต่งให้เกิดลวดลายที่มีความคิดแนวสร้างสรรค์และจินตนาการล้ำเลิศ

         นอกจากนี้ยังใช้ของภายในท้องถิ่นหรือเรียกได้ว่าภูมิปัญญาของชาวบ้านมาใช้ในการประดับตกแต่งหรืออาจจะมีการตกแต่งในรูปแบบของสัตว์ในวรรณคดีก็มีเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามประเพณีนี้จะมีการตกแต่งเรือมากกว่า 100 ลำเลยทีเดียวที่จะมาใช้ในการร่วมแห่ขบวนสมโภชซึ่งโดยปกติแล้วในการแห่ขบวนสมโภชนั้นจะมีการจัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 นั่นเอง 

          นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถร่วมทำบุญกับชาวบ้านในการตกแต่งพุ่มผ้าป่าเพื่อทำบุญ

โดยเงินรายได้จากการทำบุญนั้นก็จะนำไปบริจาคให้กับองค์กรต่างๆและสถาบันการศึกษารวมถึงวัดวาอารามต่างๆเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนานั่นเองอย่างไรก็ตามนอกจากจะมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับทางด้านพระพุทธศาสนาแล้วยังมีการจัดแข่งขันเรือยาวซึ่งนักท่องเที่ยวจะเพลินเกี่ยวกับการแข่งเรือและยังมีการจัดซุ้มอาหารคอยบริการนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบอาหารของทางภาคใต้

           นอกจากนี้ยังมีสินค้า OTOP และสินค้าพื้นบ้านมาวางขายเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเรียกได้ว่างาน 9 วัน 9 คืนนั้นนักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมนิทานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการจัดขึ้นและเที่ยวอย่างไม่รู้เบื่อกันเลยทีเดียว สำหรับใครที่ว่างและไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีก็สามารถไปร่วมกิจการงานประเพณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้

 

สนับสนุนโดย  ufabet

โรงแรมดังเชียงใหม่  หวังกระตุ้นการท่องเที่ยว   ลดราคาห้องพักคืนละ 1 บาท

         เมื่อวันที่ 1 เดือนสิงหาคม ปีพ.ศ. 2565 มีการเปิดเผยออกมาว่าโรงแรมชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่แห่งหนึ่งชื่อว่าโรงแรมฮาร์โมไนซ์ซึ่งโรงแรมแห่งนี้อยู่แถวซุปเปอร์ไฮเวย์

ได้มีการประกาศจัดแคมเปญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วง Green Season โดยเป็นโครงการร่วมกับแอพพลิเคชั่นโรบินฮูดที่ให้นักท่องเที่ยวต่างจังหวัดสามารถเข้าจองที่พักของโรงแรม hominid ได้ในราคาห้องพักคืนละ 1 บาทเท่านั้นโดยจะเป็นการท่องเที่ยวในช่วงวันที่ 1เดือนสิงหาคม ปีพ.ศ. 2565 จนถึงวันที่ 31 เดือนตุลาคม ปีพ.ศ. 2565

นอกจากจะได้ราคาที่พักในราคาประหยัดคืนละ 1 บาทแล้วยังมีคูปองให้อีก 300 บาทเป็นคูปองที่ลูกค้าที่จองห้องพักจะสามารถนำไปซื้ออาหารทานได้ซึ่งมีร้านอาหารมากกว่า 100 แห่งที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 

          สำหรับเงื่อนไขที่นักท่องเที่ยวคนไหนอยากจะเข้าร่วมโครงการการจองที่พักในโรงแรมดังเพียงแค่คืนละ 1 บาทนั้นจะสามารถทำผ่านทางแอพพลิเคชั่นโรบินฮูดได้ดังนั้นจะต้องมีการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นโรบินฮูดมาไว้ที่ตัวเครื่องก่อนหลังจากนั้นก็มีการลงทะเบียนกับแอพพลิเคชั่นโรบินฮูดซึ่งคนที่จะสามารถรับสิทธิ์การจองที่พักในราคาพิเศษนี้ได้นั้นจะต้องมีภูมิลำเนาบ้านเกิดอยู่ที่ต่างจังหวัดและการให้สิทธิ์การจองนั้น 1 คนจะสามารถจองได้เพียงแค่ 1 สิทธิ์เท่านั้นซึ่งจะต้องเข้าไปทำการจองตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 7 เดือนสิงหาคม ปีพ.ศ. 2565 นี้เท่านั้นส่วนการเดินทางนั้นสามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 เดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไปนั่นเอง 

           อย่างไรก็ตามหลังจากที่ทางโรงแรมได้มีการประกาศเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่นนี้ปรากฏว่ามีผู้คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากมีคนเข้าไปทำการเลือกการเข้าพักที่โรงแรมดังกล่าวและมีการจองเอาไว้อย่างคึกคักมากมายเลยทีเดียวซึ่งทางเจ้าของโรงแรมฮาร์โมนี่มีการคาดหวังว่าเข้มๆนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้กับบรรดาร้านค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ให้มีเงินสะพัด 

           เนื่องจากว่าแคมเปญนี้ตัดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือร้านค้าและโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่เพราะตลอดระยะเวลานับตั้งแต่มีการระบาดของไวรัส covid มาจำนวนนักท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ลดน้อยลงเรื่อยๆทำให้เจ้าของโรงแรมดังจัดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองซึ่งโครงการนี้ทางเจ้าของโรงแรมดังก็มีความคาดหวังว่าจะสร้างเมล็ดเงินมากกว่า 20 ล้านบาทในโครงการเปิดให้มีการจองที่พักในราคาถูกผ่านแอพพลิเคชั่นโรบินฮูดในครั้งนี้นั่นเอง 

         สำหรับใครที่สนใจที่จะมีการเข้าไปทำการจองห้องพักในราคาเพียงแค่คืนละ 1 บาทนั้นเมื่อมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นไปแล้วให้กดเข้าไปที่หัวข้อเดียวกันหลังจากนั้นจะมีหัวข้อให้เลือกที่พักและเลือกโรงแรมเมื่อทำการเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการจองและเลือกไปที่เพิ่มโปรโมชั่นหลังจากนั้นก็พิมพ์คำว่า CN x 1 และทำการชำระเงินจำนวน 1 บาทก็เป็นการสิ้นสุดการจองแล้วส่วนการชำระเงินนั้นจะต้องมีการชำระเงินผ่านทางแอพพลิเคชั่นของ SCB เท่านั้น 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย.    ufabet

กวีนิพนธ์ของฮาร์เปอร์มีอิทธิพลทั้งในรูปแบบโคลงสั้นๆ

เป็นการต่อยอดจากวรรณคดีแอฟริกันอเมริกันตั้งแต่สมัยก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวรรณกรรมของแลงสตัน ฮิวจ์สและราล์ฟ เอลลิสันที่กล่าวถึงข้างต้น

ตามที่สรุปโดย Borshuk “กวีนิพนธ์ของฮาร์เปอร์หลอมรวมการพัฒนาสัญญาณของบรรพบุรุษของเขา การบรรยายประวัติศาสตร์แบบโต้ตอบของเอลลิสัน การเล่นโวหารของฮิวจ์ส – และให้เหตุผลว่าดนตรีแจ๊สเป็นสถานที่สำคัญในวัฒนธรรมอเมริกัน” ดนตรีแจ๊สแนวขนานอีกประการหนึ่งปรากฏขึ้นที่นี่ ที่ยืมมาจากชุดเครื่องมือของนักเขียนที่มีอายุมากกว่านั้นชวนให้นึกถึงนักดนตรีแจ๊สที่นำคุณสมบัติโวหารของพวกเขามาใช้กับดนตรีรุ่นก่อน

การเขียนแจ๊สสมัยใหม่ยังคงมีอิทธิพลต่อ แม้ว่าการปรากฏตัวของแจ๊สในแนวดนตรีสมัยใหม่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งทุกวันนี้ยังมีนักเขียนผิวดำที่ยังคงรวมดนตรีแจ๊สเข้ากับงานวรรณกรรม ผู้ชนะรางวัลพูลิตเซอร์ Yusef Komunyakaa เป็นที่รู้จักจากบทกวีแจ๊สดั้งเดิมและผลงานของเขาใน The Jazz Poetry Anthology (1991)

และ The Second Set The Jazz Poetry Anthology (1996) ถือเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญในการเขียนแจ๊สสมัยใหม่ นักดนตรีแจ๊สมากมายที่อ้างอิงในงานของเขา

ตั้งแต่ Charles Mingus ใน Copacetic ไปจนถึง Mary Lou Williams ใน “My Father’s Love Letters” (Magic City) และ Duke Ellington ใน “Twilight Seduction” (The Second Set) แสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่ยืนยาวของตัวเลขเหล่านี้ในประวัติศาสตร์อเมริกา แม้ว่าดนตรีแจ๊สจะได้รับความนิยมลดลงจากช่วงทศวรรษ 1980 จนถึงปัจจุบัน

ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีแจ๊สและวรรณคดีแอฟริกันอเมริกันไม่คงที่ตลอดศตวรรษที่ผ่านมา แต่ตัวอย่างปฏิสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับดนตรีแจ๊สที่มีต่อบรรยากาศทางวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ทางสังคม ทั้งในอดีตและ ปัจจุบัน. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีแจ๊สหลังเสียงบี๊บกับวรรณคดีแอฟริกันอเมริกัน และการเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบศิลปะที่แตกต่างกันโดยพื้นฐานสองรูปแบบ

จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ที่มากกว่าลักษณะผิวเผินของแต่ละรายการเพื่อระบุความคล้ายคลึงกันในวงกว้าง

แม้ว่าบริบททางประวัติศาสตร์และความนิยมของดนตรีแจ๊สจะมีวิวัฒนาการตลอดสี่ช่วงเวลาที่สำรวจข้างต้น งานวรรณกรรมที่อ้างอิงถึงดนตรีแจ๊สในลักษณะเดียวกัน: ไม่ว่าจะอธิบายโดยตรงหรืออ้างอิง หรือผสมผสานคุณสมบัติเข้ากับโครงสร้างหรือรูปแบบการเขียน ทั้งสองวิธีมีผลกระทบอย่างเท่าเทียมกันในการเขียน ให้เครดิตผู้แต่งมากพอๆ กับที่ดนตรีแจ๊สเป็นหัวข้อที่มีพลังในการเขียน

การวิเคราะห์ดนตรีแจ๊สผ่านเลนส์ของดนตรีแอฟริกันอเมริกันช่วยให้เข้าใจบริบททางวัฒนธรรมที่ล้อมรอบศิลปะในชุมชนแอฟริกันอเมริกันในศตวรรษที่ 20 ได้ดียิ่งขึ้น การวิเคราะห์ดังกล่าวกระตุ้นให้เกิดความซาบซึ้งว่าดนตรีแจ๊สที่เปลี่ยนแปลงโดยพื้นฐานได้เข้ามามีบทบาทในการกำหนดแง่มุมของวัฒนธรรมอเมริกันอย่างไร การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีแจ๊สและทัศนศิลป์น่าจะเผยให้เห็นผลงานที่เชื่อมโยงกันเช่นเดียวกัน

เนื่องจากสื่อศิลปะส่วนใหญ่มีความสามารถในการแสดงแนวคิดหรืออารมณ์ที่กระตุ้นอารมณ์ แม้ว่าแจ๊สจะไม่ใช่เพลงยอดนิยมกระแสหลักในอเมริกาในปัจจุบัน แต่การแสดงที่ยืนยงในวรรณคดีแอฟริกันอเมริกันเป็นการแสดงให้เห็นโดยตรงถึงคุณภาพที่เหนือกาลเวลาและความสำคัญทางวัฒนธรรมมากมาย

 

สนับสนุนโดย  ufabet

ดนตรีเปลี่ยนความรู้สึกและการกระทำของคุณได้อย่างไร

ดนตรีมีอยู่ในทุกช่วงชีวิตของเรา พิธีกรรมทางจิตวิญญาณของเราถูกล้อมกรอบด้วยเพลง เด็กๆ จะเรียนรู้อักษรจากเพลง

ดนตรีเปลี่ยนความรู้สึก และห้างสรรพสินค้าและร้านกาแฟที่เราไปเยี่ยมชมในยามว่างของเรามักไม่ค่อยเงียบ แต่สิ่งที่มีอยู่ตลอดนี้จะส่งผลกระทบต่อเรามากเพียงใด – และวิธีที่เรากระทำและรู้สึก? การวิจัยชี้ให้เห็นว่าดนตรีสามารถมีอิทธิพลต่อเราได้มาก มันสามารถส่งผลกระทบต่อความเจ็บป่วย ความซึมเศร้า การใช้จ่าย ประสิทธิภาพการทำงาน และการรับรู้ของเราที่มีต่อโลก

งานวิจัยบางชิ้นแนะนำว่าสามารถเพิ่มความคิดเชิงรุกหรือส่งเสริมการก่ออาชญากรรมได้ เมื่อเร็ว ๆ นี้การศึกษาในสหราชอาณาจักรได้สำรวจว่าเพลง “เจาะ” ซึ่งเป็นแนวแร็พที่มีเนื้อเพลงที่คุกคามอาจเชื่อมโยงกับอาชญากรรมที่เรียกร้องความสนใจได้อย่างไร นั่นไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่การเกิดขึ้นของโซเชียลมีเดียช่วยให้สามารถบันทึกและแบ่งปันได้มากขึ้น

เนื้อหาของเพลงเกี่ยวกับการแข่งขันระหว่างแก๊ง และไม่เหมือนแนวเพลงอื่นๆ ผู้ชมอาจตัดสินนักแสดงโดยพิจารณาจากว่าเขาจะทำตามสิ่งที่เขาอ้างในเนื้อเพลงหรือไม่ เขียนเครก พิงค์นีย์ ผู้เขียนการศึกษานี้ นักอาชญาวิทยาและวิทยากรที่ มหาวิทยาลัยคอลเลจเบอร์มิงแฮม ในสหราชอาณาจักร

นอกจากดนตรีแล้ว บทความนี้ยังกล่าวถึงบทบาทของโซเชียลมีเดียในการจุดชนวนความรุนแรง แพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลาย ๆ คนใช้กันอย่างง่ายดาย เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้แบบแก๊งค์สามารถเคลื่อนไหวทางออนไลน์

และสนับสนุนความคิดเห็นจากผู้สนับสนุนและกลุ่มที่เป็นปฏิปักษ์ ซึ่งเพิ่มแรงกดดันให้ตอบโต้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม มีสาเหตุหลายประการที่ทำให้อาชญากรรมเพิ่มขึ้น ตามข้อมูลของ Pinkney เขาอธิบายว่าความยากจน การกีดกัน การเหยียดเชื้อชาติ ความเป็นผู้นำที่ไม่ดี การขาดการลงทุนขององค์กร การขาดโอกาสและทรัพยากรก็มีส่วนสนับสนุนเช่นกัน

Daniel Levitin ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาและดนตรีที่มหาวิทยาลัย McGill ในแคนาดา ชี้ให้เห็นว่าเป็นการยากที่จะวิเคราะห์ว่าดนตรีสามารถสร้างความรุนแรงได้หรือไม่ การศึกษามีหลักฐานที่หลากหลาย และส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลเชิงสังเกตแทนการทดลองควบคุมที่สามารถพิจารณาบุคลิกภาพของผู้คนได้ ผู้ที่มีแนวโน้มจะใช้ความรุนแรงอยู่แล้วอาจถูกชักจูงให้หลงใหลในดนตรีที่รุนแรง Levitin อธิบาย

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ชอบดนตรีหมวกจะมีความรุนแรง “เมื่อคุณมีพฤติกรรมรุนแรงที่เลียนแบบบางสิ่งที่อยู่ในโลกดนตรีหรือศิลปะ มันง่ายที่จะสรุปว่างานศิลปะทำให้คนๆ นั้นกลายเป็นคนรุนแรง” เขากล่าวเสริม “แต่เพียงเพราะมันง่ายที่จะสรุปก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องจริง” กระดาษอีกชิ้นหนึ่งซึ่งตีพิมพ์ในปี 2546

ในวารสารบุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคม รายงานว่าดนตรีสามารถปลุกระดมความคิดและความรู้สึกที่ก้าวร้าวได้ ในระหว่างการทดลองห้าครั้งกับนักศึกษาหญิง 75 คนและนักศึกษาชาย 70 คน ผู้ที่ได้ยินเพลงที่มีความรุนแรงนั้นแสดงให้เห็นว่ารู้สึกเป็นศัตรูมากกว่าผู้ที่ได้ยินเพลงที่ไม่รุนแรงจากศิลปินและสไตล์เดียวกัน

ผลการศึกษาพบว่าเพลงที่รุนแรงนำไปสู่ความคิดที่ก้าวร้าวมากขึ้นในสามมาตรการที่แตกต่างกัน: การตีความที่ก้าวร้าวมากขึ้นเมื่อดูคำที่คลุมเครือ ความเร็วที่เพิ่มขึ้นโดยที่ผู้คนอ่านเชิงก้าวร้าวเมื่อเทียบกับคำที่ไม่รุนแรง และสัดส่วนที่มากขึ้นของผู้ที่เติมคำที่ก้าวร้าวเมื่อเติมคำ ในช่องว่างในแบบฟอร์มที่ได้รับระหว่างการศึกษา

ผู้เขียนกล่าวว่าวิธีหนึ่งที่จะนำผลการวิจัยเหล่านี้ไปใช้ก็คือผู้เข้าร่วมที่ฟังเพลงร็อคที่มีความรุนแรงแล้วตีความความหมายของคำที่คลุมเครือเช่น “ร็อค” และ “ไม้เท้า” ในลักษณะก้าวร้าว การศึกษาเสริมว่าผลลัพธ์ของความคิดที่เป็นศัตรูอาจอยู่ได้ไม่นาน หากเนื้อร้องของเพลงถัดไปไม่มีความรุนแรงหรือหากมีเหตุการณ์ที่ไม่รุนแรงเกิดขึ้น

ผลของเนื้อเพลงที่มีความรุนแรงจะค่อยๆ หายไป หนังสือพิมพ์ระบุ ในขณะเดียวกัน ดนตรีประเภทอื่นๆ ถูกใช้ในความพยายามที่จะป้องกันอาชญากรรม ตามหนังสือของนักดนตรี Lily E. Hirsch เรื่อง “Music in American Crime Prevention and Punishment”

 

สนับสนุนโดย.  ufabet

Twitter ผุดแฮชแท็ก ด่าประยุทธ์ประกาศเปิดประเทศ แต่เด็กยังต้องเรียนออนไลน์ 

     Twitter ผุดแฮชแท็ก   ภายหลังจากเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ปีพ.ศ. 2564 ช่วงประมาณ 20:30 น. ที่ทางรัฐบาลภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ออกมาแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันรวมถึงสถานการณ์ในอนาคตว่าประเทศไทยจะมีการเดินหน้าต่อไปอย่างไร

        ซึ่งบทสรุปที่ทางนายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศออกมาจากคำแถลงการณ์นั้นระบุว่าในวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน ปีพ.ศ. 2564 ซึ่งในเดือนหน้านี้ประเทศไทยจะมีการเปิดประเทศและเตรียมความพร้อมที่จะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติซึ่งจะมีการนำร่องเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก่อนประมาณ 10 ประเทศ 

        นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังระบุอีกด้วยว่าหลังจากเปิดประเทศได้ประมาณ 1 เดือนจะมีการอนุญาตให้ร้านอาหารสามารถขายเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ได้แล้วซึ่งทางรัฐบาลอนุญาตให้เริ่มมีผลในวันที่ 1 เดือนธันวาคม ปีพ.ศ. 2564  อย่างไรก็ตามหลังจากที่แถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงในโลกออนไลน์ก็พากันเดือดทันทีโดยเฉพาะในกลุ่มผู้เล่น Twitter นั้นออกมาติดแฮชแท็กถึงนายกรัฐมนตรีโดยเป็นแฮชแท็กประยุทธ์ซึ่งขึ้นเป็นอันดับ 1 ที่มีการพูดถึงเลยก็ว่าได้

         สำหรับการพูดถึงนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นั้นเป็นคำด่าล้วนๆซึ่งคนในโลก Twitter นั้นออกมาด่านโยบายของพลเอกประยุทธ์ที่มีการประกาศจะเปิดประเทศภายในเดือนหน้านี้ทั้งที่สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิชในตอนนี้ยังไม่ดีขึ้นและประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 dose

นอกจากนี้การประกาศที่จะมีการปลดล็อคให้ร้านอาหารสามารถขายแอลกอฮอล์ภายในร้านได้นั้นก็ทำให้คนในโลกออนไลน์ไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะถ้าหากมีการอนุญาติให้มีการขายเหล้าในร้านอาหารได้

    คนในโลกออนไลน์ เชื่อว่าจะร้านเหล้าจะกลายเป็นแหล่งกระจายเชื้อไวรัสโควิดได้อย่างดีเลยทีเดียว และสถานการณ์การควบคุมการระบาดไวรัสของประเทศไทยจะยิ่งเลวร้ายมากกว่าเดิมอย่างแน่นอน  ufabet    อย่างไรก็ตามแฮชแท็กการด่าประยุทธ์นั้นไม่ได้มีเพียงแค่นี้เท่านั้นแต่ยังมีการด่าลามไปถึงการที่นายกรัฐมนตรีตัดสินใจที่จะมีการเปิดประเทศในวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายนปีพศ 2564 นี้ทั้งที่สถานการณ์ในประเทศไทยนั้นยังควบคุมไม่ได้

      โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนักเรียนยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกคนและเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ยังคงต้องเรียนแบบออนไลน์ยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนได้แต่กลับจำปีการเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยซึ่งทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิคได้มากขึ้น ซึ่งหลายคนมองว่าการพิจารณาการเปิดประเทศของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เป็นการทำข้ามขั้นตอนไปมากเลยทีเดียว 

จับมือฆ่าปาดคอ 2 ผัวเมียจังหวัดตรัง  ตายปริศนาคาบ้านได้แล้ว 

จับมือฆ่าปาดคอ 2 ผัวเมีย  จากกรณีที่มีข่าวว่ามีชาวบ้านชาวจังหวัดตรังถูกฆ่าปาดคอเสียชีวิตคาบ้านพักจำนวน 2 คนซึ่งเป็นสามีภรรยากันในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถควบคุมตัวคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุในครั้งนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าคนร้ายที่ก่อเหตุฆ่าปาดคอ 2 สามีภรรยานั้นเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับผู้เสียชีวิตซึ่งมีบ้านพักอยู่ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุเพียงแค่ประมาณ 4 กิโลเมตรเท่านั้น

      สำหรับคนร้ายที่ฆ่าปาดคอในครั้งนี้ชื่อว่านายเมียก ห้วยนาง   และสำหรับสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมคนร้ายได้เร็วทั้งที่เหตุการณ์เพิ่งผ่านมายังไม่ถึง 24 ชั่วโมงนั่นก็เพราะว่าพ่อของคนร้ายเป็นคนแจ้งเบาะแสการจับลูกชายของตนเอง  โดยพ่อของคนร้ายได้พาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปที่บ้านพักซึ่งลูกชายกำลังนอนหลับอยู่ภายในห้องพัก

        เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปถึงห้องพักของคนร้ายก็พบว่าภายในห้องนั้นมีกะละมังวางอยู่ซึ่งภายในกะละมังนั้นมีเสื้อผ้าเปื้อนเลือดแช่น้ำอยู่นอกจากนี้ยังพบอาวุธที่ใช้ในการสังหารคู่สามีภรรยาอีกด้วยซึ่งเป็นมีดปลายแหลม 1 เล่ม

และมีดพร้าอีก 1 เล่ม  จะทำให้การของทางคนร้ายระบุว่าที่ลงมือก่อเหตุนั้นไม่ใช่เกิดจากสาเหตุของเรื่องชู้สาวแต่อย่างใดแต่ที่ลงมือกระทำการฆ่าปาดคอคู่สามีภรรยาเนื่องจากว่าไม่พอใจทางด้านสามีเนื่องจากมีปัญหากระทบกระทั่งกันมาเป็นระยะเวลานานถึง 3 ปีแล้ว

     โดยผู้ตายนั้นมักจะพูดจากระทบกระทั่งกันแนะกันแหนตนเองอยู่ตลอดเวลาในวันเกิดเหตุนั้นคนร้ายได้มีการเสพยาบ้าไปจำนวน 2 เม็ดนอกจากนี้ยังกินน้ำกระท่อมไปอีกจึงทำให้มีใจฮึกเหิมที่จะไปเกาะเหตุโดยตั้งใจที่จะนำมีดไปฆ่าเฉพาะแค่ผู้ชายเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่บังเอิญว่าในจังหวะที่กำลังปาดคอฝ่ายชายนั้นทางด้านภรรยาของฝ่ายชายได้มาเห็นเหตุการณ์เข้าและเห็นหน้าของคนร้ายจึงจำเป็นที่จะต้องฆ่าปาดคอภรรยาของผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 คนหลังจากนั้นก็ได้ขับรถกระบะกลับมาที่บ้านพัก 

          ภายหลังจากคำให้การของคนร้ายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปทำการสำรวจรถกระบะพบว่าที่บริเวณพวงมาลัยของรถยังมีคราบเลือดติดอยู่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้มีการดำเนินคดีกับคนร้ายต่อไป   เบื้องต้นทางด้านลูกสาวของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าพ่อของตนเองนั้นทำสวนและกรีดยางรวมถึงเลี้ยงวัวอยู่ภายในส่วนเท่านั้นไม่ค่อยได้มีโอกาสออกไปพบปะผู้คนดังนั้นทางด้านลูกสาวของผู้เสียชีวิตจริงไม่เชื่อว่าสาเหตุการฆ่าพ่อของเธอจะมาจากการที่พ่อของเธอพูดจาไม่ดีใส่คนร้าย 

 

สนับสนุนโดย.    ufabet

การเปลี่ยนแปลงงานศิลปะแต่ละยุคสมัย

การเปลี่ยนแปลงงานศิลปะแต่ละยุคสมัย

การเปลี่ยนแปลงงานศิลปะแต่ละยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงงานศิลปะที่ง่ายมากขึ้นในยุคปัจจุบันที่มีระบบอินเตอร์เน็ตหรือระบบคอมพิวเตอร์ที่ดีมากยิ่งขึ้น ผู้คนในยุคปัจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับงานศิลปะนั้นเป็นเพราะว่างานศิลปะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงอดีตเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น

ความเป็นอยู่อย่างยากลำบากหรือว่าการทำงานต่างๆในอดีตที่มีการจับกลุ่มกัน หรือการสร้างสังคมต่างๆ ของผู้คนมนุษย์เป็นสิ่งที่อยู่อาศัยกันเป็นสังคมแต่ละยุคสมัยมีการพัฒนางานหรือแม้แต่จะเป็นการส่งต่อทางด้านความเชื่อ ส่งต่อเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้า สิ่งที่เหนือธรรมชาติประติมากรรมต่างๆเกิดขึ้นมามากมาย

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยของผู้คนไม่ว่าจะเป็นความเชื่อลักษณะในวรรณคดีหรือแม้แต่จะเป็นเหตุการณ์ต่างๆทำให้คนรุ่นหลังได้มีการศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของลักษณะการทำงานและการใช้ชีวิตของผู้คนต่างก็มีการพัฒนาที่ว่างเยอะผู้คนมีการนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ในการทำงานหรือการจับกลุ่มกันเพื่อล่าสัตว์ทำการเกษตร

สิ่งต่างๆเหล่านี้เองสามารถค้นหาได้จากงานศิลปะต่างๆเพื่อบ่งบอกได้ว่าผู้คนเริ่มมีวิวัฒนาการอย่างไร และมีพัฒนาการในการทำงานหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้ชีวิตอย่างไร ศิลปะคือ 1 สิ่งที่เป็นหลักฐานที่ยืนยันสำหรับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยต่างๆในการใช้ชีวิตของผู้คนต่างๆ

ยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทยที่มีศิลปะในยุคสมัยต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป ด้านความเชื่อตามวัดโบสถ์ต่างๆ หากเราเข้าไปก็จะเห็นรูปวาดหรือแม้แต่จะเป็นประติมากรรม ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาทั้งสิ้นเกี่ยวกับพระเจ้า แต่การเปลี่ยนแปลงทางด้านศาสนานี้ถูกส่งต่อรวมถึงตัวละครในวรรณคดีต่างๆก็ถูกจับหรือมากมายอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงยุคสมัย

และการส่งต่อเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มีการพัฒนาอยู่เสมอในยุคปัจจุบันมนุษย์มีการต้องการในการทำงานศิลปะต่างๆมาพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการส่งต่อความรู้ต่างๆที่มีส่วนสำคัญมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตของผู้คนก็มีการพัฒนาอยู่เสมอ คำว่าผู้คนมีความต้องการในการพัฒนาความเป็นอยู่หรือแม้แต่สมัยนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง

จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงลักษณะในการทำงาน หรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ ไม่ว่าจะเป็นการขูดขีดต่างๆ การเขียน การปั้น การแกะสลัก ทุกอย่างคืนสิ่งต่างๆที่ถูกพัฒนาตารางงานศิลปะคืองานที่ถูกส่งต่อตลอดเวลาที่มีความหยุดนิ่ง

บันทึกเรื่องราวต่างๆการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมช่วยให้ผู้คนมีการรับรู้เรื่องราวในอดีตหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ทุกคนต่างให้ความสนใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความรู้ความสามารถหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการใช้ชีวิต นั่นเป็นเพราะว่างานศิลปะคือหนึ่งสิ่งที่ช่วยพัฒนาจิตใจผู้คนให้ดีมากยิ่งขึ้น 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ufabet

ปลูกต้นไม้มงคลเสริมฮวงจุ้ยให้กับบ้าน

ปลูกต้นไม้มงคลเสริมฮวงจุ้ยให้กับบ้าน

ปลูกต้นไม้มงคลเสริมฮวงจุ้ยให้กับบ้าน นอกจากจะสร้างความสวยงามแล้วยังเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านหลังดังกล่าวได้อีกด้วย

ดังนั้นเราจึงมาดูกันว่าวันนี้ทางเว็บ  ufabet  ของเรามีต้นไม้อะไรที่จะมาแนะนำให้คุณนำไปปลูกในบริเวณบ้านแล้วต้นไม้เหล่านั้นช่วยเสริมสร้างความเป็นมงคลให้กับผู้อยู่อาศัยภายในบ้านได้อย่างไรบ้าง

1 ต้นกล้วยไม้  กล้วยไม้มีมากมายหลายสายพันธุ์เราอาจจะเลือกสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ที่เหมาะกับประเทศไทยก็ได้โดยเลือกกล้วยไม้ที่เหมาะกับการปลูกในพื้นที่เขตร้อนกล้วยไม้เป็นต้นไม้ที่ปลูกได้ไม่ยากเพียงแค่การแยกหนอทำต้นก็สามารถที่จะได้กล้วยไม้หนึ่งต้นมาปลูกได้แล้วซึ่งการปลุกกล้วยไม้มีความเชื่อกันว่าหากปลุกกล้วยไม้ภายในบ้านจะช่วยให้คนในบ้านเกิดความรักความสามัคคีคอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันทำให้คนในบ้านมีแต่ความสุขความเจริญรักใครกลมเกรียวกัน

2 ต้นแก้ว การปลูกต้นแก้วไว้ในบริเวณบ้านจะช่วยให้บริเวณบ้านมีกินหอมเพราะนิยามคือกินของดอกแก้วจะกระจายฟุ้งไปทั่วบริเวณใกล้เคียงมันแก้วปลูกง่ายเป็นต้นไม้ขนาดเล็กและเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดและน้ำปานกลางมีความทนทานแข็งแรงไม่ต้องดูแลมากความเชื่อในเรื่องของการปลูกต้นแก้วไว้ในบ้านนั้นเชื่อว่าจะช่วยเสริมฮวงจุ้ยของบ้านให้มีแต่ความเป็นสิริมงคล

จะมีแต่การดึงดูดสิ่งดีดีเข้ามาให้กับคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวและยังเชื่อกันอีกว่าต้นแก้วจะช่วยขัดเกลาให้กับคนในบ้านมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องมีความรักให้กรุงเกรียวกันช่วยเหลือกันและหากบ้านไหนปลูกต้นแก้วไว้บ้านนั้นก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข          

3 ต้นโมกสำหรับต้นโมกเป็นต้นไม้ขนาดกลางที่คนส่วนใหญ่นิยมปลูกไว้เป็นรั้วรอบรอบบ้านต้นโมกดอกจะมีกินหอมและต้นไม้เป็นต้นไม้ที่ไม่ได้ดูแลอะไรมากเลยไม่ต้องรดน้ำบ่อยก็สามารถยืนต้นอยู่ได้แถมดอกออกตลอดปีมีความหอมในเวลากลางคืนความเชื่อในเรื่องของการไปปลูกต้นโมกข์ไว้ภายในบริเวณบ้านเชื่อกันว่าจะช่วยปกป้องคุ้มครองคนในบ้านให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเธอมีแต่ความสุขกายสบายใจและช่วยขจัดปัดเป่าทุกข์โศกให้กับคนในบ้าน

4 ต้นดาวเรืองเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายมากๆเพียงแค่นำดอกไปตากแห้งแล้วมาลอยลงดินก็สามารถปลูกต้นดาวเรืองได้แล้วการดูแลก็เพียงรถน้ำปานกลางสลับดาวเรืองจะชอบแดดจัดและความเชื่อเกี่ยวกับการปลูกดาวเรืองภายในบ้านนั้นเชื่อกันว่าจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความก้าวหน้ามีเงินทองไหลมาเทมาเพราะสีของดาวเรืองเป็นสีเหลืองอรามเรืองรองหากปลูกต้นดาวเรืองไว้ในบริเวณบ้านแล้วจะมีแต่ความเป็นศิริมงคล