ศิลปะบำบัด

ศิลปะบำบัด

ศิลปะบำบัด เวลาที่คนเราเกิดความเครียดมักจะทำอะไร บางคนเลือกที่จะนอนเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนบางคนเลือกที่จะระบายมันออกมา หรือบางคนก็เลือกที่จะหาอะไรทำเพื่อให้ลืมความเครียดนั้นทุกวิธีที่กล่าวมาล้วนเป็นทางออกที่ดี
แต่ทราบหรือไม่ว่าอีกวิธีหนึ่งที่ที่สามารถช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายและหายเครียดได้ก็คือการใช้ศิลปะบำบัดหรือที่เรียกกันว่า Art therapy นั่นเอง

คนเราเมื่อมีอาการเครียดสะสมมากๆมักจะส่งผลเสียต่อสภาวะทางจิตใจและอารมณ์ซึ่งอาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ การที่จะใช้วิธีศิลปะบำบัดนั้น ถือเป็นอีกวิธีที่ดีไม่น้อยเพราะการใช้ศิลปะบำบัดเป็นการรักษาทางจิตเวชในรูปแบบหนึ่งโดยมีการใช้กิจกรรมทางศิลปะในการค้นหาข้อบกพร่อง หรือความผิดปกติทางจิตใจได้

การเลือกใช้กิจกรรมที่เหมาะสม

ก็จะช่วยฟื้นฟูสภาพทางจิตใจได้ตรงจุดมากขึ้นศิลปะนั้นคือหนทางแห่งการปลดปล่อยอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และความต้องการเมื่อมีการแสดงออกผ่านผลงานศิลปะแล้ว สิ่งที่ถูกสื่อออกมาก็จะนำไปตีความหมายวิเคราะห์จนออกมาได้ว่าความรู้สึก ความคิด หรือสภาพจิตใจเราในเวลานั้นจริงๆแล้วมีปัญหาอย่างไร ศิลปะจะช่วยดึงสิ่งที่ซ้อนอยู่ในส่วนลึกของจิตใจนั้นออกมาได้

แต่ทั้งนี้การใช้ศิลปะบำบัดก็เป็นเพียงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ถ้าจะให้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นก็ต้องมีการประสานงานกันระหว่างนักศิลปะบำบัด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่การประเมินผลการใช้ศิลปะบำบัด ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่กระบวนการ และกิจกรรมของศิลปะโดยไม่ได้เน้นไปที่คุณค่า ความสวยงาม หรือผลงานในศิลปะชิ้นนั้นๆเลย

ซึ่งรูปแบบกิจกรรมทางศิลปะก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย และค่อนข้างที่จะครอบคลุมทั้งทางด้านทัศนศิลป์ ที่เป็นการวาด การปั้น การระบายสีซึ่งด้านนี้จะช่วยให้เราได้สาดความรู้สึกออกมาได้อย่างอิสระ รวมไปถึงการได้ฝึกสมาธิอีกด้วย
ถ้าเป็นในด้านของดนตรี ก็จะเป็นการได้ระบายความรู้สึกผ่านตัวโน๊ตจากการเล่นดนตรี

การได้ร้องเพลงเพื่อปลดปล่อยอารมณ์

หรือแม้แต่การฟังเพลงแล้วได้ปลดปล่อยตัวเองไปตามความรู้สึกในตอนนั้นโดยการเต้นขยับร่างกายไปตามจังหวะเสียงเพลง ซึ่งเราก็สามารถเลือกที่จะทำการบำบัดได้ทุกวิธีตามสภาพปัญหาที่ที่แตกต่างกันก็ต้องเลือกรูปแบบการบำบัดที่ตัวเองรู้สึกชอบ ทำแล้วผ่อนคลายรู้สึกได้ถึงการปลดปล่อย การใช้ศิลปะบำบัดสามารถทำได้ตั้งแต่เบื้องต้นที่เรารู้สึกเครียด

ไม่ต้องรอที่จะไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือนักศิลปะบำบัดก็ได้ เมื่อไหร่ก็ตามที่ความเครียดเริ่มก่อตัวขึ้นลองสุดลมหายใจเข้าลึกๆ ผ่อนลมหายใจออกเบาๆแล้วหยิบอุปกรณ์ในการฟังเพลงที่ใกล้มือเราที่สุดขึ้นมากดฟังเพลงที่เราชอบปล่อยตัวเองไปกับบทเพลงนั้นเพียงเท่านี้ศิลปะบำบัดก็ได้ถูกหยิบขึ้นมาใช้แล้ว